Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 20  
Back povratak na rezultate
2020, br. 52, str. 15-25
Internalistička, eksternalistička i kognitivna kretanja u teoriji znanja Noa Lemosa i putevi znanja, odnosno tok kurikulum Tima Sproda
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Beograd

e-adresamgtasevska@gmail.com
Sažetak
Kada je reč o teorijskom i analitičkom pristupu i proučavanju kategorije znanja, jedno od najčešće postavljanih pitanja jeste pitanje dokle doseže naše znanje i koji su njegovi manifestacioni oblici. Savremena teorija znanja, bazirana na postulatima antičkih mislilaca i filozofa klasicizma, govori o tri vrste znanja: - propozicionalna znanja, - perceptivna znanja i - znanja zasnovana na saznanju da su određene tvrdnje istinite. U radu se iznose, objašnjavaju i argumentuju osnovne karakteristike navedenih vrsta znanja prema klasifikaciji filozofa i epistemologa Noa Lemosa i Tima Sproda. Takođe, iznose se i objašnjavju razlike između dva generalna pogleda na prirodu opravdanosti znanja, odnosno internalizma i eksternalizma praćenih imenovanjem brojnih faktora koji ih prate.
Reference
Dekart, R. (2004) Metafizičke meditacije. Beograd: Dereta
Descartes, R. (1985) Meditations. u: Cottingham J., Stoothoff R., Murdoch, D. [ur.] The Philosophical Works of Descartes, Cambridge University Press, vol. 2
Hjum, D. (1983) Rasprava o ljudskoj prirodi. Sarajevo: Veselin Masleša, Prir. Jovan Aranđelović
Kant, I. (1990) Kritika čistog uma. Beograd: Bigz, Prir. Nikola Popović
Lemos, N. (2007) An introduction to the Theory of Knowledge. Cambridge University Press
Melvin, A., Sprod, T. (2010) Theory of Konwledge. Blackwell's.co.uk
Platon (2004) Gozba ili o ljubavi. Beograd: Dereta
Sprod, T. (2001) Philosophical Discussion in Moral Education: The Community of Ethical Inquiry. UK: Routlegde
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bastina30-29112
primljen: 01.10.2020.
objavljen u SCIndeksu: 26.01.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka