Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 10 od 43  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 49, br. 1, str. 25-29
Epileptički status kod naših pacijenata, petnaest godina iskustva
Klinički centar Republike Srpske, Klinika za neurologiju, Banja Luka, Republika Srpska, BiH

e-adresadusko.racic@kc-bl.com
Sažetak
Uvod: Epileptički status (SE) je drugo po učestalosti urgentno stanje u neurologiji. Cilj studije je analiza kliničkih manifestacija, uzroka i ishoda SE. Cilj rada: Cilj rada je da se utvrde kliničke karakteristike, etiologija i ishod epileptičkog statusa kao i polna i starosna distribucija kod bolesnika hospitalizovanih na Klinici za neurologiji UKC RS u petnaestogodišnjem periodu praćenja. Ispitanici i metode: Prospektivno su praćeni svi bolesnici koji su liječeni na Klinici za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske pod dijagnozom epileptičkog statusa u periodu od 15 godina (2003-2017. godina). Prospektivno su praćeni demografski i klinički parametri. Rezultati: U posmatranom periodu ukupno je liječeno 125 bolesnika zbog SE, od toga 71 (57%) muškaraca, prosječne starosti 59 godina, kao i 54 (43%) žene prosječne starosti 52,5 godina. Primarno generalizovani toničko klonički SE je imalo 70 (56%), dok su parcijalni SE sa sekundarnom generalizacijom imala 44 (35,2%) bolesnika, a 10 bolesnika (8%) je imalo prosti parcijalni SE. 62% bolesnika je prethodno bolovalo od epilepsije dok 38% nije. Najčešći uzrok SE u prvoj grupi je bilo neuzimanje lijekova (n=56; 72%), a cerebrovaskularna bolest u drugoj grupi (n=36; 75%). Ukupna smrtnost je bila 11,2%, što je bilo povezano sa akutnim simptomatskim uzrokom i starijim životnim dobom bolesnika (prosječna starost 73 godine). Zaključak: Bolesnici sa epilepsijom su u višem riziku za dobijanje SE, ali i bolesnici bez prethodne epilepsije i akutnim neurološkim bolestima takođe mogu razviti SE. Cerebrovaskularne bolesti su bile najčešći uzrok SE kod bolesnika sa inicijalnim SE. Neuzimanje antiepileptičkih lijekova je bio najčešći uzrok SE kod bolesnika sa epilepsijom.
Reference
Afsar, N., Kaya, D., Aktan, S., Aykut-Bingol, C. (2003) Stroke and status epilepticus: stroke type, type of status epilepticus, and prognosis. Seizure, 12(1): 23-27
Amare, A., Zenebe, G., Hammack, J., Davey, G. (2008) Status epilepticus: Clinical presentation, cause, outcome, and predictors of death in 119 Ethiopian patients. Epilepsia, 49(4): 600-607
Božić, K., Žikić, M., Mišić-Pavkov, G., i dr. (1998) Occurrence, causes and clinical characteristics of status epilepticus in adults. Med Pregl, 51(5-6): 254-8
Chin, R.F.M., Neville, B.G.R., Scott, R.C. (2004) A systematic review of the epidemiology of status epilepticus. European Journal of Neurology, 11(12): 800-810
Darcel, G., Verstichel, P., Herbaud, S., Taillandier-Heriche, E., Paillaud, E. (2008) Status epilepticus in elderly patients. A retrospective study of 63 in-patients. Revue Neurologique, 164(11): 935-942
Delanty, N., French, J., Labar, D., Pedley, T., Rowan, A. (2001) Status epilepticus arising de novo in hospitalized patients: an analysis of 41 patients. Seizure, 10(2): 116-119
di Bonaventura, C., Mari, F., Vanacore, N., Fattouch, J., Zarabla, A., Berardelli, A., Manfredi, M., Prencipe, M., Giallonardo, A.T. (2008) Status epilepticus in epileptic patients. Related syndromes, precipitating factors, treatment and outcome in a videoEEG population based study. Seizure, 17(6): 535-548
Garzon, E., Fernandes, R.M.F., Sakamoto, A.C. (2003) Analysis of clinical characteristics and risk factors for mortality in human status epilepticus. Seizure, 12(6): 337-345
Govoni, V., Fallica, E., Monetti, V.C., Guerzoni, F., Faggioli, R., Casetta, I., Granieri, E. (2007) Incidence of Status Epilepticus in Southern Europe: A Population Study in the Health District of Ferrara, Italy. European Neurology, 59(3-4): 120-126
Hui, A.C., Joynt, G.M., Li, H., Wong, K. (2003) Status epilepticus in Hong Kong Chinese: aetiology, outcome and predictors of death and morbidity. Seizure, 12(7): 478-482
Knake, S., Rosenow, F., Vescovi, M., Oertel, W.H., Mueller, H., Wirbatz, A., Katsarou, N., Hamer, H.M. (2001) Incidence of Status Epilepticus in Adults in Germany: A Prospective, Population-Based Study. Epilepsia, 42(6): 714-718
Marik, P.E., Varon, J. (2004) The Management of Status Epilepticus. Chest, 126(2): 582-591
Rodriguez, U., Franco, M.E., Delgado, Lf. (2004) Epileptic status in chronic renal failure. Med Clin, 123(10): 399
Rosenow, F., Hamer, H.M., Knake, S. (2007) The epidemiology of convulsive and nonconvulsive status epilepticus. Epilepsia, 48(s8): 82-84
Rossetti, A.O. (2006) Prognosis of status epilepticus: role of aetiology, age, and consciousness impairment at presentation. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 77(5): 611-615
Tanaka, H. (2006) Hepatic encephalopathy with status epileptics: A case report. World Journal of Gastroenterology, 12(11): 1793
Vignatelli, L., Rinaldi, R., Galeotti, M., de Carolis, P., d`Alessandro R. (2005) Epidemiology of status epilepticus in a rural area of northern Italy: a 2-year population-based study. European Journal of Neurology, 12(11): 897-902
Waterhouse, E.J., DeLorenzo, R.J. (2001) Status Epilepticus in Older Patients. Drugs & Aging, 18(2): 133-142
Wu, Y.W., Shek, D.W., Garcia, P.A., Zhao, S., Johnston, S.C. (2002) Incidence and mortality of generalized convulsive status epilepticus in California. Neurology, 58(7): 1070-1076
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni članak
DOI: 10.18575/msrs.sm.e.18.04
objavljen u SCIndeksu: 14.02.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka