Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14

Sadržaj

članak: 3 od 61  
Back povratak na rezultate
2020, br. 50, str. 29-42
Mitopoetski algoritmi Boška Suvajdžića - prilog proučavanju poetike i estetike stvaralaštva
Institut za srpsku kulturu, Leposavić

e-adresamjmihajlovic@gmail.com
Projekat:
Materijalna i duhovna kultura Kosova i Metohije (MPNTR - 178028)

Ključne reči: Boško Suvajdžić; poezija; poetika; tradicija; mitologija; nasleđe
Sažetak
Poezija pesnika, profesora, slaviste i dramaturga Boška Suvajdžića, prepoznatljiva je po tome što su se u njoj splele dve pesničke tradicije: narodna i srednjovekovna, ali je sva u duhu "modernog" pevanja. O tome su, između ostalog, posvedočili dobri poznavaoci književnosti i nauke o književnosti, koji su pisali o njegovom stvaralaštvu. Međutim, najnovija zbirka izabranih i novih pesama Napravi vazduh (2018) donosi novinu u tom smislu što ovim dvema linijama pesnik priključuje i treću: elemente tradicije minojskekulture i civilizacije, pokazujući tako da su, ovom nesvakidašnjem stvaraocu, u okviri nacionalne mitologije i istorije nedovoljni da bi izraziou punoj meri svoj poetski potencijala i zamah stvaralačke imaginacije; da je poezija poslednja nada i poslednje civilizacijsko utočište čoveku kojem više nema mesta na svetu koji nije "dom za dušu", zbog čega je potrebno "napraviti vazduh", vratiti se principu po kome treba, prema pesnikovim rečima, da se "obožimo i oljudimo". Snažna veza sa pesničkom tradicijom i lirski diskurs sa bližim i daljim prethodnicima, aluzije, doticaji i "dijalozi" sa pesnicima našeg i svetskih meridijana (koje u krajnjem, čini jedan duhovni prostor), čini Suvajdžićevo pesništvo drugačijim, specifičnim, a njega samog nesvodivog na pesničke pravce i škole. Njegovo opštenje sa tradicijom nije tradicionalno. Sva njegova poezija odiše duhovnošću, ali ona nije, kao što bi smo očekivali, čisto hrišćanska - nju karakteriše veza sa mitskom prošlošću, epskim nasleđem, posebno duboko ukorenjenoj u predanjima i folkloristici, o čemu svedoči i sam jezik njegovih pesama. Ako bismo pokušali da jednom sintagmom označimo poetiku pesnika Boška Suvajdžića, to bi mogaoda bude mitipoetski algoritam koji je put ka odgonetanju tajne egzistencije.
Reference
Božović (2019) Kingdoms without Boundaries. Kraljevo: 'Stefan Prvovenčani' Public Library
Dilthey, W. (2004) Experience and Language. Novi Sad: Orfeus, Transleted by Saša Radojčić
Gerbran, A., Chevalier, J. (2013) Dictionary of Symbols: Myths, Dreams, Customs, Acts, Shapes, Figures, Colors, Numbers. Novi Sad: Stylos art
Grujičić, N. (2003) Destiny and language. u: Serbian Writers about Serbian Language, Belgrade: Istočnik
Herbert, Z. (2004) A Labyrinth by the Sea. Čačak: Gradac, From Polish translated by: Biserka Rajcic
Jeftimijević-Mihajlović, M. (2016) Privileged Spaces of Poetic Existence. u: Medić Željko [ur.] Apnea, Belgrade: 'Sveti Sava' Literary Society, 93-96
Miljković, B. (1972) Critiques: With Works and Authors on Poetry. u: Contributions: The Collected Works of Branko Miljković, Niš: Prosveta, book 4
Mišić, Z. (1996) Critique of Poetic Experience. Belgrade: Serbian Literary Guild
Parandowski, J. Alchemy of Words. Belgrade: Kultura, From Polish translated by Svetozar Nikolić
Pervić, M. (1977) Tradition and Critique. Belgrade: Grafos
Popa, V. (1998) Poetry Records. Raška, Year XXVIII. no. 32, 50-54
Srejović, D., Cermanović-Kuzmanović, A. (1987) Dictionary of Greek and Roman Mythology. Belgrade: Serbian Literary Guild
Suvajdžić, B. (2018) Make the Air: Selected and New Poems. Novi Sad: Cultural Centre of Novi Sad
Šušnjić, Đ. (2012) Views About the Hidden Side of Things. Belgrade: Official Gazette
Šušnjić, Đ. (2012) Theories of Culture: Lecture. Belgrade: Book Publisher Guild
Yourcenar, M. (1983) Memoirs of Hadrian. Belgrade: Nolit, Transleted by: Ivanka Pavlović
Zweig, S. (1955) Three Masters: Balzac, Dickens, Dostoeffsky. Sarajevo: Publishing House 'Veselin Masleša', Translated by: Isak Samokovlija, Miodrag Petrović
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/bastina30-25461
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2020.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka