Metrika

  • citati u SCIndeksu: [12]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 10  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 53, br. 3, str. 125-147
Korupcija i reagovanje države
Uprava policije, MUP Republike Srbije, Beograd
Sažetak
Polazeći od aktuelnosti korupcije kao pojave, u radu se ukazuje na njen nastanak, razvoj i reagovanje države kroz različite periode razvoja društva. Posebno se posmatra pojava i tretman korupcije u Srbiji kroz istoriju, uz isticanje njenih specifičnih etioloških obeležja. Razmatraju se mogućnosti suprotstavljanja korupciji kod nas, i naglašava izražena međuzavisnost načina i oblika ispoljavanja korupcije sa metodama i oblicima suprotstavljanja. Posebno se ističe značaj planskog i organizovanog delovanja države na suzbijanju korupcije. Razmatra se politika represivnog delovanja države, kao jednog od oblika suprotstavljanja korupciji kroz analizu krivičnih dela protiv službene dužnosti, u periodu od 1990. do 1999. godine i od 2000. do 2009. godine, sa posebnim akcentom na zatvorsku kaznu kao sankciju. Pravi se njihova paralela, kao dva perioda sa različitim društveno-političkim sistemom, ali i različitim uspehom u suprotstavljanju korupciji.
Reference
Bocz, E. (1995) Property declaration and discovering and prevention of corruption. u: Seventh International Anti-Corruption Conference
Bošković, M. (2000) Aktuelni problemi suzbijanja korupcije. Beograd: Policijska akademija
Bošković, M. (1999) Kriminološki leksikon. Novi Sad: Matica srpska
Đokić, Z., Šćekić, A. (2004) Korupcija kao teški oblik kriminala. u: Seminara prava (XVI), Teški oblici kriminala, 8-12. jun, Budva, zbornik radova, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str. 8-12
Grujić, J. (1922/1923) Zapisi Jevrema Grujića. Beograd, I, II
Jelačić, M. (1996) Korupcija - društveno-pravni aspekti i metodi suprotstavljanja. Beograd: Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
Kouplend, G. (1995) Korupcija u zakonodavnim telima i izvršavanje ključnih parlamentarnih funkcija. u: Sedma međunarodna konferencija o borbi protiv korupcije, Peking
Meško, G., Dobovšek, B. (2002) Policijska prevencija korupcije - analiza pojavnih oblika korupcije i promene filozofije policijske organizacije. u: Stajić Lj. i dr. [ur.] Mesto i uloga policije u prevenciji kriminala - stanje, mogućnosti i perspektive, Zbornik radova sa međunarodnog naučno-stručnog savetovanja, Beograd: Policijska akademija, str. 303-14
Nikolić, Đ. (2010) Oblici korupcije na carini. Bezbednost, Beograd, vol. 52, br. 2, str. 162-178
Ninčić, Ž. (2009) Krivična dela protiv službene dužnosti kao oblici zloupotrebe službenog položaja i javnih ovlašćenja. Pravni život, -vol. 58, br. 11, str. 451-463
Ninčić, Ž. (2010) Srbija i korupcija. Beograd: Zadužbina Andrejević
Papazoglu, D. (1954) Krivično pravosuđe u Srbiji - 1804-1813. Beograd
Queloz, N. (1996) Kriza vrednosti i proces korupcije, vankaznena strategija. Atina: Međunarodno udruženje kriminalista
Savona, E. (1997) Učenje od korumpiranih kako bi ih suzbili (pobedili): međuzavisnost prevare, pranja novca i korupcije u Evropi. Jugoslovenska revija za kriminologiju i krivično pravo, vol. 35, br. 2-3, str. 279-304
Škulić, M.Z. (2003) Organizovani kriminalitet pojam i krivično - procesni aspekti. Beograd: Dosije
Tanzi, V. (1998) Corruption around the world: Causes, consequences, scope and cures. IMF Staff Papers, vol. 45, br. 4, str. 559-594
Tomanović, M. (1990) Krivična dela korupcije - zloupotreba službenog položaja, primanje i davanje mita i krivična dela sa sličnim obeležjem. Beograd: Kultura
Vujaklija, M. (1980) Leksikon stranih reči i izraza. Beograd: Prosveta
Yunlong, L. (1995) Uporedna analiza kaznenih mera koje se mogu primeniti na krivično delo korupcije. u: Međunarodna konferencija o borbi protiv korupcije (VII), Peking
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 20.03.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka