Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
O numizmatičkim nalazima sa juga provincije Dalmacije (primjeri sa područja istočne Hercegovine)
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Katedra za istoriju, Srbija

e-adresagligorijas@yahoo.com
Projekat:
Kosovo i Metohija između nacionalnog identiteta i evrointegracija (MPNTR - 47023)

Sažetak
U radu se prezentuju podaci o numizmatičkim nalazima sa juga provincije Dalmacije (istočna Hercegovina). Predstavljeni su neobjavljeni i objavljeni nalazi antičkog novca na ovom području, budući da su obrada i publikovanje numizmatičke građe značajni za sagledavanje opticaja novca odnosno zastupljenosti kovnica na jugu provincije Dalmacije u antičkom periodu. Pored toga, stare monetarne emisije nadopunjuju nedostatak pisanih istorijskih izvora o ekonomskim i političkim prilikama na prostoru današnje istočne Hercegovine u vrijeme rimskog osvajanja i vladavine Ilirikom.
Reference
Alfoldy, G. (1962) Die Auxiliartruppen der Provinz Dalmatien. Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae fasc., 14 fasc. 3-4, 259-296
Alföldy, G. (1965) Bevolkerung und Gesellschaft in der romischen Provinz Dalmatien. Budapest: Akademiai kiado
Bauer, A. (1894) Zum dalmatisch-pannonischen Kreige 6-9 n. AEM, XVII, 135- 148
Betz, A. (1938) Untersuchungen zur Militargeschichte der romischen Provinz Dalmatien. u: Rohrer Rudolf M. [ur.] Baden Bei - Wien: Abhandlungen des archaologisch-epigraphische Seminars der Universitat Wien, Neu Folge, III Heft
Bojanovski, I. (1988) Bosna i Hercegovina u antičko doba. u: Djela, Sarajevo: ANUBIH, knj. LXVI, CBI knj. 6
Čače, S. (2003) Ime Dalmacije u 2 i 1 st. prije krista. Radovi filozofskog fakulteta u Zadru, 40(27); 29-48
Ferjančić, S. (2002) Naseljavanje legijskih veterana. Beograd: Balkanološki institut SANU
Jagenteufel, A. (1958) Die Statthalter der romischen Provinz Dalmatia von Augustusbis Diokletian. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaften
Kent, J.P.C. (1981) The Roman Imperial Coinage: The family of Constantine I A.D
Kraljević, G. (1978) Antički novci u Zemaljskom muzeju, pronađeni na području Gacka, Bileće i Trebinja. Tribunia, 155-158; 4
Kraljević, G. (1976) Nalazi novca na Paniku u Dračevoj strani. GZM u Sarajevu, n.s. XXIX, 165-167
Ljubić, Š. (1875) Guverneri Dalmacije od Avgusta do Dioklecijana. Rad JAZU, 1-68; 31
Ljubić, Š. (1852) Guverneri Dalmacije od Avgusta do Dioklecijana. Rad JAZU, 1-68; 31
Marquardt, J., Mommsen, T. (1894) Manuel des antiquités romaines. Paris
Mesihović, S. (2010) Podjela provincije Ilirik. Pregled - časopis za društvena pitanja, god. LI, br. 2, 87-100
Mesihović, S. (2011) Rimski vuk i ilirska zmija - Poslednja borba. Sarajevo: Filozofski fakultet
Mesihović, S. (2014) Proconsvles, legati et praesides - rimski namjesnici Ilirika, Gornjeg Ilirika i Dalmacije. Sarajevo: Filozofski fakultet
Mócsy, A. (1962) Pannonia. RE Suppl., IX , 547-744
Mócsy, A. (1974) Pannonia and Upper Moesia: a history of middle Danube provinces of the Roman Empire. Boston: Routledge & Kegan Paul
Novak, G. (1965) Questiones Epidauritanae. Rad JAZU, 97-140; 339
Papazoglu, F. (1967) Poreklo i razvoj ilirske države. Godišnjak Istoričara BiH. Godišnjak Istoričara BiH, knj. V, CBI knj. 3, 123-144
Pašalić, E. (1975) Quastiones de bella dalmatico pannonicoque. Sarajevo: Svjetlost
Pašalić, E. (1975) Osnovni motivi rimskih osvajanja naših krajeva. Sarajevo: Svjetlost
Pašalić, E. (1975) Metodi rimske vladavine u našim krajevima. Sarajevo: Svjetlost
Patsch, C. (1922) Die Herzegovina einst und jetzt. u: Historische Wanderungen im Karst und an der Adria, Wien
Pavan, M. (1958) Ricerche sulla provincia romana di Dalmazia: Memorie dell' Istituto veneto di scienze lettere ad arti. u: Venezia classe di scienze morali e lettere, Vol. XXXII
Petrović, J. (1956) Numizmatički izvještaj. GZM u Sarajevu, n.s. XI, 97-107
Rau, R. (1925) Zur Geschichte des pannonisch-dalmatischen Krieges der Jahre 6-9 n. Chr. Klio, 19(19):
Reidinger, W. (1956) Die Stathalter des ungeteilten P. und Oberpannononiens. Antiquitas, I, 32-66
Rendić-Miočević, D. (1989) Iliri i antički svijet: Ilirološke studije. Split
Samardžić, G., Stamenković, S. (2013) Nalazi novca Konstantina Velikog i njegovih sinova u muzeju Hercegovine u Trebinju. u: Bojović D. [ur.] Sveti Car Konstantin i Hrišćanstvo, Niš, II, str. 515-526
Samardžić, G. (2015) Istočna Hercegovina u rimsko doba. Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet
Suić, M. (1976) Ilyrii proprie dicti. Godišnjak ANUBiH, knj. XIII, CBI knj. 11, 179- 196
Sutherland, C.H.V., Carson, R.A.G., ur. The Roman imperial coinage. London: British Museum, Vol. VIII, pp. 337-364
Vasić, M. (2000) Inflacija u rimskom Carstvu. Flogiston, 61-79; 10
Vasić, M. (1990) Nalazi rimskog bronzanog novca IV i V veka iz municipijuma Horreum Margi (Ćuprija). Beograd: Arheološki Institut - Vojni Institut
Vulić, N. (1926) Dalmatinsko-panonski ustanak od 6-9. g. po Hr. Glas SKA, CXXI, 55-75
Vulić, N. (1933) Antički spomenici naše zemlje. Spomenik SKA, LXXV: 1-89
Wilkes, J.J. (2001) Iliri. Split: LAUS
Wilkes, J.J. (1969) Dalmatia. London: University of Birmingham
Zaninović, M. (1966) Ilirsko pleme Delmati I - politička povijest i teritorijalna rasprostranjenost Delmata. Godišnjak ANUBiH, IV, CBI knj. 2, 27-91
Zaninović, M. (1967) Ilirsko pleme Delmati II - Materijalna i duhovna kultura. Godišnjak ANUBiH, V, CBI knj. 3, 5-101
Zippel, G. (1877) Die romische Heerschaft in Illyrien bis auf Augustus. Leipzig: Teubner
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/ZRFFP47-13036
objavljen u SCIndeksu: 13.04.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka