Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 6 od 276  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 23, br. 3, str. 138-141
Modeli za procenu cene pšenice i kukuruzi u Srbiji
aUniverzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet
bNema
cUniverzitet u Banjoj Luci, Poljoprivredni fakultet, Republika Srpska, BiH

e-adresanesann@polj.uns.ac.rs
Projekat:
Istraživanje savremenih biotehnoloških postupaka u proizvodnji hrane za životinje u cilju povećanja konkurentnosti, kvaliteta i bezbednosti hrane (MPNTR - 46012)

Ključne reči: pšenica; kukuruz; cene; predviđanje; Srbija
Sažetak
Predmet istraživanja u ovom radu su prošečne godišnje cene dve osnovne i ekonomski najvažnije žitarice u Srbiji: pšenice i kukuruza. Cilj istraživanja je da se na bazi analize cena pšenice i kukuruza u dužem vremenskom periodu predvidi njihovo kretaćnje u budućnosti. U prvom koraku, prosečne godišnje cene koje su izražene u dinarima po toni, prevedene su u cene izražene u evrima. Podaci o prosečnim cenama dobijeni su iz statističkih publikacija, a podaci o prosečnoj vrednosti evra u period od 2002. do 2017. godine od Narodne banke Srbije. Ovako izražene cene prvo su obrađene na osnovu deskriptivne statistike, a zatim su predviđene njihove vrednosti za narednih pet godina (2018-22). Predviđanje je srovedeno pomoću ARIMA modela. Kada je u pitanju cena pšenice, deskriptivna analiza je pokazala da je prosečna cena pšenice iznosila 135,30 evra/toni, a po godinama se kretala u interval od 90,50 (2005.godine) do 190,85 evra/toni (2012). Cena pšenice pokazuje tendenciju porasta u analiziranom period (2002-17) po prosečnoj godišnjoj stopi od 1,34%. Predviđanje pokazuje relativno stabilnu cenu pšenice koja će se kretati oko 139 evra po toni. Deskriptivna analiza cene kukuruza je pokazala da je prosečna godišnja cena kukuruza iznosila 123,90 evra/t. Po godinama analiziranog perioda kretala se u interval od 77,84 (2006.godine) do 184,04evra/t (2012). I cena kukuruza pokazuje tendenciju porasta po prosečnoj godišnjoj stopi od 2,53%. Predviđanje pokazuje da cena kukuruza nije stabilna kao cena pšenice. U predikcionom period ona se kreće u intervalu od 127,5 do 134 evra/toni. U poslednje dve godine cena kukuruza će se stabilizovati na nivou od oko 132 evra/toni.
Reference
Ivanišević, D., Mutavdžić, B., Novković, N., Vukelić, N. (2015) Analiza i predviđanje cene paradajza u Srbiji. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 4, str. 951-962
Mutavdžić, B., Novković, N., Ivanišević, D.B., Novković, N., Ivanišević, D. (2010) Prediction of parity of prices of basic agricultural products / Predviđanje pariteta cena osnovnih ratarskih proizvoda. u: Zbornik radova Prvog naučnog simpozijuma agronoma sa međunarodnim učešćem, AroSym, Poljoprivredni fakultet Istočno Sarajevo, Jahorina, 176-182
Mutavdžić, B., Novković, N., Vukelić, N., Radojević, V. (2016) Analysis and prediction of prices and price partyes of corn and wheat in Serbia. Journal on Processing and Energy in Agriculture, Novi Sad, vol. 20, br. 2, str. 106-108
Mutavdžić, B., Drinić, L., Novaković, T., Vaško, Ž., Novković, N. (2017) The comparative analysis of grain prices in Serbia and Republic of Srpska. u: Agricultural Sciences, 6th International Symposium, University of Banja Luka, February 27 - March 2, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, Book of Abstracts, p.54
Mutavdžić, B., Novković, N., Vukelić, N., Novaković, T. (2017) Monthly fluctuations in the prices of the cereals in Serbia / Mesečna kolebanja cena zrna u Srbiji. Journal on Processing and Energy in Agriculture, vol. 21, br. 3, str. 181-184
Mutavdžić, B., Novković, N., Nikolić-Đorić, E., Radojević, V. (2007) Analiza i predviđanje pariteta cena svinje-kukuruz. Savremena poljoprivreda, Novi Sad, vol. 56, br. 1-2, str. 177-181
Novković, N., Mutavdžić, B., Ivanišević, D., Matković, M. (2016) Analysis and prediction of cabbage price in Serbia. u: 5th International Symposium on agricultural sciences, February 29 - March 3, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, Book of Abstracts, 90-90
Novković, N., Mutavdžić, B. (2016) Analysis and forecasting of bean prices in Serbia. u: Policy and Economics for Sustainable Agricultural and Rural Development, AAEM 10th International Conference, 12-14 May, Ohrid, Association of Agricultural Economists of the Republic of Macedonia, Proc, 195-203
Novković, N., Janković, N., Mutavdžić, B. (2005) Analiza i predviđanje kretanja pariteta cena pšenica/mineralno đubrivo. Agroekonomika, Novi Sad, br. 34-35, str. 65-71
StatSoft (Europe) GmbH (2019) Statistical software Statistica 13.5. Hamburg
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/JPEA1903138N
objavljen u SCIndeksu: 03.01.2020.

Povezani članci

J Proc Ener Agri (2020)
Analiza i predviđanje proizvodnih obeležja važnijih vrsta žita u Srbiji
Novković Nebojša, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2017)
Uticaj prihoda od transporta žitarica na ukupne prihode - studija slučaja iz Srbije
Kontić Ljiljana, i dr.

Ekonomika poljoprivrede (2019)
Vegetable prices in Serbia: Tendencies and forecasting
Mihajlović Šumadinka, i dr.

prikaži sve [12]