Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
1997, vol. 45, br. 3, str. 333-342
Organizacijski pristup uvođenju označavanja predmeta poslovanja u preduzeću u uslovima računarske podrške
Tehnički remontni zavod, Čačak
Sažetak
Savremeni tehničko-tehnološki, ekonomski i drugi razvoj praćen je povećanjem složenosti, koja se ogleda, pored ostalog, i u povećanju broja predmeta poslovanja u preduzeću. Zbog toga je potreba za označavanjem predmeta poslovanja, uz primenu paralelnog sistema i na bazi standarda, vrlo važna za ostvarivanje efikasne komunikacije između učesnika u procesima poslovanja unutar preduzeća i preduzeća sa okruženjem. U radu su obrađeni značaj funkcije označavanja predmeta poslovanja, značaj i uloga standarda (nacionalnih i internih), kao osnove za označavanje i zahtevi koji se moraju ispoštovati pri projektovanju sistema klasifikacija u preduzeću. Prikazana je tehnologija organizacije na: pripremi, snimanju i analizi postojećeg stanja, projektovanju, identifikaciji, uvođenju i održavanju označavanja predmeta poslovanja, koja je uspešno primenjena u više preduzeća, kao i izgled ulaznih dokumenata i izlaznih informacija koje pruža informacioni podsistem Označavanje predmeta poslovanja.
Reference
*** (1992) ISO/IEC/CDTR 9789: Guideline for the organization and representation of data elements for data interchange - coding methods and principles
*** (1984) JUS A.AO.006:1984 - označavanje proizvoda, radova i usluga - opšta pravila
*** (1988) JUS A.A4.001:1988 - zaglavlje karakteristika predmeta - osnovna pravila
Bratić, J., Petrović, R. (1995) Informacioni podsistem kvaliteta integrisan u IS preduzeća. u: Kvalitet u namjenskoj industriji i Vojsci Jugoslavije, naučno-stručni skup, Divčibare, zbornik radova, 1
Stojanović, G. (1993) Identifikacija i klasifikacija proizvoda - stanje nacionalne i međunarodne standardizacije. Kvalitet, broj 7-8
Zelenović, D.M. (1995) Tehnologija organizacije industrijskih sistema - preduzeća. Beograd: Naučna knjiga
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/VojTehG9703333B
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2018.