Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 9 od 31  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 67, br. 5, str. 805-811
Model predikcije buke zasnovan na saobraćajnim istraživanjima
Univerzitet u Sarajevu, Građevinski fakultet, Federacija BiH
Ključne reči: buka; cestovni saobraćaj; model; parametri
Sažetak
Pod bukom se podrazumevaju svi neželjeni tonovi. Buka je iz godine u godinu postala sve intenzivnija. Evropska unija je objavila i direktivu 2002/49/EC u kojoj se zagađenje bukom prepoznaje kao problem. Prilikom planiranja, projektovanja i nakon izgradnje novih saobraćajnica, nameće se potreba određivanja nivoa buke od cestovnog saobraćaja koji će biti, ili je, generisan. U svrhu toga koriste se matematički modeli za predikciju emisije i disperzije buke. Određivanje nivoa buke razlikuje se od zemlje do zemlje. Mnoge, veće, zemlje su razvile vlastite modele za predikciju emisije i disperzije buke. Zemlje koje nemaju vlastite modele koriste modele drugih zemalja, kalibirirane prema lokalnim uslovima ili ne. Cilj rada je da predstavi model za predikciju buke koji je nastao istraživanjem tehničko- eksploatacionih i klimatsko-metereoloških uslova na dvotračnim cestama BiH.
Reference
*** (2009) Uspostava geoinformacionog sistema GIS-a, I. Fazakatastar kolovoznih konstrukcija, Studija. Sarajevo: Građevinski fakultet
*** (1982) Katastar magistralne putne mreže SR Bosne i Hercegovine. Beograd: Institut za puteve Beograd
*** (2001) Pavement condition evaluation manual. Ohio: Highway Preservation Systems
Berglund, B. (1995) Guidelines for community noise. London: World Health Organization, Stockholm University and Karolinska Institute
den Boer, L.C., Schroten, A. (2007) Traffic noise reduction in Europe: Health effects, social costs and technical and policy options to reduce road and rail traffic noise. Delft
Lakušić, S., Dragčević, V., Rukavina, T. (2003) Pregled evropske regulative o buci od cestovnog prometa. Zagreb: Građevinar
Petković, D., Goletić, Š. (2004) Komunalna buka kao značajan faktor kod projektovanja i gradnje saobraćajne infrastrukture. u: Seminar upravljanje okolišom, Fojnica
Quartiery, J., i dr. (2003) A review of traffic noise predictive models. Journal Recent Advances in applied and theoretical mechanics
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Zdravstvena zaštita (2011)
Komunalna buka u nišu i ekstra-auditivni efekti kod izloženog stanovništva
Stošić Ljiljana, i dr.

Acta medica Medianae (2011)
Komunalna buka i mentalni poremećaji kod urbane populacije
Stošić Ljiljana, i dr.