Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 4 od 183  
Back povratak na rezultate
2020, br. 50, str. 49-64
Konkursna praksa kao deo planiranja obnove priobalja Beograda početkom 21. veka
ULUPUDS, Beograd

e-adresamiroslavarharh@gmail.com
Ključne reči: priobalje; planiranje; nezavisne lokacije; sporadični konkursi; urbani pejzaž; Beograd
Sažetak
Aktuelni procesi planiranja priobalja Beograda zahtevaju rešavanje pitanja veoma važnih lokacija kroz transparentne demokratske procedure. Potreba da se unapred pripremaju projekti za potencijalne buduće investitore nastala je kao rezultat novih društvenoekonomskih prilika. Urbanističko planiranje u periodu društva u tranziciji nije više odraz težnji ka najvišim dometima struke, već ide u susret pretpostavljenim namerama i interesima potencijalnog privatnog kapitala. U uslovima neoliberalnije ekonomije dolazi do zanemarivanja javnog interesa i odsustva osećaja za zajedništvo, što ostavlja posledice na kvalitet arhitekture i postupak planiranja. Istraživanje se bavi studijom slučaja, identifikacijom i analizom nove aktuelne pojave koja usmerava pažnju arhitektonske struke i šire javnosti prema sporadičnim konkursnim aktivnostima na obalama reka Save i Dunava. U isto vreme, pažnja gradskih institucija je nužno usmerena prema interesu privatnih kompanija kao nosilaca novog kapitala. U najvećem broju slučajeva taj interes uslovljava i pripremu lokacija u priobalju Beograda, odnosno pripremu teritorija za buduće potencijalne divelopere. Analizirani primeri su realizovani uz podršku i učešće strukovnih arhitektonsko-urbanističkih udruženja. Dokumentacija i hronološka analiza otkrivaju parcijalne sporadične konkursne prakse koje daju nadu da će pojedini delovi priobalja biti rešavani kroz savremene koncepte. Novi mehanizmi utiču na pokretanje arhitektonskih konkursa kao provera potencijala određene teritorije, ali kod nas njihovi izbori više pri realizaciji nisu obavezujući. Ovakva praksa ostaviće dalekosežne posledice na urbani pejzaž priobalnih zona.
Reference
Čubrilović, V. (1974) Razvoj privrede do ekonomske krize 1930. u: Istorija Beograda, Beograd: SANU-Odeljenje istorijskih nauka, III, 219-219
Đorđević-Ciganović, J., Ristić-Mihaljević, V. (2004) Program plana detaljne regulacije Kosančićevog venca. DaNS: Zapisi iz arhitekture, urbanizma i dizajna, 48: 17-19
Marshall, R. (2001) Waterfronts in Post-Industrial Cities. USA-Canada: Taylor and Francis Group-Spon Press, pp. 3-12
Mihaljević, V., Đorđević-Ciganović, J. (2005) Program za izradu urbanističkog plana Kosančićev venac. INFO 9 - časopis Urbanističkog zavoda Beograda, str.3-18
Milovanović, M. (2019) Mitološke osobine reka i njihov uticaj na razvoj beogradskog priobalja. Beograd: Zadužbina Andrejević, str. 43-46
Panić, H.V. (2013) Načela moderne u arhitekturi javnih objekata u Beogradu, period 1918-1941. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Arhitektonski fakultet, doktorska disertacija, str. 269-297
Petrović, M. (2009) Transformacija gradova - ka depolitizaciji urbanog pitanja. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, str.123-127
Petrović-Balubdžić, M. (2014) New Identity of waterfronts in the post-industrial cities. u: International Conference on Architecture (2nd): Facing the Future: On Influence of Globalization on Architectural, Gallery of Science and Technology, Belgrade, pp.145-152
Petrović-Balubdžić, M. (2017) Creating the Belgrade waterfront identity through a prism of architecture and urban planning competitions. Spatium, vol. 1, br. 37, str. 74-81
Petrović-Balubdžić, M. (2018) Projektovanje i planiranje urbane strukture priobalja Beograda - transformacija urbanog pejzaža i tretman nasleđa. Beograd: Arhitektonski fakultet u Beogradu, doktorska disertacija, 3-140
Smith, N. (1986) The New Urban Frontier: Gentrification and the Revanchist City. London: Routledge, 15-34
Vučo, N. (1995) Istorija Beograda. u: Urbanistički razvoj Beograda 1944-1980 godine, Beograd: Balkanološki institut SANU, str. 347-373
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/a-u0-26410
objavljen u SCIndeksu: 07.07.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0