Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 5 od 18  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 14, br. 37-2, str. 87-108
Modernost slovenskih impulsa (dijalog autor - junak) u pesničkom delu Desanke Maksimović - ontološke premise slovenskog bratstva
Univerzitet u Novom Sadu, Pedagoški fakultet u Somboru

e-adresasnjelez@gmail.com
Ključne reči: poezija Desanke Maksimović; slovenska kultura; tradicionalno; moderno; dijalogočnost; 'osećanje vere'; 'osećanje istorije'; etika književnosti; ontologija
Sažetak
U radu se istražuju premise dinamike modela 'slovenske kulture' u aktualizaciji istorijske perspektive i savremenih književnih tokova dvadesetog veka, s posebnim osvrtom na integrativne potencijale pesničkog dela Desanke Maksimović u složenoj slici vremena. Novija istraživanja i polemička sintetizovanja, koja su osvetlila do sada nedovoljno naglašene karakteristike poezije Desanke Maksimović u hermeneutičkoj otvorenosti, citatnosti, dijalogičnosti i poetskoj duhovnosti procesualne forme - snažan su podsticaj i za sveobuhvatnije vrednovanje pesnikinjinog stvaralaštva u holističkom analitičkom, strukturno-semiotičkom i komparativnom ključu aksiološkog aspekta etičko-estetičkih i filozofskih stavova Mihaila Bahtina. Slika sveta i Biće poezije Desanke Maksimović sagledavaju se u polemičkom književnoistorijskom kontekstu, u kome poezija Desanke Maksimović izrasta kao samostalna i ishodištima svoje imanentne poetike dosledna celina, aktualizujući novije hermeneutičke smernice 'osećanja vere' u zbirci Pesme (1924) i Zeleni vitez (1930) kao osoben preludij za posleratnu meditativno-ontološku aspektualizaciju 'osećanja istorije' širih lirskih struktura (ciklusa, pesama u prozi-prozaida i epskog koncepta potonjih pesničkih knjiga Tražim pomilovanje, Letopis Perunovih potomaka i Nemam više vremena) u sinkretičkom jedinstvu novih čitanja, opalescentnosti, subverzivnosti podtekstualnog, intertekstualnosti i otvorenosti već kanonizovanih značenja i vrednosnih stavova.
Reference
*** Pesme - Zeleni vitez - Gozba na livadi - Nove pesme. Knj. 1, Knj. 2: Pesnik i zavičaj; Oslobođenje Cvete Andrić; Otadžbina u prvomajskoj povorci; Otadžbino, tu sam
*** (1998) Pagansko i hrišćansko u pesmama Desanke Maksimović - Desanka Maksimović u svom književnom vremenu. u: Savić Berko V. [ur.] Desanki Maksimović - spomenica o 100-godišnjici rođenja, Valjevo: V.B. Savić, 437-446
*** Nemam više vremena; Letopis Perunovih potomaka; Pesme iz Norveške; Ničija zemlja. Knj. 4
*** Proleće u Zagrebu - Miris zemlje - Zarobljenik snova - Govori tiho - Tražim pomilovanje. knj. 3
*** Slovo o ljubavi; Međaši sećanja; Sajam reči; Miholjsko leto. Knj. 5, 295 str
*** (1999) Između svetova - novi aspekti književnog dela Desanke Maksimović. Beograd: Zadužbina Desanka Maksimović
*** Reka pomoćnica; Vetrova uspavanka; Prolećni sastanak; Rosna rukovet; Šumska ljuljaška; Čudo u polju; Sunčevi podanici; Ptice na česmi; Zlatni leptir; Dete u torbi. Knj. 6, 506 str
*** (1998) Zadušnice - antologija pesnika ruske iskoni dvadesetog veka. Kragujevac: Književni klub Katarina Bogdanović, preveli: Milan Vuković, Vladimir Jagličić, Jovica Janković i Lazar Radulović
Abot, P.H. (2009) Uvod u teoriju proze. Beograd: Službeni glasnik, prevela Milena Vladić
Apostolos, S.E. (2003) Poetika lirskog ciklusa. Beograd: Narodna knjiga
Bahtin, M. (1991) Autor i junak u estetskoj aktivnosti. Novi Sad: Bratstvo-jedinstvo
Bahtin, M. (2014) Predavnja iz istorije ruske književnosti. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Bahtin, M.M. (1986) Literaturno-kritičeskie stat'i. Moskva: Hudoženstvenajaa literatura
Bahtin, M.M. (1986) Jedinstvo hronotopa. Polja, Novi Sad, 32, 330/331, 355-357
Bakhtin, M. (1981) The dialogic imagination. Austin - London: University of Texas Press
Bogdanović, M. (1924) Desanka Maksimović - pesme. Srpski književni glasnik, Beograd, knj. 13, br. 4, 309-311
Bogdanović, M. (1930) Desanka Maksimović - Zeleni vitez. Srpski književni glasnik, Beograd, knj. 31, br. 1, 63-68
Bubalo, Đ., ur. (2010) Dušanov zakonik. Beograd: Zavod za udžbenike
Bunjak, P., Topić, M. (1999) 'Litanija' Julijana Tuvima i 'Tražim pomilovanje' Desanke Maksimović. Slavistika, br. 3, str. 92-103
Cvetajeva, M. (2016) Poema kraja. Trag: časopis za književnost, umetnost i kulturu, god. 11, knj. 11, sv. 46, 107
Deretić, J. (2002) Istorija srpske književnosti. Beograd: Prosveta
Đorđević, Lj. (1973) Pesničko delo Desanke Maksimović. Beograd: Filološki fakultet
Eliot, T.S. (1975) Tradicija i individualni talenat. u: Marić Sreten; Vuković Đorđije [ur.] Poezija - rađanje moderne književnosti, Beograd: Nolit, 285-289, edicija: Rađanje moderne književnosti
Felch, S.M., Contino, P.J., ur. (2001) Bakhtin and religion: A feeling for faith. Evanston: Northwestern University Press
Gligorić, V. (1983) Poezija Desanke Maksimović. u: Blečić M.; Šećerovski V. [ur.] Kritičari o pesništvu Desanke Maksimović, Beograd: Književne novine, 115-121
Golijanin, E.S. (2005) Duhovni palimpsest pesništva Desanke Maksimović. Beograd: Zadužbina Andrejević
Ivanić, D. (2013) O kritičkom izdanju. u: Stanišić M. [ur.] Zadužbina 'Desanka Maksimović' 1993-2013, Beograd: Zadužbina Desanka Maksimović, 143-147
Jeftić, J.A. (1998) Opomena uspehu našeg kulturnog stvaralaštva - Desanka Maksimović u svom književnom vremenu. u: Savić Berko V. [ur.] Desanki Maksimović - spomenica o 100-godišnjici rođenja, Valjevo: V.B. Savić, 322-332
Jeremić, D. (1982) Desanka Maksimović - pesnik celog života. u: Blečić M.; Šećerovski V. [ur.] Kritičari o pesništvu Desanke Maksimović, Beograd: NIRO Književne novine, 191-207
Jeremić, D.M. (1974) Desanka Maksimović, pesnik celog života. Savremenik, 39, 6
Jović, B. (2007) Tražim pomilovanje Desanke Maksimović u svetlu opštih pretpostavki proučavanja zbirki. u: Ćosić Vukić A. [ur.] Zbirka Tražim pomilovanje, Desankini majski razgovori, zbornik radova, Beograd: Zadužbina Desanka Maksimović, 115-139
Koljević, N. (1987) Klasici srpskog pesništva. Beograd: Prosveta
Koljević, N. (2012) Klasici srpskog pesništva. Beograd: Prosveta
Konstantinović, R. (1983) Biće i jezik. Beograd: Prosveta
Kordić, R. (2011) Etika književnosti. Beograd: Službeni glasnik
Krnjević, V. (1965) Marginalije i poezija. Odjek, Sarajevo, 15. februar 1965, br. 4. Sarajevo, 9
Leovac, S. (2000) Razmatranja o književnosti i umetnosti. Banja luka: Glas srpski
Maksimović, D. (1988) Sabrane pesme - Desanka Maksimović. Beograd: Nolit
Maksimović, D. (1992) Zovina svirala. Beograd: Srpska književna zadruga
Maksimović, D. (1989) Sa Desankom Maksimović. Novi Sad: Matica srpska, priredio: Ljubisav Andrić
Maksimović, D. (2012) Celokupna dela. Beograd: Službeni glasnik, (I-X)
Maksimović, D. (1932) Gozba na livadi. u: Život i rad, Beograd, knj. 10, sv. 60, (299-302)
Marković, S.Ž. (1998) Književno stvaralaštvo Desanke Maksimović. Beograd: Čigoja štampa
Marković, S.Ž. (2013) Desanka Maksimović - posrednik u književnostima i kulturama slovenskih naroda # Desanka Maksimovič: Posrednik meždu literaturami i kul'turami slavjanskih narodov. Zbornik Matice srpske za slavistiku, br. 83, str. 109-118
Mihajlović, M.B. (1965) Pesnički vrhunac Desanke Maksimović. Politika, Beograd, LXI, 24. I 1965, br. 18428, 17
Palavestra, P. (1975) Pobuna avangarde i obnova tradicije. u: Savremena poezija - srpska književnost u književnoj kritici, Beograd: Nolit, knj. 9, edicija
Petrov, A. (2008) Kanon - srpski pesnici XX veka. Beograd: Službeni glasnik
Petrov, A. (2011) Antologija ruske poezije - XVII-XXI vek. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Radojčić, N., ur. (1950) Dušanov zakonik. Novi Sad: Matica srpska
Radunović, D. (2012) Rani Bahtin. Beograd: Službeni glasnik
Raičković, S. (1968) Između tajne i otadžbine. Letopis Matice srpske, Novi Sad, CXLIV, knj. 401, 5, 453-465
Ristić, M. (1966) Tražim pomilovanje Desanke Maksimović. Književnost, Beograd, XX, knj. 43, 9, 230-235
Ristić, M. (1952) Književna politika. Beograd: Prosveta
Sibinović, M. (1990) Poetika i poezija - veliki ruski liričari. Beograd: Književna zajednica Zvezdara
Sibinović, M. (1995) Slovenski impulsi u srpskoj književnosti i kulturi. Beograd: Filološki fakultet
Sibinović, M. (2015) Množenje svetova (Ruski pisci u srpskoj prevodnoj književnosti). Beograd: Clio
Simović, Lj. (1998) Slovo u Brankovini. u: Savić Berko V. [ur.] Desanka Maksimović: spomenica o 100-godišnjici rođenja, Valjevo: V.B. Savić, 776-778
Simović, Lj. (2001) Duplo dno - eseji o srpskim pesnicima. Beograd: Stubovi kulture
Sosnora, V. (1988) Desanki Maksimović. Napred, Valjevo, Dodatak za kulturu, umetnost i nauku, 25.11.1988, 2
Sosnora, V. (1998) Desanki Maksimović. u: Savić Berko V. [ur.] Desanka Maksimović: spomenica o 100-godišnjici rođenja, Valjevo: V.B. Savić, 759-760
Spiridonović, S.J. (1982) Gozba na livadi Desanke Maksimović. u: Blečić M.; Šećerovski V. [ur.] Kritičari o pesništvu Desanke Maksimović, Beograd, Književne novine, 51-57
Stojnić, M. (1998) Zov pesnikinje. u: Savić Berko V. [ur.] Desanka Maksimović: spomenica o 100-godišnjici rođenja, Valjevo: V.B. Savić, 616-617
Šutić, M. (2010) Traganje za metodom. Beograd: Službeni glasnik
Tutnjević, S., Tutnjević, S. (1965) Ljudi određeni grijehom. Život, Sarajevo, XIV, 11, Sarajevo, 68-71
Tuvim, J. (1957) Litanija. Savremenik, Beograd, prevela: Desanka Maksimović, III, 5/1, 84
Vučković, R. (2008) Istorija i poezija u knjizi Tražim pomilovanje. u: Ćosić-Vukić A. [ur.] Tradicionalno i moderno u stvaralaštvu Desanke Maksimović, Beograd: Zadužbina Desanka Maksimović, 215-233
Vučković, R. (2008) Pisac, delo, čitalac. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/naslKg1702087G
objavljen u SCIndeksu: 21.12.2017.

Povezani članci

Nema povezanih članaka