Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 9 od 22  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 60, br. 1, str. 68-79
Utvrđivanje pravne odgovornosti kod neželjenog ishoda u lečenju (lekarska greška)
Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresaijoksic@hotmail.rs
Sažetak
Poziv zdravstvenog radnika (lekara) se cactoji u pružanju zdravstvene pomoći pacijentima čime se pomaže saniranju posledica po njihovo narušeno zdravstveno stanje. Poziv lekara povezan je sa mnogobrojnim rizicima kojima su izloženi sami radnici i ustanove u kojima se ovakva pomoć pruža. Neretko se lekari suočavaju odnosno bivaju uvučeni u parnične postupke za naknadu pretrpljene štete po osnovu nastupanja lekarske greške. Zato je cilj ove studije analiza slučajeva u kojima je došlo do lekarske greške i načina utvrđivanja odgovornosti lekara. Podaci o slučajevima lekarske greške prikupljeni su na osnovu neposrednih iskustava autora rada koji je kao veštak učestvovao u sudskim postupcima. Takođe su prikupljeni podaci dobijeni ulazno/izlaznim testovima lekara u okviru istoimenog Kursa akreditovanog od strane lekarske komore. Prikupljeni materijal je obrađen korišćenjem više metoda. Rezultati su pokazali da nepoštovanje procedure na proaktivnom i reaktivnom nivou doprinosi nastanku lekarske greške. Tome u prilog ide i nedovoljna informisanost lekara o pravnim aspektima lekarske greške. Ovo istraživanje je pokazalo u kojoj meri lekarska greška dobija sudski epilog. Takođe se ukazuje na nedovoljnu informisanost lekara o pravnim aspektima lekarske greške.
Reference
*** (1978/2003) The Law on Obligations of Serbia. Official Gazette of SFRY, No 29/78, Official Gazette of FRY, No 31/93, and Official Gazette of SMNE, No 1/03-Constitutional Charter'
*** (2005/2015) Law on Health Care in Serbia. Official Gazette of RS, No. 107/05-106/15
*** (2013) Patients' Bill of Rights of Serbia. Official Gazette of RS, No 45/13
*** (2005/2014) The Criminal Code of Serbia. Official Gazette of RS, No 85/05-108/14
Cvetković, M., Nikolić, Đ.L. (2014) Građanskopravna odgovornost zbog neprimene neophodnih medicinskih sredstava. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 68, str. 351-369
Krulj, L.V. (2000) Odgovornost lekara zbog neobaveštavanja pacijenta o rizicima operacije - analiza jednog slučaja iz prakse domaćih sudova. Pravo - teorija i praksa, vol. 17, br. 3-4, str. 69-75
Lapčević, M., Ivanković, D., Žigić, D. (2001) Ličnost, zdravlje i zdravstveno vaspitanje. Beograd: Sekcija opšte medicine Srpskog lekarskog društva
Lazarević, Lj. (2011) Komentar Krivičnog zakonika. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta Union
Radišić, J. (2009) Građanska odgovornost lekara koja proističe iz njihovog zanimanja. Revija za pravo osiguranja, 7(1): 11-27
Radišić, J. (2014) Pravna kvalifikacija medicinski neindikovanog hirurškog zahvata obavljenog na insistiranje pacijenta. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 66, str. 13-27
Radišić, J.D. (2004) Medicinsko pravo. Beograd: Fakultet za poslovno pravo
Vučetić, Č.S., Vukašinović, Z.S., Tulić, G.Dž., Dulić, B.V., Dimitrijević, K., Kalezić, N.K. (2011) Pravni aspekti lekarske greške # Legal aspects of medical errors. Acta chirurgica iugoslavica, vol. 58, br. 1, str. 107-111
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednostl801068J
objavljen u SCIndeksu: 02.08.2018.

Povezani članci