Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:19
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 3 od 211  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 64, br. 3, str. 175-195
Međunarodna policijska saradnja u okviru Interpola
Univerzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet, Srbija
Sažetak
Stanje organizovanog kriminaliteta u sadašnjem trenutku u svetu pokazuje da se više ne radi o izolovanoj pojavi u okviru pojedinih država i regija, već da je to internacionalni problem celokupne međunarodne zajednice. Transnacionalne pretnje organizovanog kriminaliteta, usmerene ka našem i drugim društvima, zahtevaju adekvatne odgovore i adekvatnu strategiju, koja po pravilu nije dovoljna da samostalno odgovori na izazove pojave koja prelazi više granica i uključuje saradnju više država. Najvažnija od njih je međunarodna policijska saradnja, koja se ostvaruje preko specijalizovanih nacionalnih organa i međunarodnih organizacija, gde saradnja policija u okviru međunarodne organizacije kriminalističke policije - Interpola - svakako predstavlja najvažniju međunarodnu organizaciju u borbi protiv organizovanog kriminaliteta. U radu će biti prikazan način i struktura delovanja međunarodne organizacije Interpol, sa posebnim osvrtom na Interpolove baze podataka koje čine okosnicu u borbi protiv organizovanog kriminaliteta, među državama članicama.
Reference
*** (2006/2021) Ustav Republike Srbije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 98/2006 i 115/2021
*** (2005-2019) Krivični zakonik. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019
*** (2011-2021) Zakonik o krivičnom postupku. Službeni glasnik RS, br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 55/2014, 35/2019, 27/2021 - odluka US i 62/2021 - odluka US
*** (2016/2018) Zakon o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 94 i 87 - dr. zakon
*** (2016-2018) Zakon o policiji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018
*** (2007-2009) Zakon o spoljnim poslovima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 116/2007, 126/2007 -ispr. i 41/2009
*** (2009) Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 20
Babović, B. (1994) Nekoliko napomena povodom isključenja Jugoslavije iz Interpola. Jugoslovenska revija za međunarodno pravo, vol. 41, br. 3, str. 425-450
Carter, L.D. (2004) Law enforcement intelligence: A guide for state, local, and tribal law enforcement agencies. Washington, DC: Department of Justice, Office of Community Oriented Policing Services
Đukanović, D., Uljanov, S., Jović, Ž. (2011) Multilateralni vidovi saradnje u jugoistočnoj Evropi u oblasti sprečavanja ekoloških katastrofa i suzbijanja ekoterorizma. u: Zbornik radova 'Suzbijanje kriminala u okviru međunarodne policijske saradnje', Tara, str. 69-79
Ivanović, Z., Uljanov, S. (2009) Principi međunarodnih relacija u postupanju sa međunarodnim potražnim aktima INTERPOL-a. Međunarodna politika, vol. 60, br. 1135, str. 103-114
Kekić, D. (2010) Interpol vs Evropol. u: Zbornik radova 'Suzbijanje kriminala i evropske integracije', Tara, str. 339-349
Mijalković, S., Bošković, G., Marinković, D. (2011) Modeli međunarodne policijske saradnje. u: Zbornik radova 'Suzbijanje kriminala u okviru međunarodne policijske saradnje', Tara, str. 255-267
Mojsilović, Ž., Gavrić, N. (2011) Uticaj regionalne saradnje policijskih pregovarača na unapređenje bezbednosti i suzbijanje kriminala. u: Suzbijanje kriminala u okviru međunarodne policijske saradnje - zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Tara, str. 97-108
Nikač, Ž., Forca, B. (2020) Međunarodna policijska saradnja Srbije i država regiona u borbi protiv kriminala. u: Zbornik radova 'Pravna tradicija i integrativni procesi', Univerzitet u Prištini, Pravni fakultet, Tom I, str. 89-111
Nikač, Ž., Simić, B. (2013) Borba protiv organizovanog kriminala - unutrašnji i međunarodni aspekti. u: Suprotstavljanje organizovanom kriminalu - pravni okvir, međunarodni standardi i procedure - zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Tara, str. 205-218
Nikač, Ž., Oparnica, M., Uljanov, S. (2010) Uloga nacionalnog centralnog biroa Interpola Beograd u okviru međunarodne policijske saradnje. u: Zbornik radova 'Uloga i mesto Srbije u međunarodnim organizacijama', Beograd, str. 193-205
Nikač, Ž., Juras, D. (2015) Međunarodna policijska saradnja u Jugoistočnoj Evropi u funkciji bezbednosti. Strani pravni život, 59 (3): 283-302
Nogo, S. (2010) Značaj međunarodne krivičnopravne saradnje i mesto policije u toj saradnji. u: Zbornik radova 'Suzbijanje kriminala i evropske integracije', Tara, str. 446-454
Ristović, S. (2019) Srpska policija i međunarodna policijska saradnja - od početka do evropskih integracija. Bezbednost, Beograd, vol. 61, br. 2, str. 153-175
Rossbach, B. (2013) Interpol's strategic for combating transnational terrorism. SIAK - Journal - Zeitschrift für Polizeiwissenschraft und polizeiliche Praxis, 2: 14-23
Sazdovska, M.M. (2011) Međunarodna policijska saradnja u funkciji suzbijanja ekološkog kriminala. u: Suzbijanje kriminala u okviru međunarodne policijske saradnje - zbornik radova sa naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem, Tara, str. 119-125
Stajić, L. (2011) Osnovi sistema bezbednosti - sa osnovama istraživanja bezbednosnih pojava. Novi Sad: Pravni fakultet, četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje
Uljanov, S., Matović, A., Rebrača, I. (2018) Zloupotreba Interpola u holokaustu. u: Stradanje Srba, Jevreja, Roma i ostalih na teritoriji bivše Jugoslavije, Beograd, str. 285-299
Uljanov, S. (2013) Oblici međunarodne policijske saradnje u Republici Srbiji. u: Zbornik radova 'Srbija u jugoistočnoj Evropi', Beograd, str. 138-151
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost2203175C
primljen: 26.05.2022.
revidiran: 15.09.2022.
prihvaćen: 12.12.2022.
objavljen u SCIndeksu: 13.01.2023.

Povezani članci

Nema povezanih članaka