Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 10 od 167  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 38, br. 3, str. 9-45
Osiguranje u Srpskom građanskom zakoniku iz 1844. godine - prilog istoriji pravnog regulisanja ugovora o osiguranju u Srbiji
Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo, Beogra + Udruženje za pravo osiguranja Srbije, Beograd

e-adresaslobodan.jovanovic@vspep.edu.rs
Sažetak
Uporednopravna i normativna analiza odredbi Srpskog građanskog zakonika iz 1844. godine (dalje u tekstu: SGZ) o ugovoru o osiguranju predstavlja predmet pažnje u ovom radu. Budući da se radi o srpskoj pravnoj tradiciji nastaloj u godinama obnove srpske državnosti i borbi za konačno oslobođenje od otomanske vlasti, SGZ nije mogao da odražava dostignuća domaće pravne teorije i sudske prakse. Njegovom sastavljaču, Jovanu Hadžiću, s obzirom na njegovo pravničko obrazovanje i pozitivno pravo u tadašnjoj Vojvodini, uzor za regulisanje ugovora o osiguranju izvesno je mogao biti samo Austrijski građanski zakonik (dalje u tekstu AGZ). Takav ishod je bio uslovljen i zbog nepostojanja prethodnih propisa ili poslovnih običaja koji su se primenjivali na ugovor o osiguranju. Zbog toga u radu upoređujemo zakonske odredbe oba zakonika samo u onim delovima i odredbama koje su relevantne za ugovor o osiguranju. U radu se analiziraju pravila pojedinih aleatornih ugovora SGZ, a naročito osiguranja, regulisanje i predmet ugovora o osiguranju, forma i zaključivanje ugovora o osiguranju. Obaveze čuvanja i spasavanja imovine po SGZ analizirane su posebno imajući u vidu da su one mogle shodno da se primenjuju u plovidbenom osiguranju.
Reference
*** (1996/2017) Zakon o trgovačkom brodarstvu (ZTB). Službeni glasnik RS, no. 96/15 i 113/17 - state law
*** (1804) Code civil des Français. An XII
*** (1978-2020) Zakon o obligacionim odnosima (ZOO). Službeni list SFRJ, no. 29/78, 39/85, 45/89 - USJ, 57/89, Službeni list SRJ, no. 31/93, Službeni glasnik RS, no. 18/20
*** Adrianopol'skij mirnyj dogovor meždu Rossiej i Turciej. Available at: https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Turk/XIX/1820-1840/ Mir_adrianopol_1829/text.htm, 1.12.2021
*** (1811) Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch für die gesammten Deutschen Erbländer der Oesterreichischen Monarchie. Patent vom 1. Juni; http://repertorium.at/qu/1811_oestabgb.html, 1.12.2021
Aranđelović, D. (1921) Austrijski građanski zakonik. Beograd: Prosveta, II edition
Avramović, S. (2014) Srpski građanski zakonik (1844) i pravni transplanti - kopija austrijskog uzora ili više od toga?. u: Polojac Milena; Mirković Zoran S.; Đurđević Marko [ur.] Srpski građanski zakonik - 170 godina, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 13-45
Büchner, F. (1968) Grundriss der Individualversicherung. Karlsruhe: Verlag Versicherungswirtschaft, 6., überarb. Aufl
Gale, S. (1990) Politics as development: The emergence of political parties in nineteenth-century Serbia. Durham-London: Duke University Press
Gams, A. (1988) Uvod u građansko pravo. Beograd: Naučna knjiga
Jovanović, N. (2014) Ugovor o igri i opkladi u srpskom Građanskom zakoniku. u: Polojac Milena; Mirković Zoran S.; Đurđević Marko [ur.] Srpski građanski zakonik - 170 godina, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 301-318
Jovanović, S., Uzelac, O. (2022) Principi solidarnosti i uzajamnosti u obaveznom socijalnom osiguranju zanatlija, trgovaca i rudara u 19. veku u Srbiji. Evropska revija za pravo osiguranja, 21(1): 9-16; Available at: https://erevija.org/articl.php?id=269
Jovanović, S. (1908) Političke i pravne rasprave. Beograd: Geca Kon, Sv. 1
Ljušić, R. (1986) Kneževina Srbija - 1830-1839. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti
Marković, L. (1921) Građanski zakonik Kraljevine Srbije - sa kratkim objašnjenjima. Beograd: Izdavačka knjižara Gece Kona, II edition
Matić, D. (1851) Obâsneně Građanskog' zakonika za Knâžestvo Srbsko. u: Knâžestva Srbskog' Kn'igopečatn'â, Beograd, Čast 2. Odd. 2
Mirković, Z. (2019) Srpska pravna istorija. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Mirković, Z.S. (2014) Uvodna pravila i uvođenje u život Srpskog građanskog zakonika. u: Polojac Milena; Mirković Zoran S.; Đurđević Marko [ur.] Srpski građanski zakonik - 170 godina, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 75-103
Nikolić, D. (2014) Građanski zakonik, knez Miloš Obrenović i zakonodavna komisija u Srbiji 1829-1835. godine. u: Polojac Milena; Mirković Zoran S.; Đurđević Marko [ur.] Srpski građanski zakonik - 170 godina, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 63-72
Nikolić, D. (2011) Dva veka Austrijskog građanskog zakonika (1811-2011). Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 135(2): 313-327
Perović, S., ed. (1995) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija, II book
Petrović, Z., Čolović, V., Knežević, D. (2013) Istorija osiguranja u Srbiji, Crnoj Gori i Jugoslaviji do 1941. godine. Belgrade: Belgrade Banking Academy
Polojac, M., Mirković, S., Đurđević, M., Eds. (2014) Srpski građanski zakonik - 170 godina. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Radišić, J. (2016) Obligaciono pravo - opšti deo. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu
Radulović, S., Vujadin, N., Minkov, A. (2014) Prevention of illegal conduct in business insurance in Serbia. International Review, 3-4: 97-103
Salma, J. (2004) Srpski građanski zakonik (SGZ, 1844) i obligaciono pravo. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, 38(2): 311-335
Samardžić, S. (2009) Požarno osiguranje u sistemu neživotnog osiguranja. Beograd: Želnid
Šulejić, P. (2005) Pravo osiguranja. Beograd: Dosije
Tasić, A. (1975) Osnovi osiguranja. Novi Sad: Zajednica osiguranja imovine i lica Vojvodina
von Sundhaussen, H., ur. (1989) Historische statistik Serbiens 1834-1914: Mit europäischen Vergleichsdaten: Südosteuropäische arbeiten. Munchen: R. Oldenbourg Verlag, vol. 87
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/TokOsig2203009J
primljen: 05.02.2022.
prihvaćen: 22.10.2022.
objavljen u SCIndeksu: 28.01.2023.

Povezani članci

Nema povezanih članaka