Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2

Sadržaj

članak: 6 od 17  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 19, br. 38, str. 105-114
Sistem za praćenje mikroklimatskih uslova u plastenicima
aUniverzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet, Čačak, Srbija
bUniverzitet u Kragujevcu, Tehnički fakultet, Čačak, Srbija
Projekat:
Razvoj i modelovanje energetski efikasnih, adaptabilnih, višeprocesorskih i višesenzorskih elektronskih sistema male snage (MPNTR - 32043)

Ključne reči: praćenje mikroklimatskih parametara; plastenik; pametni pretvarači; sistemi male potrošnje energije
Sažetak
Praćenje mikroklimatskih parametara u različitim životnim okruženjima može da pruži veliki doprinos u mnogim oblastima ljudskih aktivnosti i proizvodnih procesa. Jedan od tih je proizvodnja povrća u plastenicima gde merenje mikroklimatskih parametara može uticati na donošenje odluka o preduzimanju odgovarajućih akcija i zaštiti useva. Takođe jako je važno zadržati optimalne uslove u plasteniku kako bi se pospešili procesi transpiracije, mineralne ishrane biljaka i sprečavanju pojave raznih fizioloških oštećenja prouzrokovanih deficitom nekih specifičnih hraniva. Sistemi za praćenje uslova okoline imaju široku primenu poslednjih godina zahvaljujući razvoju savremenih računarskih tehnologija. U ovom radu predstavljen je model sistema za praćenje zasnovan na konceptu pametnih pretvarača. Pojedinačni moduli sistema su bazirani na MSP430 mikrokontrolerima male snage. Moduli koriste bežični vid komunikacije kako bi razmenjivali podatke u okviru sistema koji je strukturisan prema konceptu pametnih pretvarača. Korisnička aplikacija iz eksterne mreže može pristupiti sistemu koristeći HTTP protokol pri čemu web server može biti pokrenut na računaru koji je pridružen sistemu ili može postojati ugrađeni web server na nekom do mikrokontrolerski zasnovanih uređaja.
Reference
*** Sensor SHT 15: Datasheet SHT1x. http://www.sensirion.com/fileadmin/user_upload/customers/sensirion/Dokumente/Humidity/Sensirion_Humidity_SHT1x_Datasheet_V5.pdf
*** Mbed platform: Mbed LPC1768. http://developer.mbed.org/platforms/mbed- LPC1768
*** MSP 430 Datasheet: Ultra-low-power MSP430 micro controllers. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/465689/TI1/MSP430.html
*** MSP 430: CCRF development board. https://www.olimex.com/Products/MSP430/Starter/MSP430-CCRF/resources/MSP430-CCRF.pdf
*** IEEE standard for a smart transducer interface for sensors and actuators: Common functions, communication protocols, and transducer electronic data sheet (TEDS) formats. IEEE Std. 1451.0-2007
Barrero, F., Guevara, J.A., Vargas, E., Toral, S., Vargas, M. (2014) Networked transducers in intelligent transportation systems based on the IEEE 1451 standard. Computer Standards and Interfaces, 36(2): 300-311
Chaudhary, D.D., Nayse, S.P., Waghmare, L.M. (2011) Application of Wireless Sensor Networks for Greenhouse Parameter Control in Precision Agriculture. International Journal of Wireless and Mobile Networks, 3(1): 140-149
Fernandes, M.A., Matos, S.G., Peres, E., Cunha, C.R., López, J.A., Ferreira, P.J.S.G., Reis, M.J.C.S., Morais, R. (2013) A framework for wireless sensor networks management for precision viticulture and agriculture based on IEEE 1451 standard. Computers and Electronics in Agriculture, 95: 19-30
Li, X., Cheng, X., Yan, K., Gong, P. (2010) A Monitoring System for Vegetable Greenhouses based on a Wireless Sensor Network. Sensors, 10(10): 8963-8980
Park, D., Park, J. (2011) Wireless Sensor Network-Based Greenhouse Environment Monitoring and Automatic Control System for Dew Condensation Prevention. Sensors, 11(12): 3640-3651
Song, E., Lee, K. (2007) Smart Transducer Web Services Based on the IEEE 1451.0 Standard. u: IEEE Instrumentation & Measurement Technology Conference IMTC 2007
van den Bulck, N., Coomans, M., Wittemans, L., Hanssens, J., Steppe, K. (2013) Monitoring and energetic performance analysis of an innovative ventilation concept in a Belgian greenhouse. Energy and Buildings, 57: 51-57
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/AASer1438105M
objavljen u SCIndeksu: 13.05.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka