Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 71, br. 2, str. 154-165
Časopis Fizička kultura - 70 godina trajanja
Univerzitet u Beogradu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresabozo.bokan@fsfv.bg.ac.rs
Ključne reči: časopis "Fizička kultura"; Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja; 70 godina trajanja; perspektive razvoja
Sažetak
Povodom 70 godina od osnovanja časopisa Fizička kultura i Državnog instituta za fiskulturu, (današnji Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja), izvršena je analiza razvoja časopisa po periodima, izdavačima i odgovornim urednicima, kao i analiza razvoja Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja. Povod za ovu koincidenciju je Šangajska lista za 2016. godinu na kojoj se našao Univerzitet u Beogradu, kao i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja iz Beograda. Na osnovu rezultata analize, konstatovana je međusobna uslovljenost u razvoju časopisa Fizička kultura i Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, kao visokoškolske institucije i izdavača časopisa. U završnom delu rada naznačene su moguće perspektive razvoja Časopisa i Fakulteta u 21. veku.
Reference
Bokan, B. (1994) Pledoaje za časopis Fizička kultura kao naučno glasilo u struci. Fizička kultura, 48(2): 121-123
Bokan, B. (1990/1991) Na tragu rađanja, trajanja i budućnosti časopisa Fizička kultura. Fizička kultura, 45(3): 109; 44
Bokan, B. (2009) Ka objektivnom saznanju u fizičkoj kulturi. u: Bokan B. [ur.] Zbornik radova, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet Beograd, str. 97-103
Bokan, B. (2006) 60 godina Fakulteta = [Sixtieth] 60th anniversary [of Faculty]. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Univerzitet Beograd
Bokan, B. (2004) Towards constitution of philosophy of sport. u: Jošt B., Hosta M. [ur.] Philosophy of sport and other essays, proceedings book, Ljubljana: Faculty of Sport, Eleventh Academy, pp. 45-52
Bokan, B. (2003-2004) Nauke o fizičkoj kulturi - interdisciplinarni pristup - kao 'nova'-'stara'- paradigma. Fizička kultura, vol. 57-58, br. 1-4, str. 1-18
Bokan, B. (1997) New supplements to the biography of science of physical culture. Facta universitatis - series: Physical Education, vol. 1, br. 4, str. 15-21
Bokan, B. (2013) Fizička antropologija i induktivno zaključivanje u domaćoj naučnoj literaturi - osnovna paradigma istraživanja i zaključivanja o fizičkoj aktivnosti čoveka. Serbian journal of sports sciences, vol. 7, br. 1-4, str. 85-128
Cekić, M. (1989) Jedno i sve - Filozofski fragmenti. Beograd: Hegelovo društvo
Kun, T. (1974) Struktura naučnih revolucija. Beograd: Nolit
Lakatoš, I., Masgrejv, A. (2003) Kritika i rast saznanja. Beograd: Plato
Matić, M. (1995) Opšta teorija fizičke kulture. Beograd: Fakultet fizičke kulture
Mcnamee, M. (2005) Philosophy and the Sciences of Exercise, Health and Sport - Critical perspectives on research methods. London and, New York: Routledge, Taylor & Francis group
Petrovic, A., Koprivica, V., Bokan, B. (2017) Quantitative, qualitative and mixed research in sport science: A methodological report. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation, 39 (2): 181-197
Poper, K.R. (1973) Logika naučnog otkrića. Beograd: Nolit
Ristić, Ž. (2016) Objedinjavanje kvantitativnih i kvalitativnih istraživanja. Beograd: Univerzitet za mir Ujedinjenih nacija
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/fizkul1702154B
objavljen u SCIndeksu: 26.01.2018.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka