Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 6  
Back povratak na rezultate
Đaci se kreću Bogu znanja istinu da mole - o poeziji za decu Vladislava Petkovića Disa
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet, Srbija

e-adresajelena.panic@uf.bg.ac.rs
Sažetak
Rad se bavi nedovoljno proučenim pesmama za decu Vladislava Petkovića Disa. Osvetljava ih u kontekstu lista u kom su objavljivane (Mala Srbadija), kao i biografskim podacima iz Disovog života. Pesme se posmatraju u kontekstu razvoja srpske poezije za decu, pri čemu se vodi računa o osobenosti njihovog izraza i autentičnog viđenja deteta. U samo nekoliko pesama o deci koje je ispevao Vladislav Petković Dis je koristio različite pesničke mogućnosti pri uobličavanju određenih tema i motiva koji su u vezi sa dečjim svetom. Otuda se u Disovim pesmama za decu javlja dete kao lirski glas ili odrasli koji se deci obraća ne sa namerom da ih poduči, kazni, ismeje, već da ih savetuje, usmeri ili pak da ih favorizuje u poređenju sa svetom odraslih. Posebno se izdvaja upečatljiva slika škole, učenja i znanja, pored dominantno tople, gotovo idealizovane predstave deteta date preko pesama o prirodi ili pesama o nacionalnom identitetu.
Reference
Pavlović, M. (1964) Osam pesnika. Beograd: Prosveta
Petković, N. (2003) Biografija Vladislava Petkovića Dis-a. u: [ur.] Vladislav Petković Dis - Zapisi. Prepiska. Bio-bibliografija, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 79-105
Petković, N. (2003) Vladislav Petković Dis - Poezija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, knjiga 1-1
Petković Vladislav, Dis (2003) Zapisi - Prepiska - Bio-bibliografija. u: Sabrana dela Vladislava Petkovića Dis-a, Beograd: Zavod za udžbenike, knj. 2
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije1504076P
objavljen u SCIndeksu: 11.02.2016.

Povezani članci

Nema povezanih članaka