Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 5 od 99  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 3, br. 2, str. 9-21
Odnos terorizma prema nasilničkom kriminalitetu, organizovanom kriminalitetu i korupciji kao predmet proučavanja kriminalistike
aUniverzitet u Banjoj Luci, Fakultet bezbjednosnih nauka, Republika Srpska, BiH
bMinistry of the Interior of Republika Srpska, Service for the Protection of Integrity and Lawful Performance of Work, Banja Luka, Republika Srpska

e-adresapredrag.popovic@fbn.unibl.org
Sažetak
U ovom radu je razmatran odnos terorizma prema nasilničkom kriminalitetu, organizovanom kriminalitetu i korupciji kao predmetu proučavanja kriminalistike. Jasno se vidi da je njihov odnos višestruk i da u određenim situacijama predstavljaju značajnu međusobnu podršku koja se manifestuje u pogledu nastanka različitih pojavnih oblika koji su proizvod djelovanja njihove simbioze. Pošto terorizam ima niz zajedničkih karakteristika sa nasilničkim kriminalitetom, organizovanim kriminalitetom i korupcijom, cilj ovog rada jeste sagledavanje odnosa među njima, kako zbog njihove sličnosti i aktuelnosti njihovih oblika ispoljavanja, što svakako ukazuje na njihovu međusobnu povezanost i različite uticaje, tako i zbog mogućeg utvrđivanja strategije njihove prevencije, otkrivanja, razjašnjavanja i dokazivanja, što je posebno značajno za kriminalistiku, tačnije, njenu teoriju i praksu.
Reference
*** (2017) Terrorism, corruption and criminal exploitation of natural resources. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development, Preuzeto 14. 12. 2021. https://www.oecd.org/investment/Terrorism-corruption-criminal-exploitation-natural-resources-2017.pdf
*** (2018) Terrorism and international crime-corruption as the enabler. Berlin: Creative Commons, Preuzeto 14. 12. 2021. https://www.transparency.de/publikationen/detail/article/terrorism-and-international-crime-corruption-as-the-enabler/
*** (2004) The global programme against corruption. Viena: United Nations, Preuzeto 14. 12. 2021. https://www.unodc.org/documents/corruption/ Toolkit_ed2.pdf
Amidžić, G. (2017) Povezanost organizovanog kriminala i terorizma kao pretnja bezbednosti Bosne i Hercegovine. Banja Luka: NIGD Enigmatika
Bjornehed, E. (2004) Narco-terrorism: The merger of the war on drugs and the war on terror. Global Crime, 6(3-4), 306-307
Cvetanović, I. (2017) Odnos terorizma i organizovanog kriminaliteta. Niš: Pravni fakultet
Deliso, C. (2007) The coming Balkan caliphate: The threat of radical Islam to Europe and the West. London: Praeger Security International
Duyne, V.P. (1996) Definitions of Organised Crime from other countries: The Netherlands. Preuzeto 17. 08. 2021. http://www.organized-crime.de/organizedcrimedefinitions.htm#duy
Ignjatović, Đ. (2011) Pojam i etiologija nasilničkog kriminaliteta. Crimen (Beograd), vol. 2, br. 2, str. 179-211
Jenkins, B. (1974) Kidnapping and terrorism. Santa Monica: The Rand Corporation
Krstić, M. (2017) Narkoterorizam - trgovina drogom kao vid finansiranja terorističkih aktivnosti. Kultura polisa, XIV(34), 219-220
Marković, I. (2007) Osnovi kriminologije. Banja Luka: Pravni fakultet
Mijalković, S. (2008) Dihotomija organizovanog kriminala i terorizma iz ugla nacionalne bezbednosti. Revija za bezbednost, 2(12): 39-45
Mijalkovski, M. (2004) Terorizam. Beograd: Fakultet civilne odbrane
Mijalkovski, M. (2010) Terorizam i organizovani kriminal. Beograd: Fakultet bezbednosti
Rakić, M. (2006) Aspekti diferencijacije pojmova terorizam i organizovani kriminalitet. Bezbjednost, policija, građani, 2: 745-746
Shelley, L. (2003) Organized crime, terrorism and cybercrime. u: Security sector reform: Institutions, society and good governance, 303-312. Preuzeto 17. 08. 2021. https://www.crime-research.org/library/Terrorism_Cybercrime.pdf
Simonović, B. (2004) Kriminalistika. Kragujevac: Pravni fakultet
Simonović, B., Pena, U. (2010) Kriminalistika. Istočno Sarajevo: Pravni fakultet
Stanojoska, A. (2011) The connection between terrorism and organized crime: Narcoterrorism and the other hybrids. u: Suprotstavljanje terorizmu - međunarodni standardi i pravna regulativa, Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova
Stojanović, Z., Kolarić.Dragana (2014) Krivičnopravno suzbijanje organizovanog kriminaliteta, terorizma i korupcije. Beograd: Pravni fakultet
Šikman, M. (2009) Terorizam. Banja Luka: Fakultet za bezbjednost i zaštitu
Šikman, M. (2009) Savremene metode suprotstavljanja organizovanom kriminalitetu-krivični, procesni i kriminalistički aspekt. Kragujevac: Pravni fakultet
Škulić, M. (2010) Terorizam i terorističke organizacije. u: IX tematski Međunarodni naučni skup - terorizam i ljudske slobode, Beograd: Udruženje za međunarodno krivično pravo, 21-31
Teofilović, B., Terofilović, T., Teofilović, N. (2016) Sprega terorizma i organizovanog kriminala kao bezbednosni rizik. Pravne teme, 4(8): 171-181
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zurbezkrim2102009P
primljen: 02.12.2021.
prihvaćen: 27.12.2021.
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2022.

Povezani članci

Nema povezanih članaka