Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
2012, vol. 15, br. 58, str. 45-57
Forenzički aspekti realnosti transfernih cena u multinacionalnim kompanijama
Confida-Finodit, Beograd
Ključne reči: transferne cene (cene 'na dohvat ruke'); tržišne cene (cene 'van dohvata ruke'); matično društvo; zavisno društvo; poslovni događaji između zavisnih subjekata
Sažetak
Fenomen transfernih cena, odnosno cena 'na dohvat ruke', značajno zaokuplja teorijsku misao, ali i praksu. U najvećem broju slučajeva reč je o cenama različitim od onih koje bi se ostvarile na tržištu. U cilju sprovođenja određene poreske politike, svedoci smo značajnog neslaganja između obračunskog i poreskog sistema, kao i neslaganja između pravnih i ekonomskih definicija. U cilju forenzičkog dokazivanja postojanja transfernih cena, sigurno je da je potrebno široko strateško razmišljanje koje će u razmatranje uključiti ne samo pribavljene dokaze, već i ostale relevantne faktore, kao što je konkurentsko i tržišno ponašanje učesnika na tržištu.
Reference
*** (2001-2010) Zakon o porezu na dobit pravnih lica. Sl. glasnik RS
*** (2004) Zakon o privrednim društvima. Sl. glasnik RS, br. 125
*** (2011) Zakon o privrednim društvima. Sl. glasnik RS, br. 36
*** (2006-2009) Zakon o računovodstvu i reviziji. Sl. glasnik RS
*** (2007) Medjunarodni standardi finansijskog izveštavanja (IFRS). Beograd: Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde (IA SB)
*** (1996) Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse. Association of Certified Fraud Examiners, www.cfenet.com
Međunarodna federacija računovođa, Savez računovođa i revizora Srbije, ur. (2006) Međunarodni standardi i saopštenja revizije - uveravanja i etike. Beograd
Messier, W.J.R. (2000) Revizija. London: Faber and Zgombić Plus, prevod sa engleskog
Raičević, B. (2008) Javne finansije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Rezaee, Z., Riley, R. (2010) Financial statement fraud-prevention and detection. New Jersey: John Wiley & Sons
Richards, J.R. (1999) Transnational criminal organizations, cybercrime, and money laundering - a handbook for law enforcement officers, auditors, and financial investigators. Boca Raton: CRC Press
Rozen, H.S., Gejer, T. (2009) Javne finansije. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Schilit, H.M., Perler, J. (2010) Financial Shenanigans: How to Detect Accounting Gimmicks & Fraud in Financial Reports. USA: McGraw Hill
Singleton, T.W., Singleton, A.J., Bologna, J., Lindquist, R. (2010) Fraud Auditing and Forensic Accounting (Revizija kriminalne radnje i forenzičko računovodstvo). Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
Singleton, T.W., Singleton, A.J., Bologna, J., Lindquist, R. (2010) Fraud Auditing and Forensic Accounting (Revizija kriminalne radnje i forenzičko računovodstvo). Beograd: Savez računovođa i revizora Srbije
Thibodeau, J.C., Deborah, F. (2009) Auditing and accounting cases: Investigating Issues of fraud and professional ethics. New York: McGraw-Hill
Thornhill, W.T. (1995) Forensic accounting. New York: Irwin
Wells, J.T. (1997) Occupational fraud and abuse. Austin: Obstinian Publishing Company
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.