Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 10 od 18  
Back povratak na rezultate
2015, br. 9, str. 83-108
Osvrt na neka uvodna pitanja problematike bogoslovskog simposiona Ontologija i etika iz 2003. godine
Hrišćanski kulturni centar, Beograd

e-adresatomislav_paunovic@yahoo.com
Ključne reči: ontologija; etika; Crkva; zajednica; Sveta Trojica; hrišćansko predanje; bogoslovlje; Zizijulas; Levinas; filosofija
Sažetak
Dvanaest godina posle simposiona na kome je otvoreno pitanje odnosa ontologije i etike u Crkvi, javlja se potreba da se nastavi razvijanje postavljene problematike. Činjenica da smo u prethodnom periodu bili svedoci masovnih kritika od strane zvanične teološke javnosti i zbog same ideje da se pokrene ovo pitanje, ne ide u prilog nastavku započete rasprave. Umesto nastavka ozbiljnog bogoslovskog dijaloga, pokrenutog na simposionu Ontologija i etika (Požarevac, 2003), susreli smo se sa opštim 'anatemisanjem' i same pomisli da se otvori ova, očigledno za veliki broj teologa zabranjena tema. Ovim tekstom želimo dati svoj, prilično skromni doprinos nastavku započetog dijaloga. Ne samo da je etički koncept Crkve u krizi usled susreta sa novim izazovima u istoriji Crkve, već je to i jedan suštinski pogrešan model, koji ne izražava Crkvu na pravi način i koji preti da promeni njen predanjski način postojanja. Crkva je događaj Zajednice, tj. postojanje u Zajednici, život u Zajednici. Kao takva, ona je tajanstveni 'model' kroz koji Bog spasava svet, tj. kroz koji dolazi do preobražaja faktičke ali neodržive ontologije stvorenog sveta u ontologiju Boga, koji je Zajednica, tj. Trojica. U razmatranju ove problematike, u velikoj meri od pomoći mogu biti novija strujanja u čovekovoj misli, u okviru kojih se posebno izdvajaju imena Hajdegera, Levinasa i Bubera. Zbog toga smo veliki deo ovog teksta posve­tili analizi nekih momenata kod Levinasa koji se može smatrati prorokom etike novog doba. Ipak, Crkva je ontološka realnost.
Reference
Buber, M. (2000) Ja i Ti. Beograd
Heidegger, M. (2008) Being and Time. London
Jagazoglu, S. (2014) Κρίση της συνοδικότητας; Η γραφειοκρατική αντίληψη της εκκλησιολογίας και το πρόβλημα της κοινωνίας και της συνοδικότητας στην Εκκλησία σήμερα. Sabornost, br. 8, str. 1-16
Krstić, Z. (2014) Mogućnosti hrišćanskog teološkog mišljenja u postmodernosti. Sabornost, br. 8, str. 17-26
Larše, Ž. (2015) Ličnost i priroda. Niš
Levinas, E. (1998) Predgovor. u: Među nama, Misliti-na-drugog, Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, str. 7-9
Levinas, E. (1998) Da li je ontologija fundamentalna?. u: Među nama, Misliti-na-drugog, Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, str. 10-24
Levinas, E. (1998) Filozofija, pravda i ljubav. u: Među nama, Misliti-na-drugog, Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, str. 138-161
Levinas, E. (1998) Drugi, utopija i pravda. u: Među nama, Misliti-na-drugog, Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, str. 290-305
Levinas, E. (2006) Totalitet i beskonačnost. Beograd
Levinas, E. (2008) Kada Bog upada u mišljenje. Trebinje
Ludovikos, N. (2011) Podvig zajedništva. Biće i učestvovanje u Biću po Grigoriju Palami i Tomi Akvinskom. Cetinje
Ludovikos, N. (2011) Strahovi ličnosti i muke erosa. Kritička razmatranja postmodernističke bogoslovske ontologije. Cetinje
Marojević, R. (2010) Hrišćanska ontologija ličnosti i fenomenologija subjektivnosti. u: Zizijulas i Levinas u dijalogu, Beograd
Matić, Z. (2014) Primat u crkvi zvanični stav Ruske Pravoslavne Crkve i nastavak pravoslavno-katoličkog dijaloga. Sabornost, br. 8, str. 53-67
Midić, I. (2003) Pozdravna reč međunarodnom bogoslovskom simposionu. Sabornost, , I-IV, 7-11
Midić, I. (2003) Diskusija nakon predavanja prof. Bogoljuba Šijakovića. Sabornost, I-IV, 93-96
Midić, I. (2012) Problem smrti u hrišćanskoj ontologiji. Požarevac: Odbor za prosvetu i kulturu Eparhije braničevske
Šijaković, B. (2003) Napomene o Levinasu i ontologiji. Sabornost, I-IV, 79-91
Zizijulas, J. (1985) Od maske do ličnosti. Beograd: Bogoslovlje
Zizijulas, J. (2011) Zajednica i drugost. Požarevac
Zizijulas, J. (2012) Primacy and nationalism. Sabornost, br. 6, str. 129-136
Zizijulas, J. (2014) Το Μυστήριο της Εκκλησίας και το Μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Sabornost, br. 8, str. 43-52
Ziziulas, J. (2013) Istina, tolerancija, monoteizam - da li je moguć jedan međureligijski dijalog?. Sabornost, br. 7, str. 1-5
Ziziulas, J. (2012) Ontology and ethics. Sabornost, br. 6, str. 1-14
Ziziulas, J. (2012) Ontologija i etika. Sabornost, br. 6, str. 1-14
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/sabornost9-9777
objavljen u SCIndeksu: 05.01.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka