Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 10 od 170  
Back povratak na rezultate
2019, br. 48, str. 19-27
Stanje, planiranje i uređenje Almaškog kraja u Novom Sadu u funkciji razvoja turizma
Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo

e-adresavuk_garaca@yahoo.com, milanbradic@gmail.com, cecamobr@yahoo.com
Ključne reči: stanje; planiranje; uređenje; plan detaljne regulacije; Almaški kraj; Novi Sad
Sažetak
Almaški kraj je dio grada Novog Sada, naslonjen na centralno gradsko područje i kao takav ima dugu istoriju i veoma karakteristične prirodno-geografske i društveno-geografske karakteristike koje su uticale na njegov nastanak i razvoj. Stoga je Almaški kraj, sa specifičnom uličnom strukturom, kao i unutrašnjom i spoljašnjom fizionomijom, predmet ovog rada. Plan detaljne regulacije daje jasne smjernice za razvoj ovog prostora, sa osvrtom na plan organizacije i uređenja prostora, plan saobraćaja, plan uređenja slobodnih i zelenih površina, te kulturno-istorijski značaj, čija je analiza jedan od zadataka ovog rada, baš kao i analiza stanja na terenu i davanje vizije mogućeg uređenja Almaškog kraja. Cilj rada je da se ukaže na značaj ovog dijela Novog Sada za razvoj turizma i na njegovo moguće uključivanje u turističke tokove, kroz postojeća i neka buduća planska rješenja.
Reference
*** (2001) Generalni plan grada Novog Sada do 2021. godine. Novi Sad: 'Urbanizam', Zavod za urbanizam
*** (2010) Plan detaljne regulacije dela Alamaškog kraja, JP 'Urbanizam', Zavod za urbanizam. Službeni list Grada Novog Sada, br. 58
Aladžić, V. (2010) Razvoj koncepta unutrašnjeg grada Subotice u XVIII i XIX veku. Arhitektura i urbanizam, br. 29, str. 22-29
Alfirević, Đ., Simonović-Alfirević, S. (2015) Interpolacija u arhitekturi - pristupi projektovanju interpoliranih objekata i 'spona' kao integrativni element. Arhitektura i urbanizam, vol. , br. 41, str. 24-39
Bugarski, D. (1987) Klimatske prilike. u: Ćurčić S. [ur.] Novosadske opštine I - Geografske monografije vojvođanskih opština, Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, str. 46-93
Ćurčić, S. (1992) Geografija naselja. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet
Ćurčić, S. (1999) Novi Sad - geografske karakteristike. Zbornik radova instituta za geografiju, 29, str. 5-19
Ćurčić, S. (1990) Morfološke karakteristike naselja. u: Društvena geografija - Geografske monografije vojvođanskih opština, Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, str. 394-403
Davidović, R., Ahmetović-Tomka, D. (1994) Morfološke karakteristike Grada Novog Sada. u: Bogdanović Ž. [ur.] Novosadske opštine III -Geografske monografije vojvođanskih opština, Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, str. 291-307
Erdujhelji, M. (1894) Istorija Novog Sada. Novi Sad: Izdavačka knjižarnica i štamparija Pajevića
Garača, V., Jovanović, G., Trifković, A. (2010) Planiranje i turističko uređenje prostora - slučaj Petrovaradinske tvrđave. Arhitektura i urbanizam, br. 30, str. 53-63
Garača, V., Ćurčić, N., Vukosav, S. (2012) Stanje, planiranje i uređenje Jodne banje u Novom Sadu. Arhitektura i urbanizam, br. 36, str. 36-43
Jovanović, G. (1994) Industrija. u: Davidović R. [ur.] Novi Sad III -Geografske monografije vojvođanskih opština, Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, str. 53-64
Kuzović, D. (2018) Trg i ulica - prostorni i funkcionalni odnosi na primeru Trga partizana u Užicu (1961). Arhitektura i urbanizam, br. 46, str. 47-53
Militar, T. (2000) Novi Sad na raskrsnici minulog i sadanjeg veka. u: Gradska biblioteka u Novom Sadu, Novi Sad
Milovanović, A. (2018) Treći Beograd - pregled razvoja urbanističke misli i delovanja u periodu od 1921. godine do danas. Arhitektura i urbanizam, br. 46, str. 16-25
Petrović, B. (1987) Novi Sad. Novi Sad: Matica Srpska
Petrović, J. (1987) Geološka građa i tektonski odnosi. u: Ćurčić S. [ur.] Novosadske opštine I - Geografske monografije vojvođanskih opština, Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, str. 9-19
Petrović, J., Miljković, Lj. (1987) Reljef novosadske okoline. u: Ćurčić S. [ur.] Novosadske opštine I - Geografske monografije vojvođanskih opština, Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, str. 20-30
Prodanović, D. (1997) Podbara i Salajka -Pitanja graditeljskog kontinuiteta rodnih prostora Novog Sada. Novi Sad: DANS
Rožić, D. (2007) 290 godina Podbare i Almaškog kraja. Novi Sad: Gradski centar Fokus
Tomić, P., Romelić, J., Jovanović, G. (2004) Industrija Bačke. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet
Tomić, P. (1990) Industrija. u: Davidović R. [ur.] Novi Sad II: Društvena geografija - Geografske monografije vojvođanskih opština, Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, str. 171
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/a-u0-21865
objavljen u SCIndeksu: 08.07.2019.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0