Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 9 od 297  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 1, br. 3, str. 109-113
Kadrovska organizacija/struktura i funkcionisanje centara za transplantaciju matičnih ćelija - kako optimizovati program transplantacije?
aKlinički centar Srbije, Klinika za hematologiju, Beograd + Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za kardiovaskularne bolesti 'Dedinje' + Srpska akademija nauke i umetnosti (SANU), Beograd
cKlinički centar Srbije, Klinika za hematologiju, Beograd

e-adresabb.lena@gmail.com
Ključne reči: matične ćelije; transplantacijski centar; organizacija; garancija kvaliteta
Sažetak
U Srbiji postoje četiri transplantacijska centra matičnih ćelija (MĆ) koji u okviru Evropskog udruženja za transplantaciju krvi i kostne srži (European Group for Blood and Marrow Transplantation - EBMT) sprovode svoje aktivnosti. Oni se nalaze u Kliničkom centru Srbije, Vojnomedicinskoj akademiji, Institutu za majku i dete "Dr Vukan Čupić" i Kliničkom centru Vojvodine. Cilj ovog rada je da se analiziraju osnovni pristupi, aspekti, parametri od značaja i smernice - vezani za optimizaciju funkcionisanja centara za transplantaciju MĆ. Postojanje kompetentnog i motivisanog stručnog kadra transplantacijskog centra, kao i adekvatnog prostora i najsavremenije opreme predstavlja imperativ za uspešno izvođenje ove specifične i kompleksne procedure. Sadašnja tendencija - a u skorijoj budućnosti i obaveza - je da svaki transplantacijski centar u okviru EBMT bude potpuno kadrovski i strukturno opremljen i spreman da se uključi u proces akreditacije od strane stručnog neprofitabilnog akreditacionog tela (Joint Accreditation Committee International). Ulazak u postupak akreditacije podrazumeva, pored implementacije procesa edukacije i obuke osoblja, uspostavljanje i implementaciju određenih standarda kontrole kvaliteta (ISO 9001:2015, ISO 13485, ISO 13485:2016, ISO 15189:2007, ISO 17025, ISO/IEC 7025:2005). Pokazatelji rada centra za transplantaciju su vrlo transparentni i predstavljeni su: brojem tretiranih bolesnika, stopom transplantacijskog mortaliteta, dužinom i kvalitetom njihovog života. Takođe su od značaja metodi ekonomske analize minimalnih troškova, različite specifične analize odnosa troškova naspram efikasnosti. U zaključku radi postizanja doslednih/uporedivih terapijskih efekata i ishoda za bolesnike na globalnom nivou - imperativno je da transplantacijski centri i srodne organizacije udruženo rade na održavanju garancije kvaliteta, uz primenu kontinuiranog i adekvatnog "edukacijskog i organizacijsko-strukturnog modela".
Reference
*** (2005) Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti u zdravstvenim ustanovama i drugim oblicima zdravstvene službe. Službeni glasnik RS, broj 107
*** (2014) Basic documents. Geneva: WHO Press, 48th ed; http://apps.who.int/gb/bd
*** (2015) ISO9001: Quality management systems: Requirements
*** (2016) ISO 13485: Medical devices: QMS. https://www.iso.org/ standard/59752.html
*** (2017) ISO/IEC 17025: Best ISO 17025 quality manual. www.globalmanagergroup.com
*** (2005) ISO/IEC 17025: General requirements for the competence of testing and calibration laboratories
*** (2007) ISO 15189: Medical laboratories: Particular requirements for quality and competence
Drummond, M.F., Sculpher, M.J., Torrance, G.W. (2005) Methods for the economic evaluation of health care programmes. New York: Oxford University Press, 3: p. 8-25. p., 38-48. p., 126-133
Griffiths, R.I., Bass, E.B., Powe, N.R., Anderson, G.F., Goodman, S., Wingard, J.R. (1993) Factors influencing third party payer costs for allogeneic BMT. Bone Marrow Transplantation, 12(1): 43-48
Imataki, O., Kamioka, T., Fukuda, T., Tanosaki, R., Takaue, Y. (2010) Cost and effectiveness of reduced-intensity and conventional allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for acute myelogenous leukemia and myelodysplastic syndrome. Supportive Care in Cancer, 18(12): 1565-1569
Lee, S.J. (2004) Outcomes research in hematopoietic cell transplantation. u: Appelbaum F.R.; Forman S.J.; Negrin R.S.; Blime K.G. [ur.] Thomas' Hematopoietic Cell Transplantation, Chichester: Wiley-Blackwell, 428-441; 4th ed
Majhail, N.S., Mothukuri, J.M., Macmillan, M.L., Verneris, M.R., Orchard, P.J., Wagner, J.E., Weisdorf, D.J. (2010) Costs of pediatric allogeneic hematopoietic-cell transplantation. Pediatric Blood & Cancer, 54(1): 138-143
Majhail, N.S., Mothukuri, J.M., Brunstein, C.G., Weisdorf, D.J. (2009) Costs of hematopoietic cell transplantation: Comparison of umbilical cord blood and matched related donor transplantation and the impact of post-transplant complications. Biology of Blood and Marrow Transplantation, 15(5): 564-573
Nassar, A., Srivastava, A., Hashmi, S.K., Aljurf, M. (2018) Establishing a hematopoietic stem cell transplantation unit. u: Gluckman E.; Niederwieser D.; Aljur M. [ur.] Establishing a Hematopoietic Stem Cell Transplantation Unit, Springer, ISBN 978-3-319-59358-6; (eBook)
Preussler, J.M., Denzen, E.M., Majhail, N.S. (2012) Costs and cost-effectiveness of hematopoietic cell transplantation. Biology of Blood and Marrow Transplantation, 18(11): 1620-1628
Rizzo, J., Vogelsang, G.B., Krumm, S., Frink, B., Mock, V., Bass, E.B. (1999) Outpatient-based bone Marrow transplantation for hematologic malignancies: Cost saving or cost shifting?. Journal of Clinical Oncology, 17(9): 2811-2818
Saito, A.M., Zahrieh, D., Cutler, C., Ho, V.T., Antin, J.H., Soiffer, R.J., Alyea, E.P., Lee, S.J. (2007) Lower costs associated with hematopoietic cell transplantation using reduced intensity vs. high-dose regimens for hematological malignancy. Bone Marrow Transplantation, 40(3): 209-217
Stranges, E., Russo, C.A., Friedman, B. (2010) Procedures with the most rapidly increasing hospital costs, 2004-2007: HCUP statistical brief 82. Rockville: Agency for Healthcare Research and Quality, http://www.hcup-us.ahrq.gov/reports/statbriefs/sb82. pdf
Thorsteinsdóttir, H., Quach, U., Martin, D.K., Daar, A.S., Singer, P.A. (2004) Introduction: promoting global health through biotechnology. Nature Biotechnology, 22: 3-7
Yu, Y.-B., Gau, J.-P., You, J.-Y., Chern, H.-H., Chau, W.-K., Tzeng, C.-H., Ho, C.-H., Hsu, H.-C. (2006) Cost-effectiveness of postremission intensive therapy in patients with acute leukemia. Annals of Oncology, 18(3): 529-534
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/medrec2003109T
primljen: 09.08.2021.
prihvaćen: 22.08.2021.
objavljen u SCIndeksu: 06.11.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka