Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5

Sadržaj

članak: 9 od 99  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 62, br. 3, str. 124-142
Strategija Evropske unije za Zapadni Balkan i rešavanje bezbednosnih izazova u Republici Srbiji
Kriminalističko-policijski univerzitet, Beograd
Projekat:
Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Ključne reči: Strategija EU za Zapadni Balkan; organizovani kriminal; iregularne migracije; terorizam
Sažetak
U radu je predstavljena Strategija Evropske unije za Zapadni Balkan sa fokusom na rešavanju bezbednosnih problema zajedničkih za region i Republiku Srbiju. Analiza ovog strateškog dokumenta i strateških opredeljenja Republike Srbije u pogledu glavnih bezbednosnih problema pokazuje njihovu komplementarnost. Pre svega, ova dokumenta imaju skoro isto viđenje bezbednosnih problema za koje Zapadni Balkan nije samo tranzitno područje, već i krajnje odredište, pa čak i izvorište. U pitanju su naročito: organizovani kriminal, terorizam i iregularne migracije. Njihovo sprečavanje i suzbijanje opredeljuje prioritete srpske policije, koji istovremeno vode uspešnoj reakciji protiv kriminala i drugih vrsta ugrožavanja bezbednosti u Srbiji i postignućima u ispunjavanju preuzetih obaveza u procesu pridruživanja EU i usvajanja evropskih tekovina.
Reference
*** (2015) Nacionalna strategija i akcioni plan za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 3
*** (2018) Strategija razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova za period 2018-2023. godine. http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/71fdf00f-7eb3-455f-9421-02ee6a190e17/PDF_Strategija+razvoja+MUP-a+2018-2023.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mtlzhL9
*** (2018) Verodostojna perspektiva proširenja i pojačano angažovanje EU na Zapadnom Balkanu. https://www.mos.gov.rs/public/ck/uploads/files/EU%20Strategija%20prosirenja%20zapadni%20Balkan%202018.pdf
*** Poglavlje 24 - pravda, sloboda i bezbednost. Izveštaj o skriningu Srbija, http://www.eu-pregovori.rs/srl/pregovarackapoglavlja/poglavlje-24-pitanja-pravde-slobode-i-bezbednosti
*** (2018) Strategija suprotstavljanja iregularnim migracijama u Republici Srbiji za period od 2018. do 2020. godine. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 105
*** (2017) Strategija integrisanog upravljanja granicom u Republici Srbiji za period 2017-2020. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 9
*** (2017) Strategija prevencije i suzbijanja trgovine ljudima, posebno ženama i decom i zaštite žrtava 2017-2022. godine. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 77
*** (2018) Zakon o zaštiti podataka o ličnosti. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 87
*** (2017) Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma - ZPNFT. Službeni glasnik RS, br. 113
*** (2015-2018) Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje - ZSTOMU. Službeni glasnik RS, br. 29/2015, 113/2017 i 41/2018
*** (2018) Zakon o kritičnoj infrastrukturi. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 87
*** (2013-2019) Zakon o izmenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 32/2013, 94/2016 i 35/2019
*** (2009) Zakon o potvrđivanju Sporazuma o strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 38
*** (2014) Zakon o potvrđivanju Sporazuma o operativnoj i strateškoj saradnji između Republike Srbije i Evropske policijske kancelarije. Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori, br. 5
*** (2018) Zakon o potvrđivanju radnog aranžmana između MUP-a RS i Agencije Evropske unije za obuku organa za sprovođenje zakona (CEPOL). Službeni glasnik Republike Srbije - Međunarodni ugovori, br. 2
*** (2018) Zakon o nacionalnom DNK registru. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 24
*** (2019) Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u MUPRS. 10. 4
*** (2018) Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 54
*** (2017) Rešenje Vlade o Nacionalnom koordinatoru za borbu protiv trgovine ljudima. 24 broj 119-9273/2017, 6. 10
*** (2019) Akcioni plan za Poglavlje 24 - izveštaj o sprovođenju aktivnosti. period januar-jul 2019, http://www.mup.gov.rs/wps/portal/sr
*** (2017) Nacionalna strategija za sprečavanje i borbu protiv terorizma za period 2017-2021. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 94
Forca, B. Novi model EU za Zapadni Balkan 2+2+2=1. https://odbranaibezbednost.rs/2020/02/10/novi-model-eu-za-zapadnibalkan-2-2-2-1
MUPRS (2015) Procena pretnje od teškog i organizovanog kriminala. Beograd, http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/fb61b551-a863-42b3-a208-53892082f851/SOKTA_procena_pretnji.pdf?MOD=AJPERES&C VID=l9TMCJq
MUPRS (2017) Strateška procena javne bezbednosti. Beograd, http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/98632591-2b0d-4cba-9cd1e7ff993705a6/Strateska+procena+javne+bezbednosti+konacno+za +internet+%282%29.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mC0sekj
MUPRS (2017) Strateški plan policije 2018-2021. godine - javna verzija. Beograd, http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/c206983b-503f-4ebf-bf5b8d5bc65ca8e3/Strateski+plan+policije+-+Javna+verzijaWEB.pdf?MOD=AJPERES&CVID=m3r4AMv
Ristović, S. (2017) Illegal migrations as a threat to national security: The role of community policing. u: Intemational scientific conference 'Archibald Reiss Days', Thematic conference proceedings of international significance, Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, Tom I, Volume I, pp. 407-416
Ristović, S. (2018) Reforma policije zasnovana na strateškim osnovama - osvrt na Predlog Strategije razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova 2018-2023. Bezbednost, Beograd, vol. 60, br. 1, str. 80-98
Ristović, S. (2019) Srpska policija i međunarodna policijska saradnja - od početka do evropskih integracija. Bezbednost, Beograd, vol. 61, br. 2, str. 153-175
Ristović, S.R. (2018) Geneza, shvatanje i ostvarivanje upravljanja ljudskim resursima u institucijama bezbednosti. Vojno delo, vol. 70, br. 4, str. 100-116
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost2003124R
primljen: 13.02.2020.
revidiran: 10.03.2020.
prihvaćen: 23.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 29.12.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka