Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:21
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:18

Sadržaj

članak: 10 od 292  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 14, br. 1, str. 145-156
Fenomen misije u srpskim kompanijama
aFaculty of Business Economics and Entrepreneurship, Belgrade
bUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
cUniverzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
dUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Beograd

e-adresaskirin@mas.bg.ac.rs
Ključne reči: misija; organizacija; menadžment; Denisonov model; poslovni rezultati
Sažetak
Izjava o misiji je personifikacija identiteta organizacije i služi kao osnova za sve zaposlene da se identifikuju sa organizacijom. Dobro definisana misija obezbeđuje stabilnost organizacije jer daje jasan pravac kretanja i predstavlja značajan kohezioni faktor. Ponašanje zaposlenih, koje ona proizvodi, značajno je za ostvarivanje krajnjih rezultata u poslovanju, pa je zato sa pravom smatraju moćnim alatom u upravljanju organizacijom. Cilj ovog rada je pokazati, kroz empirijsko istraživanje, u kojoj meri su zaposleni upoznati sa misijom kompanije u kojoj rade i uočavanje razlika u shvatanju misije između zaposlenih u javnim preduzećima i privatnim kompanijama. Za potrebe istraživanja pomenute teme formulisan je upitnik u skladu sa Denisonovim modelom i distribuiran je ispitanicima u direktnom kontaktu, kao i putem društvene mreže "Facebook". Prikupljeni podaci su analizirani i tumačeni korišćenjem deskriptivne statistike i t-testa za nezavisne uzorke. Rezultati ukazuju na to da kompanije u Srbiji treba da se trude da bolje upoznaju zaposlene sa misijom kompanije i da postoje značajne razlike između javnih i privatnih preduzeća u tom smislu.
Reference
Bart, C.K. (1996) Industrial firms & the power of mission. MINT (Management of Innovation and New Technology) Research Centre Working Paper Series, Innovation Research Working Group, working paper no. 48, 1-30
Bart, C.K., Baetz, M.C. (1998) The Relationship Between Mission Statements and Firm Performance: an Exploratory Study. Journal of Management Studies, 35(6): 823-853
Bart, C.K., Bontis, N., Taggar, S. (2001) A model of the impact of mission statements on firm performance. Management Decision, 39(1), 9-18
Blanchard, K., o'Connor, M. (2003) Managing by Values: How to Put Your Values into Action for Extraordinary Results. San Francisco, CA: Berrett-Koehler Publishers, 2nd edition
Cardona, P., Rey, C. (2008) Management by missions. UK: Palgrave Macmillan
Carpenter, J., Gong, E. (2016) Motivating Agents: How Much Does the Mission Matter?. Journal of Labor Economics, 34(1): 211-236
Cochran, S.D., David, R.F., Gibson, C.K. (2008) A Framework for Developing an Effective Mission Statement. Journal of Business Strategies, 25(2): 27-39
Denison, D.R., Neale, W.S. (1999) Denison Organizational Culture Survey: Facilitator Guide. Denison Consulting, LLC
Desmidt, S. (2016) The relevance of Mission Statements; Analyzing the antecedents of Perceived message quality and its relationship to Employee mission Engagement. Public Management Review, 18 (6), 894-917
Dess, G.G., Lumpkin, G.T., Eisner, A.B. (2006) Strategic management: Text and cases. New York: McGraw-Hill, 2nd ed
Frank, A. (2010) Management: von den Besten lernen. Carl Hanser Verlag GmbH & Co, Munich, in German
Jovanov-Marjanova, T., Sofijanova, E. (2014) Corporate Mission Statement and Business Performance: Through the Prism of Macedonian Companies. Balkan Social Science Review, 3: 179-199
Kofi, D.W.P. (2012) Of Mission and Vision Statements and Their Potential Impact on Employee Behaviour and Attitudes: the Case of a Public But Profit-Oriented Tertiary Institution. International Journal of Business and Social Science, 3(14): 95-109
Macleod, L. (2016) Mission, vision and values statements: the physician leader's role. Physician Leadership Journal, 3(5): 18-25
Smith, M., Heady, R.B., Carson, P.P., Carson, K.D. (2003) Do Missions Accomplish their Missions? an Exploratory Analysis of Mission Statement Content and Organizational Longevity. Journal of Applied Management and Entrepreneurship, 6(1): 75-96
Stojanović, T., Đokić, A., Đokić, S. (2013) Organizational Behavior-Creative Tool for Creating Value. International Review, (1-2), 69-82
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/sjm14-16850
objavljen u SCIndeksu: 31.05.2019.
Creative Commons License 4.0