Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 10  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 65, br. 2, str. 113-130
Ustav Srbije i prava opozicije
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresasorlovic@pf.uns.ac.rs
Ključne reči: političke stranke; opozicija; ustav srbije; parlament; zaštita manjine
Sažetak
Politička opozicija organizovana, pre svega, putem političkih stranaka uslov je postojanja demokratskog političkog sistema. Posebnu pažnju treba obratiti na garantovanje njenog položaja u državama u kojima je obnovljeno ili tek započeto višestranačje. Ta garancija znači da se pravima i pravnim mehanizmima štiti položaj opozicionih političkih stranaka i omogućavaju jednak pravni tretman i stvarna ravnopravnost sa strankama na vlasti. To podrazumeva ustavna, zakonska i podzakonska prava i postupke putem kojih deluje opozicija. U Republici Srbiji je upravo navedenim redosledom propisa izgrađen ustavnopravni položaj opozicije. Opozicione političke stranke imaju ravnopravan pravni status i, shodno tome, mogućnost da kritikuju, kontrolišu i zamene vlast na izborima. Ipak, realno nizak nivo političke kulture, nedostatak dosledne političke ideologije, spremnost na svakovrsne koalicije, inferiornost u nedovoljno razvijenom javnom mnjenju čine da politička opozicija ima nešto lošiji stvarni položaj u odnosu na vlast.
Reference
Bagehot, W. (1963) The English Constitution. London
Carey, J.M. (2007) Competing Principals, Political Institutions, and Party Unity in Legislative Voting. American Journal of Political Science, 51(1): 92-107
Cordero, G., Coller, X. (2015) Cohesion and Candidate Selection in Parliamentary Groups. Parliamentary Affairs, 68(3): 592-615
Dahl, R.A. (1966) Political Opposition in Western Democracies. London
European Commission for Democracy through Law (Venecijanska komisija), Nussberger, A., Özbudun, E., Sejersted, F. (2008) Report on the role of the opposition in a Democratic Parliament. Study no. 497, 12-19, http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2010)025-e
Goati, V. (2007) Parlamentarizam i partijski sistem Srbije. u: V. Pavlović, S Orlović [ur.] Dileme i izazovi parlamentarizma, Beograd
Helms, L. (2004) Five Ways of Institutionalizing Political Opposition: Lessons from the Advanced Democracies. Government and Opposition, 39(1): 22-54
Jovanović, S. (1990) Država. Beograd, Jovanović, S. Država, Beograd 1990
Kelzen, H. (2005) O suštini i vrednosti demokratije. Beograd, (prev. D. N. Basta), (Kelzen, H. O suštini i vrednosti demokratije (prev. D. N. Basta), Beograd 2005)
Koštunica, V. (1974) Institucionalizovana opozicija u političkom sistemu kapitalizma. Beograd, doktorska disertacija
Lukić, R.D. (1995) Političke stranke. Beograd, Lukić, R. D. Političke stranke, Beograd 1995
Marković, R. (2015) Ustavno pravo. Beograd, Marković, R. Ustavno pravo, Beograd 2015
Nenadić, B. (2008) O parlamentarnom mandatu - primer Republike Srbije. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 56, br. 1, str. 5-25
Orlović, S. Nadležnosti parlamenta. u: Dileme i izazovi parlamentarizma
Palumbo, G. (2013) Question Time: Comparing and contrasting parliamentary questions in Britain, Italy and the EU. EUT Edizioni Università di Trieste, ed. S. Ondelli
Pejić, I. (2011) Parlamentarno pravo. Niš
Petrov, V., Simović, D. (2014) Četiri pitanja iz novije ustavne prakse u Republici Srbiji. Pravna riječ, 39, Petrov, V. Simović, D. Četiri pitanja iz novije ustavne prakse u Republici Srbiji, Pravna riječ 39/2014
Pulišelić, S. (1971) Političke stranke kao faktor suvremenog političkog sistema. Zagreb
Russo, F., Wiberg, M. (2010) Parliamentary Questioning in 17 European Parliaments: Some Steps towards Comparison. Journal of Legislative Studies, 16(2): 215-232
Simović, D., Petrov, V. (2014) Ustavno pravo. Beograd, Simović, D. Petrov V. Ustavno pravo, Beograd 2014
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/AnaliPFB1702113O
objavljen u SCIndeksu: 13.07.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka