Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 4 od 15  
Back povratak na rezultate
2013, br. 3, str. 113-124
Deponovanje opasnog otpada iz rudarstva - aktuelna zakonska regulativa EU i Srbije
Institut za rudarstvo i metalurgiju, Bor, Srbija
Projekat:
Uticaj rudarskog otpada iz RTB-a Bor na zagađenje vodotokova sa predlogom mera i postupaka za smanjenje štetnog dejstva na životnu sredinu (MPNTR - 37001)

Ključne reči: Uredba o deponijama br. 92/2010; opasan otpad
Sažetak
Usvajanjem prvog Zakona o Upravljanju otpadom Republike Srbije 2009. godine ('Sl. glasnik RS', broj 36/09), stvoreni su neophodni preduslovi za uvođenje reda u predmetnoj oblasti. Zakon o Upravljanju otpadom je dopunjen 2010. godine ('Sl. glasnik RS', br. 88/2010). U skladu sa smernicama dopunjenog Zakona o Upravljanju otpadom Vlada RS 2010. godine donosi Uredbu o odlaganju otpada na deponije ('Sl. glasnik RS', br. 92/2010). Ovom uredbom Vlade definišu se po prvi put tri kategorije deponija kao i svi parametri neophodni za izbor odgovarajuće lokacije, projektovanje i monitoring buduće deponije otpada. Uredba Vlade o deponijama predstavlja usaglašavanje domaće zakonske regulative sa regulativom EU i njenom aktuelnom Direktivom o deponijama br. 1999/31/EC.
Reference
*** (2004/2009) Law on Environmental Protection. Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 135/04, 36/09
*** (2009/2010) Law on the Waste Management. Official Gazette RS, No. 36/09 i 88/2010
*** (1999) European Union directive on the landfill of waste. br. 1999/31/EC
*** (2010) Regulation on Disposal of Hazardous Waste. Official Gazette RS, br. 92
*** (2010) Controlling and Classification of Waste. Official Gazette RS, br. 56/10
Stevanović, Z., Obradović, Lj., Marković, R., i dr. (2013) Mine waste water management in the Bor municipality in order to protect the Bor river water. u: García Fernando Sebastian, Carlos Luciano [ur.] Advances in waste water-treatment technologies and recent analytical developments, InTech, Chapter 2, 41-63
 

O članku

jezik rada: engleski, srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/mmeb1303113O
objavljen u SCIndeksu: 20.01.2014.

Povezani članci

Nema povezanih članaka