Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 2 od 114  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 13, br. 2, str. 61-75
Istraživanje važnosti performansi poslovne izvrsnosti hotelskih preduzeća u vremenu globalizacije i regionalizacije
aUniverzitet u Tuzli, Ekonomski fakultet, Federacija BiH
bLukavac, Bosnia and Herzegovina

e-adresasamira.dedic@untz.ba, amra.nuhanovic@untz.ba, jasenka.djulic@hotmail.com
Sažetak
Fokalna tačka istraživanja u ovom radu temelji se na ispitivanju i ocjenjivanju uloge i značaja perfomansi poslovne izvrsnosti u hotelskoj industiji u vremenu globalizacije i regionalizacije. Istraživanje koje je sprovedeno u radu je obuhvatilo stavove hotelskih menadžera vezane za svaku performansu poslovne izvrsnosti u Bosni i Hercegovini (BiH). Notorna je činjenica, da situacija s primjenom koncepta poslovne izvrsnosti u praksi hotelskih preduzeća u BiH, nije posebno povoljna, budući da ova problematika uopšte nije obrađivana. Iako možemo vidjeti napredak po pitanju poboljšanja kvaliteta u pružanju usluga u hotelima BiH, sam pojam poslovne izvrsnosti nije dovoljno istražen, pa samim tim ni zastupljen u području hotelskog poslovanja. Uvažavajući prethodno, autori su došli do zaključka da sve upućuje na potrebu usvajanja i poslovanja prema konceptu poslovne izvrsnosti, te da je primjena istog nužna za osiguranje dobrih poslovnih rezultata, a samim tim i postizanja konkurentske prednosti svakog hotelskog preduzeća. U okviru razrade teorijskih polazišta promatranog problema korištene su metode analize i sinteze, metode indukcije i dedukcije, uz nuždu sistematskog pristupa u istraživanju. U empirijskom dijelu istraživanja korištene su statističke metode univarijatne analize (deskriptivna statistička analiza), bivarijantna analiza i multivarijantna analiza. Prikupljeni podaci obrađeni su uz pomoć SPSS Statistics 20.0.
Reference
de Souza, M.J.V., Dos, A.G.S., Falaster, Ch.D. (2018) Innovation and performance in the hotel industry. Journal of Quality Assurance in Hospitality & Tourism, 2-14
Enz, C.A. (2010) Hospitality Strategic Management: Concepts and Cases. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, drugo izdanje
Enz, K.A. (2009) Key Issuses of Concern in the Lodging Industry: What Worries Managers. Ithaca: Cornell University-Center for Hospitality Research
Kandampully, J.A. (2007) Services management: The new paradigm in hospitality. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc
McKinsey Global Institute (2019) Globalization in transition: The future of trade and value chains. https://www.mckinsey.com/, 05.07.2019
Mihajlović, I., Krželj-Čolović, Z. (2015) The Impact Of Globalisation On The Development Of Tourism Within Social And Economic Changes. European Scientific Journal, SPECIAL/edition, pp. 108-121
Milardović, A. (1998) Poraz Europe. Osijek-Zagreb-Split: PanLiber
Moutinho, L. (2005) Strateški menadžment u turizmu. Zagreb: Masmedia
Niewiadomski, P. (2015) The globalisation of the hotel industry and the variety of emerging capitalisms in Central and Eastern Europe. European Scientific Journal, SPECIAL/edition, pp. 101-121
Njavro, Đ. (1999) Gospodarstvo, socijalna politika i globalizacija. Zagreb: Mate
Tsai, H., Song, H., Wong, K.K.F. (2009) Tourism And Hotel competitiveness Research. Journal of Travel & Tourism Marketing, 26(5-6): 522-546
Turek, F. (1999) Globalizacija i globalna sigurnost. Varaždin: Hrvatska udruga za međunarodne studije
Walker, J.R. (2009) Introduction to Hospitality. New Jersey: Person-Prentice Hall, 5th Ed
Yu, Y., Byun, W., Lee, T.J. (2014) Critical issues of globalisation in the international hotel industry. Current Issues in Tourism, 17(2): 114-118
Zaitseva, N.A., Larionova, A., Yumatov, V., Korsunova, N., Dmitrieva, V.N. (2016) Assessment of the Impact of Globalization on the Introduction of Innovative Technology Companies in the Hospitality Industry. International Journal of Environmental & Science Education, Vol. 11, No. 14, pp. 7176-7185
Žilić, I. (2012) Poslovna izvrsnost u visokokategoriziranim hotelima u Hrvatskoj. Šibenik
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/bhekofor2102061D
objavljen u SCIndeksu: 12.05.2021.