Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 4 od 25  
Back povratak na rezultate
Ciljevi i perspektive u savremenom muzičkom vaspitanju dece predškolskog uzrasta
Internacionalni Univerzitet u Novom Pazaru

e-adresasat.pantovic@gmail.com
Ključne reči: savremeno muzičko vaspitanje dece predškolskog uzrasta; ciljevi; predškolske ustanove; praksa; perspektive
Sažetak
Fokus rada je definisanje i analiza ciljeva savremenog muzičkog vaspitanja u ranom uzrastu kao i perspektive njihove realizacije kroz praksu modernih predškolskih ustanova. Proces vaspitanja i obrazovanja u savremenom društvu zahteva formiranje svestrane ličnosti, a veliki značaj u tome ima i odnos individue prema muzici koji se najintenzivnije gradi u predškolskom uzrastu. U narednom izlaganju, iz Programa za početnike američkog Rojal Konzervatorijuma (Royal Conservatory), spoznaćemo da je prožimanje predškolskog života i muzičkih sadržaja preduslov za izvrsnost u svakoj životnoj oblasti. Razvijanje interesa za muziku, muzičkih sposobnosti i njihov uticaj na putu ka univerzalnoj ličnosti, kao osnovne ciljeve ranog muzičkog vaspitanja, analiziraćemo kroz istraživanje u domenu psihologije muzike. Sagledavanjem prakse u predškolskim ustanovama, uočićemo perspektive u realizaciji osnovnih ciljeva. Obrazlaganjem značaja aktivnosti koje čine sadržaj muzičkog vaspitanja (pevanje, slušanje muzike, sviranje na instrumentima, didaktičke muzičke igre) i njihovog toka, pokušaćemo da ukažemo vaspitačima na postupke koji bi doveli do celovitog ostvarenja zadatih ciljeva u oblasti njihove delatnosti.
Reference
Đurković-Pantelić, M. (1998) Metodika muzičkog vaspitanja dece predškolskog uzrasta. Šabac: Viša škola za obrazovanje vaspitača
Mirković-Radoš, K. (1998) Psihologija muzičkih sposobnosti. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Mirković-Radoš, K. (1996) Psihologija muzike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Radoš-Mirković, K. (2010) Psihologija muzike. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Royal Conservatory Music development students program: Benefits of the music development program. http://www.musicdevelopmentprogram.org/program/program-details/beginner
Suzdilovski, D., Ivanović, M. (2014) Instrument ili audio zapis u obradi pesme. u: Nikolić Radmila [ur.] Nastava i učenje - savremeni pristupi i perspektive, Užice: Učiteljski fakultet, str. 603-613
Zimmerman, M.P. (1984) The Relevance of Piagetian Theory for Music Education. International Journal of Music Education, os-3(1): 31-34
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/univmis1817156P
objavljen u SCIndeksu: 18.04.2019.