Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 60, br. 2, str. 139-164
Modeli organizovanja odnosa s javnošću u policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini i državama okruženja
Državna agencija za istrage i zaštitu, Istočno Sarajevo, Bosna i Hercegovina

e-adresadragisha78@yahoo.com
Sažetak
Činjenica da odnosi s javnošću u policijskim strukturama u Bosni i Hercegovini egzistiraju nešto manje od dvadesetak godina stvara dovoljan vremenski okvir da se sačini analiza uspostavljenih modela organizovanja i funkcionisanja odnosa s javnošću. Kada kažemo modela, to znači da ne postoji jedinstven model organizovanja odnosa s javnošću u policijskim strukturama u Bosni i Hercegovini. Naime, 'bogatstvo' u smislu broja policijskih agencija koje u Bosni i Hercegovini postoje, imalo je svoje implikacije i na način organizovanja i funkcionisanje odnosa s javnošću u njima. Primarni cilj ovog rada je da se sagledaju prednosti i nedostaci različitih modela organizovanja i funkcionisanja odnosa s javnošću u policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini, te njihova komparacija sa uspostavljenim modelima organizovanja odnosa s javnošću u policijskim strukturama država okruženja. Rezultat prethodnih aktivnosti treba da bude razvijanje unificiranog modela organizovanja i funkcionisanja odnosa s javnošću, koji će biti prihvatljiv sa aspekta stručne teorije i prakse za policijske agencije.
Reference
*** (2009) Ustav Bosne i Hercegovine, Aneks IV Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 25, Amandman I
*** (2008) Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tjela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi BiH. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 36
*** (2000-2005) Zakon o Policiji Brčko distrikta BiH. Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, br. 2/00, 5/01, 2/02, 17/02, 6/03, 15/04, 42/04, 11/05 i 33/05
*** (2008) Zakon o nezavisnim i nadzornim tijelima policijske strukture Bosne i Hercegovine. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 36
*** (2001) Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, br. 32
*** (2009) Izmjene i dopune Statuta Brčko distrikta BiH. Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, br. 39
*** (2014) Zakon o unutrašnjim poslovima FBiH. Službene novine F Bosne i Hercegovine, br. 81
*** (2004/2007) Zakon o Graničnoj policiji BiH. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine
*** (2004-2009) Zakon o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 27/04, 35/05 i 369/09
*** (2000-2009) Zakon o slobodi pristupa informacijama. Službeni glasnik Bosne i Hercegovine, br. 28/00, 307/06 i 459/09
*** (2012) Zakonu o slobodi pristupa informacijama. Službeni list Crne Gore, br. 44
*** (2008) Revidirani Statut Brčko distrikta BiH. Službeni glasnik Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, br. 17
*** (2016) Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima. Službeni glasnik Republike Srpske, br. 57/16 i 110/16
*** (2001) Zakon o slobodi pristupa informacijama. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 20
Agić, E., Babić-Hodović, V., Backović, E., Brkić, N., Čičić, M., Domazet, A., Husić-Mehmedović, M., Kurtović, E., Peštek, A., Sendić, R., Tihi, B. (2012) Osnovi marketinga. Sarajevo: Ekonomski fakultet
Filipović, V., Kostić, M., Prohaska, S. (2008) Odnosi s javnošću. Beograd: Fakultet organizacionih nauka
Glušac, Z. (2005) Odnos policije prema javnosti u okviru funkcije MUP RS. Bezbjednost, policija i građani, br. 1/05, 134-138
Grunig, E.J., Hunt, T. (1984) Managing Public Relations. New York: Holt, Rinehart & Winston, p. 22
Katlip, S.M., Senter, A.H., Brum, G.M. (2006) Uspešni odnosi s javnošću. Beograd: Službeni glasnik
Kekić, D., Đukanović, D. (2008) Reforma policije u Bosni i Hercegovini. Bezbednost, Beograd, vol. 50, br. 4, str. 17-30
Kešetović, Ž. (2000) Odnosi policije sa javnošću. Beograd: VŠUP
Stanišić, D. (2015) Razvoj i primena odnosa s javnošću u policiji. Bezbjednost, policija i građani, vol. 11(3-4): 193-210
Stanišić, D. (2012) Odnosi s javnošću na primjeru policijskih agencija u Bosni i Hercegovini. Bezbednost, Beograd, vol. 54, br. 3, str. 179-199
van der Meiden, A. (1993) Public Relations. Novi Sad: Prometej
Wilkoks, D.L., Kameron, G.T., Olt, F.H., Ejdzi, V.K. (2006) Odnosi s javnošću. Beograd: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost1802139S
objavljen u SCIndeksu: 02.11.2018.