Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 19  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 36, br. 3, str. 99-108
Eksploatacioni parametri vučenog kombajna za berbu grožđa Volentieri VG 2000/2TA
a'13. jul - Plantaže', a.d. Podgorica, Crna Gora
bUniverzitet u Podgorici, Biotehnički fakultet, Podgorica, Crna Gora
cUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Odsek/institut za poljoprivrednu tehniku

e-adresaurom@agrif.bg.ac.rs
Ključne reči: mehanizovana berba; kombajn za grožđe; parametri zasada; učinak; gubici
Sažetak
Jedan od najsloženijih problema u obavljanju radnih operacija u vinogradarstvu predstavlja proces berbe grožđa. Kvalitetna berba se smatra ona koja se obavi u periodu kada sastav grožđa odgovara njegovoj nameni, što se pre svega odnosi na suvu materiju i odgovarajući odnos šećera i kiselina. Troškovi ručne berbe grožđa čine oko 45% od ukupnog utroška ljudskog rada po hektaru što odgovara 30-50 radnih dana jednog radnika. U radu su prikazani rezultati ispitivanja mehanizovane berbe vinskih sorti grožđa, primjenom vučenog kombajna 'Volentieri' u agregatu s traktorom 'New Holland Tn 95 F'. Ispitivanja su obavljena na proizvodnim površinama Ćemovskog polja, sorte Vranac i Župljanka. Sadnja loze je obavljena na međurednom i rednom rastojanju 2,6 x 0,7 m i 2,6 x 1 m. Dužina redova je iznosila 168 m a zastupljen uzgojni sistem je modifikovana horizontalna dvokraka kordunica sa širinom zelenog pojasa u zoni grožđa 50-60 cm. Rezultati ispitivanja agregata u radu pokazuju da je ostvarena prosječna radna brzina od 4,8 km/h, a učinak 0,62 ha/h tj. 4,98 ha/dan - sorta Vranac. Kod sorte Župljanka ostvarene su vrednosti: brzina rada 4,1 km/h, učinak 0,53 ha/h tj. 4,24 ha/dan. Pri radu kombajna javljaju se gubici od 36 kg/ha kod sorte Vranac, a 70 kg/ha kod sorte Župljanka. Vreme okretanja na uvratinama ispitivanog kombajna je iznosilo 30 -32 s. Neposredno pred berbu neophodno je zelenom rezidbom smanjiti lisnu masu posebno u zoni grožđa kako bi se smanjili zastoji u berbi i gubici. Vučeni kombajni, osim u većim plantažnim zasadima imaju ekonomsku opravdanost i na manjim posjedima.
Reference
Brčić, J. (1981) Mehanizacija u biljnoj proizvodnji. Zagreb: Fakultet Poljoprivrednih znanosti
Burić, D.P. (1995) Savremeno vinogradarstvo. Beograd: Nolit
Lopičić, S., Ulićević, M., Dujović, M., Marković, B. (1981) Neki rezultati proučavanja mehanizovane berbe grožđa u okolini Titograda. Poljoprivreda i šumarstvo, Titograd, XXVII, 1., 93-101
Nenić, P., Jovanović, B., Radojević, P. (1997) Prilog ispitivanja kombajna za berbu grožđa. Novi Sad
Pantić, Z. (1977) Rezultati ispitivanja mašina za berbu grožđa tipa CORSICA u Vršačkim vinogradima. u: Savjetovanje, Novi Sad
Urošević, M., Živković, M. (2009) Mehanizacija voćarsko-vinogradarske proizvodnje. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Vojvodić, M., Malinović, N., Nenić, P., Đukić, N., Stupar, S., Railić, B. (1998) Poljoprivredne mašine. Novi Sad: Nevkoš
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 12.01.2012.

Povezani članci

Poljoprivredna tehnika (2009)
Tehničko-tehnološki, eksploatacioni i tehnoekonomski pokazatelji rada kombajna za berbu grožđa
Manojlović Radomir, i dr.

Savr poljopriv tehnika (2012)
Ispitivanje mobilne vršalice 'V-08' u vršidbi semena pšenice
Đokić D., i dr.

Zb Inst ratar i povrt (2007)
Travokosačice u procesu pripreme stočne hrane
Đokić Dragoslav, i dr.

prikaži sve [9]