Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 8 od 12  
Back povratak na rezultate
2012, br. 33, str. 339-362
Svakodnevni život mladih na severu Kosova i Metohije - usmerenost na specifičnosti obrazovnog sistema i bezbednosne situacije
aInstitut za srpsku kulturu, Leposavić
bCentar za razvoj zajednica, Kosovska Mitrovica

e-adresaivana.m.aritonovic@gmail.com, tatjanalz@yahoo.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Sažetak
Rad predstavlja rezultat eksplorativnog istraživanja, a sa ciljem sagledavanja stavova studenata i srednjoškolaca srpske nacionalnosti o perspektivama života na Kosovu i Metohiji. U prvom delu rada reč je o svakodnevnom životu, koji je u uslovima razaranja srpskog društva u poslednjoj deceniji XX veka postao respektabilno polje istraživanja u društvenim naukama. U radu su ispitivani uslovi i lični doživljaj školovanja mladih u postratnom društvu, dok je u drugom delu rada bilo reči o osećaju (ne)bezbednosti usled otežanih uslova života na Kosovu i Metohiji. Istraživanje je realizovano primenom fokus-grupne tehnike. Rezultati ukazuju na naglašenu potrebu ispitanika za odlaskom iz mesta porekla, u mirnodopske delove Srbije. Ta tendencija prisutna je naročito kod ispitanika iz sela/enklava, koji i u severnom delu Kosovske Mitrovice vide mirnodopski deo Srbije, dok ispitanici izvorno sa severa pokrajine govore o odlasku u Beograd i ostale univerzitetske centre, a sa ciljem bega od političke svakodnevice. Istraživanje pokazuje izraženo nezadovoljstvo mladih svakodnevnim životom, slobodnim vremenom, perspektivama koje ne vide, zbog čega autorke veruju da je neophodno u budućnosti realizovati istraživanja sa većim uzorkom i primenom komplementarnih tehnika, a sa ciljem detaljnijeg upoznavanja naučne javnosti sa stavovima mladih Srba o karakteristikama života na Kosovu i Metohiji.
Reference
Aritonović, I., Lazarević, T. (2012) Impact of social networking on daily life of Serbian youth in a postconflict environment: A case study. u: Innovative management and business performance, Zlatibor, pp. 440-447
Aritonović, I. (2010) Perspektive mladih Srba na Kosovu i Metohiji. u: Rebić Čedomir [ur.] Kulturno nasleđe Kosova i Metohije - naučno viđenje ishodišta, razvoda, značaja i čuvanja, Priština - Leposavić: Institut za srpsku kulturu, 369-381
Aritonović, I., Lazarević, T. (2012) Svakodnevni život mladih na severu Kosova i Metohije - usmerenost na slobodno vreme i korišćenje društvenih mreža. Baština, br. 32, str. 279-301
Bourdieu, P. (1990) The logic of practice. Cambridge, itd: Polity Press
Branković, S. (2007) Uvod u metodologiju - kvalitativni metodi istraživanja društvenih pojava. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Čičkarić, Lj. (2010) Promene obrazaca porodičnog života mladih. u: Milić Anđelka, Tomanović Smilka [ur.] Porodice u Srbiji danasu komparativnoj perspektivi, Beograd: Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja, str. 219-230, www.see-educoop.net/education_in/pdf/white_pap-yug-ser-srb-t02.pdf
Đurić, S. (2007) Fokus - grupni intervju. Beograd: Službeni glasnik
Đurić, S. (2007) Panel diskusije. u: Sociološki rečnik, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva
Đurić, S. (2010) Kontrola kvaliteta kvalitativnih istraživanja. Sociološki pregled, vol. 44, br. 4, str. 485-502
Mojić, D. (2004) Radne strategije gradske i seoske omladine u Srbiji/Work Strategies of Urban and Rural Youth in Serbia. u: Milić A. [ur.] Društvena transformacija i strategije društvenih grupa: svakodnevnica Srbije na početku trećeg milenijuma/Social Transformation and Strategies of Social Groups: Everyday Life of Serbia at the Beginnin, Belgrade: ISI FF, str. 219-235
Tomanović, S. (2010) Odrastanje u Beogradu. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu
Tomanović, S. (2008) Kulturni kapital u porodici - obrazovanje i/ili školovanje. u: Vuletić Vladimir [ur.] Društvo rizika - promene, nejednakosti i socijalni problemi u današnjoj Srbiji, Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, 411-438
Tripković, M. (2007) Obrazovanje. u: [ur.] Sociološki rečnik, Beograd: Zavod za udžbenike, str. 371-373
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka