Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 8 od 15  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 17, br. 3, str. 49-54
Prilog menadžmentu logistike prekograničnog kretanja opasnog otpada na primeru organizacije iz Srbije
aUniverzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, Srbija
bUniverzitet Union, Fakultet za industrijski menadžment, Kruševac, Srbija
Projekat:
Razvoj i primena novih i tradicionalnih tehnologija u proizvodnji konkurentnih prehrambenih proizvoda sa dodatom vrednošću za evropsko i svetsko tržište - Stvorimo bogatstvo iz bogatstva Srbije (MPNTR - 46001)

Ključne reči: menadžment logistike; opasan otpad
Sažetak
U radu su, na primeru konkretnog problema postojanja opasnog otpada u vidu galvanskog mulja i rastvora u organizaciji, prikazane karakteristike problema opasnog otpada i, kao optimalno rešenje, izabran i opisan postupak izvoza opasnog otpada, tj. menadžment logistikom opasnog otpada i navedena dokumentacija koja taj postupak prati. Tom prilikom korišćen je Dijagram toka, kao tehnika grafičkog prikazivanja odvijanja nekog procesa. Takođe, iako je razmatrana samo jedna vrsta opasnog otpada kao i način njegovog zbrinjavanja, rad ukazuje na činjenicu da nepravilno odlagana ova vrsta opasnog otpada ima izuzetno veliki negativan uticaj na poljoprivrednu, pa samim tim i na prehrambenu proizvodnju.
Reference
*** (2009) Zakon o upravljanju otpadom. Sl. glasnik RS, broj 36
*** (1999) Zakon o potvrđivanju bazelske konvencije o kontroli prekograničnog kretanja opasnih otpada i njihovom odlaganju. Službeni list SR Jugoslavije, međunarodni ugovori, br. 2
*** (2010) Pravilnik o sadržini dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za izdavanje dozvole za uvoz, izvoz i tranzit otpada. Sl. glasnik, 10
Marinković, Z., Jovanović, M., Janošević, D. (2010) Logistika upravljanja otpadom. IMK-14 - Istraživanje i razvoj, vol. 16, br. 1, str. 17-22
Šević, D. (2010) Razvoj modela upravljanja logističkim procesima na bazi procesnog prilaza, održivog razvoja i sistema upravljanja zaštitom životne sredine. Novi Sad, Doktorska disertacija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka