Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:20

Sadržaj

članak: 9 od 107  
Back povratak na rezultate
Psihološki i porodični faktori koji utiču na pojavu maloletničke delinkvencije
aAgencija za zapošljavanje 'Mirna kuća', Beograd
bVisoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost, Niš

e-adresapsihologija.ana@gmail.com, vukanslavkovic@yahoo.com
Sažetak
U ovom radu agresivnost i delinkventno ponašanje adolescenata stavlja se u kontekst razvojnih turbulencija koje mogu biti prolaznog karaktera. Kod mlade osobe koja krši zakonske norme mogu postojati potencijali za zdrav razvoj ličnosti, a nedruštveno ponašanje može biti pod velikim uticajem razvojnih karakteristika adolescencije: unutrašnjih konflikata, razbuktavanja ranih razvojnih kriza, teškoća na intrapsihičkom planu koje se odnose na odvajanje od roditelja, krize identiteta i formiranja tzv. negativnog identiteta. U daljem tekstu razmatra se uticaj ranog razvoja deteta na formiranje sklonosti ka agresivnom ponašanju, kao i uticaj porodičnih faktora na nastanak maloletničke delinkvencije. Na kraju autori zaključuju da u formiranju zdrave ličnosti sa prosocijalnim vrednostima najveći značaj ima pravilno vaspitanje u porodici. Ako je u porodici postavljen zdrav temelj za razvoj ličnosti, izvori socijalizacije i drugi agensi socijalizacije teško da mogu da poremete pravilan razvoj u adolesenciji, osim kada je reč o urođenoj sklonosti ka formiranju psihopatskih crta ličnosti. U suprotnom, adolescent je veoma podložan prihvatanju neadekvatnih uzora i slepom predavanju vršnjačkoj grupi, u kojoj pokušava da nadomesti podršku i bliskost koju nije dobio u porodici. Ovakva vršnjačka grupa može nametati antisocijalne vrednosti i oblike ponašanja kao poželjne.
Reference
Aleksić, O. (1995) Adolescentna kriza. u: Marković P. [ur.] Adolescenta kriza, Beograd: Beletra, 43-51
Araujo, A.F.D., Shikida, C.D., Nogueira, R.P., Ferreira, F.M.P. (2012) Socio-economic determinants of juvenile crime among street children and teenagers in a Brazilian state. Economics Bulletin, 32(3), 2076-2084
Coughlin, C., Vuchinich, S. (1996) Family experience in preadolescence and the development of male delinquency. Journal of Marriage and the Family, 58(2), 491-501
Devereux, E.C., Bandura, A., Walters, R.H., Sears, R.R. (1960) Adolescent aggression: A study of the influence of child-training practices and family interrelations. American Sociological Review, 25(3), 438-439
Eitle, D. (2006) Parental gender, single-parent families, and delinquency: Exploring the moderating influence of race/ethnicity. Social Science Research, 35(3), 727-748
Erikson, E.H. (1976) Omladina, kriza, identifikacija. Titograd: Pobjeda
Falk, D., Thompson, S.J., Sanford, J. (2014) Posttraumatic stress among youths in juvenile detention. Journal of Evidence-Based Social Work, 11(4), 383-391
Išpanović-Radojković, V. (2005) Nasilnost adolescenata u nasilnom okruženju. u: Ćurčić V. [ur.] Unutrašnja i spoljašnja realnost adolescenta, Beograd: IP Žarko Albulj, 119-126
Kalb, L.M. (2001) The concentration of offenders in families, and family criminality in the prediction of boys' delinquency. Journal of Adolescence, 24(5), 579-596
Marković, P. (1995) Društvo, roditeljstvo i adolescenti. u: Marković P. [ur.] Adolescenta kriza, Beograd: Beletra, str. 7-19
Moitra, T., Mukherjee, I. (2012) Parent - adolescent communication and delinquency: A comparative study in Kolkata, India. Europe's Journal of Psychology, 8(1)
Moore, E., Gaskin, C., Indig, D. (2013) Childhood maltreatment and post-traumatic stress disorder among incarcerated young offenders. Child Abuse & Neglect, 37(10), 861-870
Muuss, R.E.H. (1996) Theories of adolescence. New York: The McGrow-Hill Companies Inc
Pechorro, P.S., Vieira, D.N., Poiares, C.A., Vieira, R.X., Marôco, J., Neves, S., Nunes, C. (2013) Psychopathy and behavior problems: A comparison of incarcerated male and female juvenile delinquents. International Journal of Law and Psychiatry, 36(1), 18-22
Pejović, M. (1997) Porodica i psihopatologija. Beograd: Savremena administracija
Popović, M., Jerotić, V. (1989) Psihoterapija i psihodinamika neuroza. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Poro, A. (1990) Enciklopedija psihijatrije. Beograd: Nolit
Sears, R.R., Maccoby, E.E., Levin, H. (1976) Patterns of child rearing. Stanford, Calif: Stanford University Press
Slavković, V. (2013) Pokušaj u krivičnom pravu. Niš: Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Doktorska didertacija
Srna, J. (1995) Biti ili ne biti - studija samoubilaštva mladih. Beograd: IP Žarko Albulj
Stevanović, I.M. (1994) Maloletničko prestupništvo i poremećaji u ponašanju dece i omladine. Sociološki pregled, vol. 28, br. 3, str. 399-408
Tadić, N. (2006) Psihijatrija detinjstva i mladosti. Beograd: Naučna knjiga
Todorović, J. (2005) Vaspitni stilovi roditelja i samopoštovanje adolescenata. Niš: Filozofski fakultet
Vranješević, J. (2001) Promena slike o sebi - autoportret adolescencije. Beograd: Zadužbina Andrejević
Vukov, M. (1994) Putevi stranputice porodice. Beograd: GIP ' Kultura
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/sinteze8-21235
objavljen u SCIndeksu: 30.08.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0