Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 51, br. 4, str. 1525-1539
Ponovljenje parnice po odredbama Zakonika o građanskom sudskom postupku iz 1865. godine
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresaM.Kulauzov@pf.uns.ac.rs
Projekat:
Projekat Pravnog fakulteta u Novom Sadu: Pravna tradicija i novi pravni izazovi

Ključne reči: Parnično zakonodavstvo; građanski sudski postupak; pravosnažne sudske odluke; ponovljenje parnice; Kasacioni sud
Sažetak
U radu je analizirano ponovljenje parnice koje je predstavljalo jedini vanredni pravni lek po odredbama Zakonika o građanskom sudskom postupku iz 1865. godine. Razmotreni su svi značajni aspekti ovog pravnog sredstva - pretpostavke i razlozi za izjavljivanje pravnog leka i postupak po predlogu za ponovljenje parnice. Iako su izmene i dopune zakonskih odredaba o ponovljenju parnice u dugom vremenu važenja procesne kodifikacije bile zaista malobrojne, uvidom u arhivsku građu sačuvanu u fondu Državni savet Arhiva Srbije može se zaključiti da je pre usvajanja Zakonika iz 1865. vođena rasprava između ministra pravde i Savetske komisije o pojedinim predloženim zakonskim rešenjima, između ostalog, i u pogledu vanrednih pravnih lekova. Dakle, projekat Zakonika iz 1865. nije usvojen u prvobitnoj verziji već su neke odredbe nacrta izmenjene pre njegovog ozakonjenja, da bi već 1872. usledio predlog izmena i dopuna pojedinih zakonskih članova, među kojima su i oni o ponovljenju parnice. Mada nacrt iz 1872. nikad nije ozakonjen, samo njegovo postojanje svakako ukazuje na to da je u jurisprudenciji dolazilo do nejednoobraznog postupanja i protivrečnog tumačenja pojedinih normativnih rešenja iz te oblasti. Sačuvana arhivska građa pokazuje da su najspornija bila pitanja mogućnosti ponovljenja parnice vođene pred izabranim sudom, suda nadležnog da postupa po izjavljenom pravnom leku, kao i da li se ponavljanje može tražiti samo jednom ili i više puta po različitim osnovama.
Reference
*** (1917) Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama sa svima izmenama i dopunama (u daljem tekstu: Zakonik iz 1865. godine). Beograd
*** (1879) Zbirka suckih rešenja i članaka o pravu III. Beograd, 5-11
*** (1903) Zbornik zakona i uredaba u Kraljevini Srbiji, br. 55
*** (1868) Rešenje Kasacionog suda od 8. januara 1868. Srbske novine, broj 24, 24. februar, 96
*** (1885) Pravo - list za pravne nauke i pravosuđe, broj 4, april, 122
*** Tumačenje tačke 13 čl. 426 građ. postupka. u: Nova zbirka odluka I, 202-203
*** (1901) Iz sudnice. Branič - časopis za pravne i državne nauke, broj 10-12, oktobar-decembar, 962-964
*** (1903) Iz sudnice. Glas prava, sudstva i administracije, broj 1, 5. januar, 327-328
*** (1853) Zakonik o sudejskom postupku u parnicama građanskim za Knjažestvo Srbiju. Beograd, čl. 664
*** (1867) Raspis ministra pravde svim prvostepenim sudovima od 28. novembra 1867. godine. Srbske novine, broj 158, 9. decembar, 691
*** (1880) Iz sudnice. Porota - list za pravne i državne nauke, brojevi 27 i 28 od 30. septembra i 10. oktobra (12. i 22. oktobra), 435-436
*** (1865) Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama za Knjažestvo Srbiju. Beograd
*** (1865) Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama (u daljem tekstu: Projekat Zakonika o sudskom postupku). AS, DS, br. 53, 1. 79
*** (1865) Zakonik o postupku sudskom u građanskim parnicama od 26. januara 1865. Godine (u daljem tekstu Konačna verzija Zakonika o sudskom postupku). AS, DS, br. 53, 1. 232-233
*** (1885) Zakon o izmenama i dopunama u zakonu o postupku sudskom u građanskim parnicama od 19. aprila 1885. godine (u daljem tekstu: Izmene iz 1885. godine). u: Zbornik zakona i uredaba u Kraljevini Srbiji, br. 41
Aranđelović, D. (1921) Ponovljenje parnice. Beograd: Pravne rasprave, 77-78
Jovanović, P.Đ. (1881) Načelo 'izvršne sileˮ u građ. stvarima. Porota - list za pravne i državne nauke, broj 16, 10.(22.) jun, 241-242
Kulauzov, M.M. (2016) Redovni pravni lekovi po odredbama parničnog zakonodavstva iz 1853. i 1860. godine. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 50, br. 3, str. 861-876
Lešjanin, J.M. (1869) O primenjavanju zakona po Murlonu. Pravda - list za sve grane pravnih nauka, broj 23, 20. avgust, 681
Maksimović, S. (1879) Zbirka suckih rešenja i članaka o pravu III. Beograd
Maksimović, S. (1876) Zbirka suckih rešenja i članaka o pravu I. Beograd, 151-153
Maksimović, S., ur. (1894) Nova zbirka načelnih odluka odeljenja i opštih sednica Kasacionog suda I (u daljem tekstu: Nova zbirka odluka). Požarevac, 207-208
Niketić, G. (1921) Građanski sudski postupak Kraljevine Srbije protumačen odlukama Državnoga saveta i opšte sednice i odeljenja Kasacionoga suda (u daljem tekstu: Građanski sudski postupak). Beograd, 354-356
Stanković, U. (1845) Nacrt zakonika o građanskom postupku Jovana Hadžića. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 2, 499
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/zrpfns51-15707
objavljen u SCIndeksu: 12.04.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka