Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 6 od 222  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 73, br. 2, str. 63-80
Prilog modelovanju proračuna operativnih troškova sistema odbrane
aUprava za strategijsko planiranje, Sektor za politiku odbrane, Beograd
bUniverzitet EduCons, Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd

e-adresavlada.mitic@mod.gov.rs
Sažetak
Sistem odbrane Republike Srbije poseduje složenu organizacijsku strukturu koja se neprekidno nalazi u procesu eksploatisanja sopstvenih resursa, među kojima utrošak finansijskih sredstava zaslužuje posebnu pažnju. Uvažavajući dostignuti nivo u procesu izgradnje stabilnog načina finansiranja sistema odbrane Republike Srbije, kao i trenutna ograničenja na koja su nailazili autori, u radu je izdvojen poseban problem istraživanja usmeren ka utvrđivanju racionalnijeg načina proračuna troškova sistema odbrane. S obzirom na kompleksnost navedenog problema istraživanja i trenutni nivo izgrađenosti sistema odbrane Republike Srbije, predmet istraživanja zasniva se na predlogu određenog modela koji će omogućiti precizniji proračun operativnih troškova Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. S tim u vezi, u radu se polazi od hipotetičkog stava da se postojeći model proračuna troškova sistema odbrane može unaprediti, a pre svega u delu proračuna operativnih troškova Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Cilj rada jeste da se ukaže na potrebu provere dosadašnje prakse u trošenju finansijskih sredstava i predlože nova rešenja koja će omogućiti bolje mehanizme za praćenje rashoda i prihoda, odnosno bolje proračune operativnih troškova na svim nivoima finansiranja Ministarstva obrane i Vojske Srbije. Primenom metode analize sadržaja, sa težištem na komparativnoj analizi proračuna operativnih troškova personala, naoružanja i vojne opreme i infrastrukture, rezultati istraživanja su potvrdili postavljeni hipotetički okvir. U radu je zaključeno da postoje objektivne mogućnosti za unapređenje modela proračuna operativnih troškova sistema odbrane.
Reference
Andrejić, M., Stanojević, M. (2015) Finansijsko modeliranje troškova sredstava naoružanja i vojne opreme. Beograd: Centar za ekonomska i finansijska istraživanja
Dragić, Marić B., Neševski, A.S. (2016) Unapređenje načina finansiranja Univerziteta odbrane sa stanovišta strategijskog upravljanja. Vojno delo, vol. 68, br. 3, str. 223-241
European Union Understanding and monitoring the cost-determing factors of infrastructure projects: A user's guide. European Commision, http://www.ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/5_full_en.pdf, 20/11/2020
Gulichsen, S. (2009) KOSTMOD 4.0: User manual. Kjeller: Norwegian Defence Research Establishment (FFI)
Hove, K., Lillekvelland, T. (2016) Defence specific inflation (DSI) of goods and services. Kjeller: Norwegian Defence Research Establishment (FFI)
Kankaraš, M., Dimić, S., Mitić, V. (2014) Ocenjivanje performansi sistema odbrane. u: XLI Simpozijum o operacionim istraživanjima, Beograd: Univerzitet u Beogradu-Saobraćajni fakultet
Kirkpatrick, D. (2004) Trends in the costs of weapon systems and the consequences. Defence and Peace Economics, 15(3): 259-273
Knežević, M., Blagojević, S. (2009) Strategija vođenja troškova u sistemu odbrane. Vojno delo, vol. 61, br. 2, str. 148-171
Knežević, V.D. (2016) Organizaciono-metodološki problemi obračuna i upravljanja troškovima lanca vrednosti. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Kostić, R., Knežević, M., Lepojević, M. (2017) Struktura rashoda za finansiranje odbrane Republike Srbije. Beograd: Centar za ekonomska i finansijska istraživanja
Kovač, M., Stojković, D., Mitić, V. (2014) Model proračuna operativnih troškova operativnih sposobnosti u fazi izvođenja multinacionalnih operacija. Vojno delo, vol. 66, br. 4, str. 227-236
Kovačević, M.M. (2018) Model za prognozu i procenu troškova izgradnje armirano-betonskih drumskih mostova. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Građevinski fakultet, doktorska disertacija
Miletić, M. (2009) Sistem finansiranja rashoda odbrane u Republici Srbiji. Vojno delo, vol. 61, br. 2, str. 126-147
Miljković, M., Krstić, D. (2018) Budžetski sistem i normativno uređenje finansiranja rashoda odbrane. Beograd: Centar za ekonomska i finansijska istraživanja
Ministarstvo finansija Republike Srbije (2016-2018) Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem. Sl. glasnik RS, br. 16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017 i 20/2018, 36/2018
Ministarstvo finansija Republike Srbije (2016) Uputstvo za izradu programskog budžeta. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 16
Ministarstvo odbrane Republike Srbije (2011) Pravilnik o platama i drugim novčanim primanjima profesionalnih pripadnika Vojske Srbije. Službeni vojni list, br. 28
Mitić, V., Stojković, D., Kankaraš, M. (2014) Defence strategic management: Application of simulation in the personnel cost optimization. u: SYMORG 2014, Zlatibor
Nikolić, D.Ž., Kovač, M., Mitić, V.M. (2019) Menadžment u odbrani - osnovne funkcije. Vojno delo, vol. 71, br. 1, str. 99-126
Pamučar, D. (2017) Operaciona istraživanja - determinističke metodi i modeli. Beograd: RABEK - regionalna asocijacija za bezbednost i krizni menadžment
Petrović, D., Cvetković, I., Kankaraš, M., Kapor, N. (2017) Objective technology selection model the example of complex combat system. International Journal of Scientific and Engineering Research, 8(3)
Prem, M.S. (2017) Introductory statistic. Hoboken: Wiley
Radojković, M.N., Žugić, R., Trandafilović, S.K. (2016) Značaj interne revizije za Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije. Vojno delo, vol. 68, br. 2, str. 212-220
Republički zavod za statistiku Republike Srbije (2018) Publikacije. 4. mart 2020, www.stat.gov.rs/publikacije, 23/10/2018
Saković, R., Stojković, D. (2019) Razvoj sistema odbrane Republike Srbije u uslovima hibridnih pretnji. Vojno delo, vol. 71, br. 7, str. 306-322
Saković, R., Stojanović, S., Pamučar, D. (2021) Possibilities of implementing the performance management process of non-profit organizations to the defence system. Vojno delo, vol. 73, br. 1, str. 27-43
Saković, R., Terzić, M.R. (2018) Upotreba društvenih mreža u hibridnom ratovanju. Vojno delo, vol. 70, br. 7, str. 318-334
Sokolović, V.S., Andrejić, M.D., Ljubojević, S.D. (2013) Integralni pristup proračunu troškova životnog veka sredstava naoružanja i vojne opreme. Vojnotehnički glasnik, vol. 61, br. 4, str. 138-160
Steder, B.F. (2005) Cost modeling of defence components for smaller scale contingencies. Kjeller: Norwegian Defence Research Establishment (FFI)
Stojković, D., Mitić, V., Saković, R. (2019) Measuring the performance of the Police. u: Međunarodni naučni skup 'Dani Arčibalda Rajsa', Beograd
Šošić, I. (2002) Primijenjena statistika. Zagreb: Školska knjiga
Tešanović, B., Žugić, R. (2007) Demokratska civilna kontrola vojske - mehanizam potrošnje budžetskih sredstava. Vojno delo, vol. 59, br. 2, str. 124-140
Žugić, R. (2008) Kontrola budžeta u funkciji civilne kontrole vojske. Revija za bezbednost
Žugić, R., Kovačević, M. (2014) Planiranje troškova operacije. Vojno delo, vol. 66, br. 4, str. 73-82
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/vojdelo2102063M
primljen: 03.01.2021.
revidiran: 05.04.2021.
revidiran: 26.05.2021.
revidiran: 18.06.2021.
prihvaćen: 26.06.2021.
objavljen u SCIndeksu: 14.08.2021.