Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 7 od 98  
Back povratak na rezultate
Pranje novca kao savremeni fenomen - pojam, faze i sprečavanje pranja novca
Fondacija "Andrej Budimir", Banja Luka, Bosna i Hercegovina + Bryggan, Motala, Švedska
Sažetak
Pranje novca predstavlja globalni problem dvadeset prvog veka. Kao oblik privrednog kriminala proces pranja novca zastupljen je kako u nacionalnim, tako i u međunarodnim razmerama. Iako postoji veoma veliki broj definicija pranja novca, može se reći da se ono sastoji od kraćeg ili dužeg kretanja sredstava koja su stečena ilegalnim aktivnostima, da bi se kroz ciklus transformacije dobila prividno legalna sredstva. Naime, sve zemlje trebalo bi da idu ispred "perača" novca tačnije, trebalo bi da idu ispred njih u osmišljavanju i propisivanju metoda i načina borbe, ali isto tako trebalo bi da ne dozvole da kriminalci koriste korumpiran i neuređen institucionalni okvir i da pomoću pranja novca steknu unosne prihode. Što se tiče prevencije i zaštite od ovog fenomena, kao glavni cilj izdvaja se otkrivanje počinilaca, ali isto tako i efikasnija zaštita same države od ovog mehanizma, a upravo to je veoma značajno za samu bezbednost zemlje, nacionalne privrede, ali i međunarodne tokove.
Reference
Alldridge, P. (2016) What Went Wrong with Money Laundering Law?. London: Palgrave Macmillan
Banović, M. (2011) Negativni efekti pranja novca. Porezni savjetnik, 71-78
Budimir, N. (2019) Pranje novca i finansiranje terorizma. Bezbjednost, policija, građani, 119-134
Carlson, J. (2010) Ruka ruku više ne mije - borba protiv mita i korupcije. Zagreb: Oksimoron, d.o.o
Cindori, S. (2007) The Money Laundering Prevention System. Financial theory and practice, 31(1), 59-76
Crumbley, D.L., Heitger, L.E., Stevenson, G.S. (2007) Forensic and investigative accounting. u: CCH Business Valuation Guide, Chicago: CCH
Ivanov, M., Maroši, V. (2014) Bankarstvo i osiguranje. Zagreb: Alka Script
Katušić-Jergović, S. (2007) Pranje novca (pojam, karakteristike, pravna regulativa i praktični problemi). Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, 14 (2): 619-642
Mista, N. (2013) Sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Sarajevo: Revicon
Mitsilegas, V. (2003) Money Laundering Counter-Measures in the European Union: A New Paradigm of Security Governance Versus Fundamental Legal Principles. Hague: Kluwer Law International
Nuhanović, S., Nurkić-Baraković, M. (2015) Unapređenje sprečavanja pranja novca. FBIM Transactions, 3(2): 81-92
Rička, Ž. (2011) Uloga računovođa u sprečavanju pranja novca. u: Revicon-ov zbornik - 12. Međunarodni simpozij Ubrzane reforme u funkciji održivog razvoja, 303-317
Stakić, B., Jezdimirović, M. (2012) Javne finansije. Beograd: Univerzitet Singidunum
Stanković, N. (2014) Terorizam i finansiranje terorizma. Brčko: Evropski univerzitet
Wouter, M.H., Kalin, C.H., Goldsworth, J.G. (2007) Anti-Money Laundering: International Law and Practice. Chichester: John Wiley & Sons
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/NPDUNP2001058B
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Vojno delo (2019)
Uloga budžeta u finansiranju lokalne samouprave
Lukić Marija

Ekonomski signali (2017)
Izdvajanje iz budžeta Republike Srbije za zaštitu životne sredine
Dašić Boban, i dr.

Megatrend revija (2021)
Ekonomski aspekt pranja novca
Stevandić Nataša

prikaži sve [5]