Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 10 od 14  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 41, br. 6, str. 720-725
Masovna pojava Cinara (Cupressobium) tujafilina (Del Guercio) (Hemiptera: Aphididae) na kultivarima tuje u Beogradu
aUniverzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
bUniverzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju

e-adresamilka.glavendekic@sfb.bg.ac.rs
Projekat:
Biosensing tehnologije i globalni sistem za kontinuirana istraživanja i integrisano upravljanje ekosistemima (MPNTR - 43002)

Ključne reči: Chamaecyparis spp.; Thuja spp.; masovna pojava; Cinara tujafilina; Episyrphus balteatus; Scaeva selenitica; Coccinella septempunctata; Harmonya axyridis
Sažetak
Promene klimatskih uslova, posebno blage zime, mogu da budu okidač za masovne pojave biljnih vaši, koje od decembra neopaženo žive na drveću u našem okruženju. Biljne vaši čine značajan deo trofičkog kompleksa u prirodnim ekosistemima i neke imaju veliki ekonomski značaj kao štetočine raznih vrsta gajenih biljaka. Masovna pojava Cinara tujafilina je proučavana na zelenim prostorima u Beogradu i okolini, od marta do avgusta 2013. godine. Do sada su u Srbiji zabeležene masovne pojave ove biljne vaši na kultivarima Picea, Chamaecyparis i Thuja. Najveće kolonije su zabeležene u prve dve dekade aprila. Najčešći prirodni neprijatelji na istraživanom području su bili: Episyrphus balteatus, Scaeva selenitica, Exochomus quadripustulatus, Coccinella septempunctata i Harmonia axyridis.
Reference
Blackman, R.L., Eastop, V.F. (1994) Aphids on the worlds trees: An identification and information guide. Wallingford, London: CAB international
Durak, R., Borowiak-Sobkowiak, B. (2007) Developmental stages of Cinara tujafilina (Hemiptera, Aphidoidea). Aphids and other hemipterous insects, vol. 13, 151-155
Glavendekić, M.M., Mihajlović, L. (2006) Štetni insekti i grinje u rasadnicima šumskog i ukrasnog sadnog materijala. Šumarstvo, vol. 58, br. 1-2, str. 131-147
Koch, R.L. (2003) The multicolored Asian lady beetle, Harmonia axyridis: A review of its biology, uses in biological control, and non-target impacts. Journal of Insect Science, 3(19): 1
Petrović-Obradović, O. (2003) Biljne vaši (Homoptera: Aphididae) Srbije. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Stubbs, A., Falk, S. (2002) British hover flies, an illustrated identification guide. London: British Entomological and Natural History Society, 253 pp
Tomić, D., Mihajlović, L., Karadžić, D. (1987) Praćenje pojave štetnih insekata i fitopatogenih oboljenja u rasadnicima, kulturama i šumama područja SAP Kosovo. u: Godišnji izveštaj po projektu od 09.02.1987. godine, Šumarski fakultet, neobjavljeno
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.04.2014.

Povezani članci

Pesticidi i fitomedicina (2006)
Rezistentnost lisnih vašiju na insekticide
Elezović Ibrahim, i dr.

Biljni lekar (2005)
Biljne vaši - štetočine lucerke i deteline
Petrović-Obradović Olivera, i dr.

Biljni lekar (2005)
Biljne vaši (Aphididae, Homoptera) na povrću
Petrović-Obradović Olivera, i dr.

prikaži sve [15]