Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 6 od 19  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 57, br. 4, str. 569-578
Teorijska analiza produktivnosti poljoprivrednog sektora sa aspekta makroekonomskih transformacija
Univerzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet

e-adresasobradovic@kg.ac.rs
Sažetak
Cilj ovog rada je da pruži metodološku osnovu za mogući pravac analize odnosa outputa i produktivnosti u poljoprivredi. Osnovna namera autora je da objasni i prikaže koncept na bazi opštih teorijskih stavova prisutnih u makroekonomskoj nauci, a koji mogu biti primenjeni u analizi sektora poljoprivrede. Koncepcija modeliranja promena produktivnosti bazira se na modernizaciji i transformaciji poljoprivrede u skladu sa stepenom privrednog razvoja posmatrane zemlje. Rezultati do kojih se dolazi u radu pružaju osnovu za tumačenje promena, koje se dešavaju u poljoprivrednoj delatnosti sa uvođenjem tehničkih inovacija i povećavanjem fondova različitih tipova kapitala.
Reference
Beg, D., Fišer, S., Dornbuš, R. (2010) Ekonomija. Beograd: Data status
Brejverman, A., Štiglic, J. (1986) Landlords, tenants and technological innovations. Journal of Development Economics, br. 23, str. 313-332
Cvetanović, S., Đorđević, M., Obradović, S. (2009) Makroekonomija. Beograd: Ekonomski fakultet Univerziteta
Džonston, B., Klark, V. (1982) Redesigning rural development: A strategic perspective. London: Johns Hopkins University Press, str. 70-124
Hajami, J., Godo, J. (2005) Development economics. New York: Oxford University Press, str. 310-361
Mihailović, B., Milanović, M.R., Cvijanović, D. (2010) Ocena tražnje za konsultantskim uslugama kod preduzeća u agrokompleksu Srbije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 57, br. 1, str. 1-13
Ševarlić, M.M., Tomić, D. (2009) Poljoprivreda Srbije u uslovima krize. Traktori i pogonske mašine, vol. 14, br. 4, str. 157-164
Štiglic, J. (1987) Some theoretical aspects of agricutural policies. World Bank Research Observer, Svetska Banka, vol. 2, br. 1, str. 43-51
Timer, P. (1988) The Agricultural Transformation. u: Handbook of Development Economics, Amsterdam, Volume I
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 10.01.2011.

Povezani članci

Ekonomika (2012)
Inovacije i ciklično kretanje privrede
Cvetanović Slobodan, i dr.

Ekonomika (2013)
Ostvarivanje makroekonomskih ciljeva u novoj ekonomiji
Petrović Jelena, i dr.

Ekonomika (2016)
Konkurentska prednost na osnovu strategije niskih cena
Prdić Nedeljko

prikaži sve [4]