Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 8  
Back povratak na rezultate
2012, br. 2, str. 150-175
Ugovor o osiguranju života u pravu Crne Gore
aUniverzitet Sigmund Frojd, Beč, Austrija
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu
Sažetak
Osiguranje života predstavlja oblik zaštite osiguranika ili njemu bliskog lica za slučaj nesreće koja ga može zadesiti. Na ovaj način čovek se na vreme obezbeđuje od rizika smrti, odnosno gubitka ili smanjenja sposobnosti privređivanja. Životno osiguranje otklanja štetne poslijedice oba rizika. Iako dugo zabranjivano, zbog objašnjenja da je nemoralno izvlačiti korist od smrti ili nezgode, danas je ugovor o životnom osiguranju opšte prihvaćen u svim pravnim sistemima.2 Životno osiguranje služi proširenju socijalnog osiguranja. U razvijenim društvima kroz privatno životno i penzijsko osiguranje vrši se korekcija sistema penzijskog osiguranja zasnovanog na načelu generacijske solidarnosti, pošto penzioni fondovi sve teže podnose opterećenje velikog broja penzionera. U radu se analizira ugovor o osiguranju života u pravu Crne Gore.
Reference
*** (1996-1999) Zakon o osiguranju imovine i lica. Službeni list SRJ, br. 30/96, 57/98, 53/99, 55/99
*** (1994) McGillis Life Insurance. u: Graves E. [ur.] The American College, glava 2, 3, 4. i 33
Andrijašević, S. (1999) Upravljanje portfeljom životnih osiguranja. Svijet osiguranja - časopis za pravo, ekonomiku i praksu osiguranja i reosiguranja, 2 (3), str. 31-40
Ćurković, M. (1998) Ugovor o životnom osiguranju. Svijet osiguranja, Zagreb, (1): 31-32
Grubmann, M. (2002) Das Versicherungsvertragsgesetz. Beč: Manz
Houseman, D. (1954) The Law of Life Insurance. London: Sweet and Maxwel
Kočović, J. (2000) Aktuarske osnove formiranja tarifa u osiguranju lica. Beograd: Ekonomski fakultet
Lambert-Faivre, Y. (1977) Droit des assurances. Paris
Pak, A. (2004) Osiguranje života u uporednom pravu. Beograd: Fakulte za poslovno pravo, strana 4
Palaš, A. (1960) Matematička rezerva osiguranja života - oblik štednje i izvor sredstava za investicije. Osiguranje i privreda, Zagreb, (3-4): 25
Perović, S., ur. (1995) Komentar Zakona o obligacionim odnosima. Beograd: Savremena administracija, knjiga I
Petitpierre, A. (1991) Les mathematiques el lassurance de vie. Revue Suisse d' assurances, (9-10): 224
Picard-Besson (1964) Les assurances terrestres en droit francais. u: Pichon R., Durant-Auzias [ur.] Le contrat d' assurance, Paris
Scalfi, G. (1994) Manuale delle assigurazioni private. Milan, str. 211
Šulejić, P., Jankovec, I., Ogrizović, D., Rajičić, B. (1996) Zakon o osiguranju imovine i lica - komentar. Beograd: Dunav Preving
Teyke, T. (2002) Nach der Gen Revolution. Versicherungs Wirtschaft, broj 8, strana 554
Wenger, A. (1991) Die schweizerische Lebensversicherung heute. Schweizerische Versicherungs-Zeitschrift, br. 9-11, str. 223
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka