Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2000, vol. 49, br. 1-2, str. 17-40
Pregled najznačajnijih pokušaja osavremenjavanja vaspitno-obrazovnog rada u proteklom periodu, 1945-1995 - događaji, ideje, autori, izvori, literatura
Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet
Ključne reči: škola; školska reforma; modernizacija nastave; pedagozi
Sažetak
Rad daje pregled tipologije školskih reformi uopšte, osnovnih etapa razvoja našeg školstva u periodu 1945-1995. godine, glavnih reformi, definiše osnovne karakteristike tih školskih reformi i, u formi inventarne liste, prikazuje dvadesetak najpoznatijih pokušaja 'unutrašnje pedagoške reforme', tj. pokreta za osavremenjavanje i unapređivanje vaspitno-obrazovnog rada u našim školama. Problemskim pristupom je napravljen pregled događaja, ideja, autora, izvora i literature, koji ilustruju te parcijalne unutrašnje pedagoške reforme u prethodnih pola veka.
Reference
*** (1976) Patriotizam i revolucionarne tradicije, zbornik. Beograd: Udruženje publicista
*** (1984) u: Vaspitna funkcija škole, savetovanje, Budva, Beograd: Savez pedagoških društava Jugoslavije
*** (1996) u: Zbornik sa Velikog pedagoškog seminara Pedagoškog društva Srbije, Beograd
*** (1974) Rezolucija 10. kongresa SKJ o preobražaju vaspitanja i obrazovanja na samoupravnim osnovama
*** (1982) Udžbenik kao predmet naučnih istraživanja. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
*** (1977) Identifikacija nadarene omladine i način podrške njenom razvoju, zbornik. Beograd: Republički SIZ za zapošljavanje
Babić, G.I. (1979) Racionalizacija vaspitno-obrazovnog rada. Sarajevo: Svjetlost
Bezdanov, S.D. (1978) Udruženi rad i obrazovanje. Beograd: Nolit
Bloom, B.S. (1981) Taksonomija ili klasifikacija obrazovnih i odgojnih ciljeva. Beograd: Republički zavod za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja, knj. 1: Kognitivno područje
Bogavac, T. (1980) Školstvo u Srbiji na putu do reforme - razvoj škola 1945-1975. Beograd: Institut društvenih nauka - Centar za sociološka istraživanja
Bogavac, T. (1983) Obrazovanje bez posrednika. Beograd: Prosvetni pregled
Dotran, R. (1962) Individualizovana nastava. Sarajevo: Veselin Masleša
Đorđević, B. (1996) Daroviti učenici i (ne)uspeh. Beograd: Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije
Đorđević, J.Đ. (1986) Inovacije u nastavi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Đorđević, J.Đ. (1978) Problemi konkretizacije ciljeva i zadataka vaspitanja i obrazovanja. Nastava i vaspitanje, br. 5
Đorđević, Z. (1966) Školski dosije učenika. Beograd: Savezni zavod za proučavanje školskih i prosvetnih pitanja
Đurić, Đ.M. (1969) Dosije učenika. Novi Sad
Filipović, N. (1971) Odnos pedagogije i politike u vremenu 1945-1970. Naša škola, Sarajevo, br. 9-10, str. 511-525
Franković, D. (1978) Izabrana bibliografija o socijalističkom vaspitanju i marksističkom obrazovanju mladih. Beograd
Franković, D. (1974) Metodika društveno političkog odgoja i obrazovanja. Zagreb: Andragoški centar
Furlan, I. (1969) Moderna nastava i intenzivnije učenje. Zagreb: Školska knjiga
Grubačić, K. (1946) O patriotskom vaspitanju. Savremena škola, Beograd, br. 4-5
Hebib, E.Dž. (1992) Uloga pedagoga u praćenju i vrednovanju rada nastavnika. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
Ilić, M. (1994) Savremeni tokovi u pedagogiji. Banja Luka: Novi glas
Jovičić, T. (1966) Jugoslovenski socijalistički patriotizam kao pedagoška kategorija. Pedagoška stvarnost, br. 8, str. 441
Koren, I. (1989) Kako prepoznati i identificirati nadarenog učenika. Zagreb: Školske novine
Krkljuš, S. (1998) Ogledne škole u Vojvodini 1955-1964 - didaktički disput. Novi Sad
Krneta, L., Potkonjak, N.M., Đorđević, J.Đ. (1973) Neuspeh učenika u osnovnim i srednjim školama Beograda. Beograd: Prosvetno-pedagoški zavod
Krneta, L. (1963) Jedinstvena škola. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Lavrnja, I. (1983) Položaj učenika u odgojno-obrazovnom procesu. Rijeka
Majer, E. (1957) Grupni oblici rada u nastavi. Zagreb: Pedagoško-književni zbor
Maksić, S.B. (1993) Kako prepoznati darovitog učenika. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Mandić, P.D. (1972) Inovacije u nastavi i njihov pedagoški smisao. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika
Mori, F. (1959) Individualizovana nastava i grupni rad. Beograd: Nolit
Mužić, V., Aranjoš, E. (1964) Dodatni odgojno-obrazovni rad u osnovnoj školi. Zagreb: Školska knjiga
Nebrigić, D. (1983) Metodika vaspitnog rada - za studente pedagoške akademije. Sremska Mitrovica: Pedagoška akademija
Ničković, R. (1975) Racionalizacija nastave i učenja - ogledi i rasprave. Novi Sad: Radnički univerzitet 'Radivoj Ćirpanov'
Palov, M. (1963) Škola i formiranje shvatanja o otadžbini. Beograd: Društvo i vaspitanje
Pešić, M.M. (1987) Vrednovanje predškolskih vaspitnih programa. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva
Potkonjak, N.M. (1994) Razvoj shvatanja o konstitutivnim komponentama pedagogije u Jugoslaviji - 1944/45-1991/92. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
Potkonjak, N.M. (1977) Od etatističke ka samoupravnoj osnovnoj školi. Beograd, itd: Prosveta
Potkonjak, N.M. (1980) Sistem obrazovanja i vaspitanja u Jugoslaviji. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Potkonjak, N.M. (1984) Ostvarivanje vaspitne uloge škole. Beograd: Prosvetni pregled
Potkonjak, N.M. (1981) Jugoslovenska pedagogija između reforme i samoupravnog socijalističkog preobražaja vaspitanja i obrazovanja. Nastava i vaspitanje, br. 1
Potkonjak, N.M. (1972) Vrednovanje rada u osnovnoj školi. Beograd: Jugoslovenski zavod za proučavanje školskih i prosvetnih pitanja
Ristanović, S. (1979) Društvene nejednakosti i obrazovanje. Beograd: Zavod za unapređenje vaspitanja i obrazovanja
Rot, N., Havelka, N.N. (1973) Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za psihologiju
Savićević, D.M. (1975) Povratno obrazovanje i udruženi rad. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod
Šaranović-Božanović, N. (1984) Uzroci i modeli prevencije školskog neuspeha. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Šimleša, P. (1977) Na putu do reformirane škole. Zagreb: Pedagoško-književni zbor
Šmit, V. (1970) Socijalistička pedagogija između etatizma i samoupravljanja. Pedagogija, br. 2, str. 4
Šuvar, S. (1977) Škola i tvornica - u susret reformi odgoja i obrazovanja. Zagreb: Školska knjiga
Trnavac, N.D. (1985) Problemi vaspitnog rada u savremenoj školi. u: Vaspitni rad u školi - ogledi i iskustva, Užice, br. 3, str. 13-40
Trnavac, N.D. (1988) Unutrašnja organizacija osnovne škole. u: Vilotijević M., Đorđević B. [ur.] Naša osnovna škola budućnosti, Beograd: Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije
Trnavac, N.D. (1986) Paralelni udžbenici i organizaciona i programska diferencijacija tipova osnovne škole. u: Savremeni udžbenik, Užice: Učiteljski fakultet, br. 2
Trnavac, N.D., Goldner, V. (1983) Vaspitni rad u školi - bibliografija. Užice: Pedagoška akademija
Trnavac, N.D. (1992) Škola pod lupom - škola kao predmet kritike. Beograd: Filozofski fakultet - Institut za pedagogiju i andragogiju
Trnavac, N.D. (1987) Školski sistemi na raskršću. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Trnavac, N.D. (1999) Unutrašnja organizacija škole. u: Vilotijević M., Đorđević B. [ur.] Naša osnovna škola budućnosti, Beograd: Zajednica učiteljskih fakulteta Srbije, str. 164-238
Urošević, L. (1982) Vaspitni rad škole. Pedagoška stvarnost, br. 3-4, str. 167
Vilotijević, M.V. (1991) Vrednovanje pedagoškog rada škole. Beograd: Naučna knjiga
Vitak, A. (1960) Osnovni problemi grupnog rada. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vuković, R. (1956) Škola i vaspitanje u duhu jugoslovenskog socijalističkog patriotizma. Beograd: Prosvetni pregled
Zindović-Vukadinović, G.R., Krnjajić, S.B., ur. (1996) Towards a modern learner-centered curriculum. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Nauka bezbednost policija (2001)
Očiglednost u nastavi kao faktor brzine usvajanja znanja
Damnjanović Predrag

Nauka bezbednost policija (2002)
Uticaj očiglednosti na zadržavanje usvojenih znanja
Damnjanović Predrag, i dr.

Vojno delo (2011)
Dostignuća i faze razvoja vojne andragogije kod nas
Marček Jan, i dr.

prikaži sve [168]