Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 1 od 7  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 21, br. 84, str. 33-44
Nekoliko aktuelnih računovostvenih pitanja
RSM Serbia, Beograd

e-adresasrdjan.simic@rsm.rs
Ključne reči: knjigovodstvo; statusne promene; vanredni finansijski izveštaji; matično pravno lice; okvir za finansijsko izveštavanje; fer vrednost investicionih nekretnina
Sažetak
Sastavljanje pouzdanih finansijskih izveštaja podrazumeva doslednu primenu računovodstvenih propisa, prikladnih okvira za finansijsko izveštavanje, mišljenja Ministarstva finansija i drugih tumačenja i objašnjenja. I pored činjenice da se računovodstveni propisi nisu suštinski menjali od 2013. godine, neprestano se otvaraju računovodstvena pitanja u vezi sa tumačenjem ili (ne)razumevanjem istih. Cilj rada je da se ukaže na pojedina značajna računovodstvena pitanja koja mogu uticati na kvalitet finansijskog izveštavanja.
Reference
*** (2014) Pravilnik o kontnom okviru i sadržini računa u kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike. Sl. glasnik RS, br. 95
*** (2018) Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-790/2018-16 od 11. oktobra 2018. godine. http://www.biljanatrifunovicifa. com/2018/10/vodjenje-poslovnih-knjiga
*** (2015) Bilten -službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, br. 6, 209-211, http://www.mfin.gov. rs/UserFNes/FNe/bNten%20strucna%20misljenja/2015/BNten%20za%20jun%206-2015.pdf
*** (2011) Bilten -službena objašnjenja i stručna mišljenja za primenu finansijskih propisa, br. 7-8, 207-2011, http://www.mfin.gov.rs/UserFiles/File/bilten%20strucna%20misljenja/2017/ Bilten%207-8%202017.pdf
*** (2001-2017) Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Sl. glasnik RS, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 -dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 -dr. zakon, 142/2014, 91/2015 -autentično tumačenje, 112/2015 i 113/2017
*** (2014) Međunarodni računovodstveni standard 16 Nekretnine, postrojenja i oprema. Sl. glasnik RS, br. 35
*** (2014) Međunarodni računovodstveni standard 12 Porezi na dobitak. Sl. glasnik RS, br. 35
*** (2013-2018) Zakon o računovodstvu. Službeni glasnik RS, br. 62/13 i 30/18
*** (2011-2018) Zakon o privrednim društvima. Sl. glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 -dr. zakon, 5/2015 i 44/2018
*** (2014) Međunarodni računovodstveni standard 40 Investicione nekretnine. Sl. glasnik RS, br. 35
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Rev1884023S
objavljen u SCIndeksu: 02.07.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka