Metrika

  • citati u SCIndeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 15  
Back povratak na rezultate
2010, br. 2, str. 123-142
Odlaganje opasnog otpada na deponije u skladu sa direktivom Evropske unije o deponijama br. 1999/31/EU
aInstitut za rudarstvo i metalurgiju, Bor, Srbija
bRTB, Bor
Ključne reči: direktiva 1999/31/EU; deponija; opasan otpad; projektovanje
Sažetak
Izbor lokacije i uređenje deponija otpadnog materijala se u Srbiji vrši prema važećem Pravilniku o kriterijumima za određivanje lokacije i uređenje deponija otpadnih materijala iz 1992. godine ('Sl. glasnik RS', br. 54/92). Ovim Pravilnikom su sve deponije svrstane u isti 'koš', odnosno za izbor i uređenje lokacija važe isti kriterijumi bez obzira da li se radi o deponiji kućnog odnosno komunalnog otpada, inertnog otpada u koji spadaju razni građevinski otpadi (otpadi nastali u toku rada i uređenje na gradilištima), kao i otpadi koji su po svojim karakteristikama svrstani u opasne otpade. Donošenjem Zakona o Upravljanju otpadom RS 2009. godine, stvoreni su preduslovi za projektovanje i izgradnju i drugih vrsta deponija, koje ovaj zakon prepoznaje i svrstava u tri kategorije, zavisno od karakteristika samog otpada, odnosno od njegovog štetnog uticaja na životnu sredinu. U radu je detaljno obrađena Direktiva o deponijama otpada br. 1999/31/EU, koja po preporuci Ministarstva za zaštitu životne sredine predstavlja osnovni dokument, na osnovu koga će se izraditi novi pravilnici o odlaganju svih vrsta otpada u Republici Srbiji.
Reference
*** (1993) Direktiva Evropske Unije o deponijama otpada. br. 1999/31/EU
*** (1992) Pravilnik o kriterijumima za određivanje lokacije i uređenje deponija otpadnih materija. Službeni glasnik RS, broj 54
*** (2009) Zakon o upravljanju otpadom. Sl. glasnik RS, broj 36
Ilić, M.R., Miletić, S.R. (1998) Osnovi upravljanja čvrstim otpadom. Beograd: Institut za ispitivanje materijala / IMS
Ljubojev, M., Popović, R., Avdić, M., Đurđevac, I.L., Ljubojev, V. (2010) Defining the legality of gray sandstone rock strength testing in a complex state of stress. Technics Technologies Education Management, Vol. 5, br. 3, str. 437-443
Rajković, R., Kržanović, D., Lekovski, R. (2010) Analiza stabilnosti unutrašnjeg odlagališta jalovine 'Kutlovača' površinskog kopa uglja 'Potrlica' - Pljevlja softverom GeoStudio 2007. Rudarski radovi, Bor, br. 1, str. 69-80
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.02.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka