Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:16

Sadržaj

članak: 3 od 16  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 13, br. 3, str. 309-330
CARMEL racio analiza u procesu upravljanja rizicima aktive i pasive osiguravajućih kompanija u Republici Srbiji
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo, Beograd

e-adresavvukosava@yahoo.com
Ključne reči: CARMEL indikatori; osiguravajuće kompanije; upravljanje rizicima; Solventnost II
Sažetak
CARMEL racia se mogu iskoristiti kao alat za upravljanje rizicima u osiguravajućim kompanijama (rizici osiguranja, rizici solventnosti, rizici investiranja, kreditni i operativni rizici). Upoređivanjem određenih bilansnih pozicija i analitičkih podataka, formiraju se indikatori prilagođeni delatnosti osiguranja, koji se koriste kao instrument procene finansijskog položaja i poslovne sposobnosti osiguravajućih kompanija. Na osnovu objavljenih podataka nadzornih organa u oblasti osiguranja i udruženja osiguravača u Republici Srbiji (RS), Hrvatskoj i Nemačkoj, kao i evropskih institucija (OECD, Insurance Europe, Evropske centralne banke i dr.), izvršena je komparativna analiza i sagledan položaj sektora osiguranja u RS. Na primeru nekoliko reprezentativnih osiguravajućih kompanija u RS je izvršeno upoređivanje indikatora CARMEL racio analize u odnosu na trendove u evropskom osiguranju, podstaknute u prvom redu, primenom projekta Solventnost II.
Reference
EIOPA (2014) Rezultati stres testa osiguravajućih kompanija u EU. https://eiopa.europa.eu/...stress-test/insurance-stress-test-2014, (7.5.2016)
EIOPA (2016) The European insurance sector FSR. (May2015), https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/2.The%20European%20insurance%20sectorFSRMay2015, (25.5.2016)
Evropska centralna banka Statistical data warehouse. http://sdw.ecb.europa.eu/reports, (7.5.2016)
Evropska centralna banka Statistical data warehouse. http://sdw.ecb.europa.eu/reports, (10.5.2016)
Hrvatska agencija za nadzor finansijskih usluga (HANFA) (2014) Agregirana bilanca društava za osiguranje i društava za reosiguranje (2010-2014). http://www.hanfa.hr/HR/nav/106/statistika.htmlsection2, (11.4.2016)
Hrvatski ured za osiguranje (HUO) (2014) Tržište osiguranja u Hrvatskoj (2010-2014). http://www.huo.hr/Listanje_PDF/Trziste_osiguranja_RH.html, (11.4.2016)
Insurance Europe (2015) European insurance: Key facts. August, http://www.insuranceeurope.eu/sites/default/files/attachments/European%20Insurance%20-%20Key%20Facts%20-%20August%202015.pdf
Milić, D., Milošević, S. (2012) Analiza adekvatnosti kapitala kao savremeni koncept i merilo profitabilnosti osiguravajućih društava u Republici Srbiji. Zrenjanin
Narodna banka Srbije (2006) CARMEL pokazatelji poslovanja društava za osiguranje sa okvirnim uputstvima za njihovo tumačenje. http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/20/osg/carmelpokazatelji_poslovanja.pdf, (15.2.2015)
Narodna banka Srbije (2014) Izveštaji o poslovanju osiguravajućih društava u Srbiji (2010-2014). http://www.nbs.rs/export/download/osg-izv-y/god_T1_2014.pdf
Nemačko udruženje osiguravača (2015) Statistical yearbook of German insurance, http://www.en.gdv.de/wp-content/uploads/2015/11/GDV-Statistical_Yearbook2015.pdf
Smiljanić, I. (2013) Uticaj tranzicionih procesa na tržištu osiguranja u Srbiji i region. Beograd: Univerzitet Singidunum
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
DOI: 10.5937/MegRev1603309V
objavljen u SCIndeksu: 21.01.2017.
Creative Commons License 4.0