Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 4 od 20  
Back povratak na rezultate
2019, br. 47, str. 35-52
Temporalna organizacija događaja u priči kao deo poetike romana Danila Nikolića
Tekstilno-tehnološka i poljoprivredna škola 'Despot Đurađ', Smederevo

e-adresajelenabulajic78@gmail.com
Ključne reči: priča; narativni diskurs; anahronija; retroverzija; ahronija; ritam priče; scena; ponavljanje; fokalizacija; perspektiva
Sažetak
U ovom radu bavimo se postupcima temporalne organizacije događaja u priči koje je Danilo Nikolić primenio u oblikovanju svojih romana. Dati fenomen sagledava se kao deo implicitne poetike romana ovog pisca. Istraživanje je oslonjeno na teorijsku koncepciju koju je Mike Bal izložila u svojoj knjizi Naratologija. U radu ispitujemo redosled događaja u priči, njen ritam i frekvenciju događaja u njoj. Posebno ćemo se osvrnuti na fenomen anahronije i ahronije, scenski prikaz narativnih situacija i postupak ponavljanja koji se odnosi na prezentovanje istih događaja koji su sagledani iz različitih perspektiva. Na taj način dolazimo do tipičnih obeležja poetike romana Danila Nikolića kada je reč o aspektu temporalne organizacije događaja unutar narativnog diskursa.
Reference
Abot, H.P. (2009) Uvod u teoriju proze. Beograd: Službeni glasnik
Bal, M. (2000) Naratologija. Beograd: Narodna knjiga Alfa
Knežević, R. (2011) Vreme i saznanje - teološko čitanje Marsela Prusta. Beograd: Institu za teološka istraživanja
Lešić, Z. (2008) Teorija književnosti. Beograd: Službeni glasnik
Mikić, R. (2004) Tamno jezgro života. Večernje novosti, 2.10, www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html:162330-Tamno-jezgro-zivota. [16. 5. 2014]
Nedić, M. (2000) Tačke prepoznavanja u prozi Danila Nikolića. u: Vukašinović, Veroljub [ur.] Savremena srpska proza, Zbornik radova, Trstenik: Narodna biblioteka 'Jefimija', 7-17
Popović, T. (2011) Strategije pripovedanja. Beograd: Službeni glasnik
Prins, D. (2011) Naratološki rečnik. Beograd: Službeni glasnik
Putnik, R. (1990) Roman moralne nostalgije. Letopis Matice srpske, 166: 3, 369-370
Tarkovski, A. (1999) Vajanje u vremenu. Beograd: Umetnička družina Anonim
Tatarenko, A. (2013) Poetika forme u prozi srpskog postmodernizma. Beograd: Službeni glasnik
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina1947035B
objavljen u SCIndeksu: 10.02.2020.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka