Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
1998, vol. 1, br. 5, str. 11-19
Zakonitosti u sportu
Faculty of physical education, University of Niš, Serbia and Montenegro
Ključne reči: filozofija sporta; teorija sporta; saznanje; klasifikacija zakona
Sažetak
Proučavanje zakonitosti u sportu je neophodan sadržaj teorije i filozofije sporta. Koji će se deo teorije baviti zakonitostima od drugorazrednog je značaja. Filozofija sporta treba da istakne neke osobenosti filozofskog saznajnog procesa. Filozofija sporta prema egzaktnosti nauke u sportu ima ulogu prethodnice. Filozofija ima mogućnost da stvara moguće saznajne slike sporta, koje nauka i iskustvo - praksa svojom metodologijom potvrđuje ili odbacuje. Moć predviđanja filozofija ne dobija sama po sebi, već je crpe iz moći drugih nauka. Slike sporta koje iscrtava filozofija sporta su metafizičke kategorije i nemaju nikakve ili bar ne nužne veze sa realističko-egzaktnim kategorijama sporta. Zakonitosti u sportu pokazuju istovremeno jedinstvo forme i unutar-duhovno oblikovano biće koje pripada sportu, kao posebnoj antropološkoj disciplini. Filozofija i teorija sporta ne preuzimaju kompetencije drugih naučnih disciplina time što se bave opštim zakonitostima i kategorijama opšteg saznavanja. Opšte zakonitosti saznanja i saznanja u sportu izražavaju tipičnost odnosa saznanja u opštim i specijalnim (sportskim) saznanjima i izazivaju odgovarajuće oblikovanje činjenične građe u sportu. Ovim radom učinjen je pokušaj klasifikovanja zakonitosti u sportu na zakonitosti sinteze, diferencijacije, sportskog razvoja, elementarnih kauzaliteta, oblikotvornosti saznanja i preobražavanja nižih zakona u više.
Reference
Heidegger, M. (1955) Šta je to filozofija. Zagreb: Biblioteka centra
Koen, M., Nejgel, E. (1977) Uvod u logiku i naučni metod. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Malacko, J. (1991) Osnove sportskog treninga - kibernetički pristup. Novi Sad: J. Malacko
Sartr, Ž. (1983) Kritika dijalektičkog uma. Beograd: Nolit, II
Tomić, D. (1990) Naukovanje u sportu. Beograd: Samostalno izdanje autora / SIA
Zimel, G. (1994) Problemi filozofije istorije: Saznajno-teorijska studija. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Željaskov, C., Daševa, D. (2002) Osnovi na sportnata trenirovka. Sofia: Gera Art
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 02.06.2007.

Povezani članci

Fizička kultura (1992)
Trenažni proces kao predmet izučavanja autohtone nauke
Ivanić Sava

Anali Pravnog fak Beograd (2013)
Priroda jurističkog zaključka
Bovan Saša B.

Kultura (2013)
Da li je filologija zaista prevaziđena
Tanasković Darko

prikaži sve [51]