Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 4  
Back povratak na rezultate
2022, vol. 64, br. 1, str. 108-123
Znanja, sposobnosti i veštine neophodne za uspešno obavljanje policijskih poslova obezbeđene specijalnim fizičkim obrazovanjem
aKriminalističko-policijski univerzitet, Beograd
bUniverzitet Singidunum, Fakultet za fizičku kulturu i menadžment u sportu, Beograd

e-adresadjurica.amanovic@kpu.edu.rs, milosmilosevic80@yahoo.com
Ključne reči: specijalno fizičko obrazovanje; policijske nauke; obuka; policijski poslovi
Sažetak
Cilj ovog rada je da predstavi neophodna znanja, sposobnosti i veštine koje nudi specijalno fizičko obrazovanje (SFO), a koje bi policijski službenici trebalo da poseduju za efikasno obavljanje policijskih poslova. SFO se izučava na svim nivoima policijskog obrazovanja, obuke i usavršavanja u Republici Srbiji. Prema naučnoj nomenklaturi, specijalno fizičko obrazovanje pripada policijskim naukama i grupi specijalnih policijskih nauka, ali takođe, ono je deo fizičkog vaspitanja i sporta. Kao nastavna disciplina SFO spada u grupu stručnih predmeta, a na Kriminalističko-policijskom univerzitetu u Beogradu u grupu obaveznih predmeta. Obrazovanje i obuka u SFO zasnivaju se na nauci, naučnim metodama i policijskoj praksi. Sa ostalim naučnim disciplinama SFO učestvuje u izgradnji ličnog integriteta i profesionalnih kapaciteta policijskih službenika, koristeći posebno osmišljene obrazovne programe obuke.
Reference
*** (2016/2018) Zakon o policiji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 6/2016, 24/2018 i 87/2018
Amanović, D., Masic, Z., Kostovski, Z., Ljubisavljevic, M. (2015) Special Physical Education in Police: Model of Education and Training. Acta Kinesiologica, 9(2): 51-57
Amanović, Đ., Baić, V., Nikač, Ž., Ljubisavljevic, M. (2015) The Paradigm of Specijal Physical Education in Police Education and Training. Sport Science, 8(2): 7-15
Amanović, Đ., Milošević, M., Mudrić, R. (2004) Metode i sredstva za procenu, praćenje i razvoj mišićne sile u specijal-nom fizičkom obrazovanju. Beograd: VŠUP
Amanović, Đ. (2012) Specijalno fizičko obrazovanje -tehnike poluga. Beograd: KPA
Amanović, Đ. (2013) Specijalno fizičko obrazovanje. Beograd: KPA
Amanović, Đ., Ljubisavljević, M., Nikač, Ž., Talijan, S., Korapanovski, N. (2013) Tehnike specijalnog fizičkog obrazovanja u funkciji zaštite policajca. u: IX Međunarodna konferencija 'Menadžment u sportu', 20-21. maj, Beograd
Amanović, Đ., Nikač, Ž. (2015) Napad na policijske službenike i primena sile sa stanovišta Specijalnog fizičkog obrazovanja. u: Nasilje u Srbiji - oblici, činioci, kontrola, Tematski zbornik radova, deo 1, Beograd: KPA, 187-203
Amanović, Đ., Mudrić, R., Jovanović, S. (1999) Uticaj programa specijalnog fizičkog obrazovanja na bazične motoričke sposobnosti policajaca pripravnika. Bezbednost, 41(6): 778-793
Amanović, Đ. (2003) Teorijski osnov upotrebe sile i vatrenog oružja. Bezbednost, Beograd, vol. 45, br. 3, str. 416-430
Banović, B., Amanović, Đ., Vučković, G. (2012) Tehnike specijalnog fizičkog obrazovanja u funkciji kontrolisanja otpora osumnjičenog i zaštite pripadnika policije. Revija za kriminologiju i krivično pravo, 50(1-2): 235-244
Banović, B., Amanović, Đ. (2019) Prilog definisanju strukture policijskih nauka u Srbiji. Kultura polisa, (38): 31-44
de Rover, C. (1998) Služiti i štititi - o ljudskim pravima i humanitarnom pravu za policiju i snage bezbednosti. Ženeva: Međunarodni komitet Crvenog krsta
Gužvica, M., Paspalj, D. (2020) Specijalno fizičko obrazovanje - osnovni-kombinacije-primjena. Banja Luka: Fakultet bezbjednosnih nauka
Janković, R., Koropanovski, N. (2019) Gender Differences in Short Sprint Performance and Without Occupational Load. u: Proceeding Book Of: International Scientific Conference Archibald Reiss Days, Belgrade: Academy of Criminalistic and Police Studies, 741-747
Koropanovski, N., Talijan, S. (2015) Nivo otpora osumnjičenog i njegova kontrola od strane policije. u: Nasilje u Srbiji - oblici, činioci, kontrola, Tematski zbornik radova, deo 2, Beograd: KPA, 49-59
Milojević, S., Janković, B. (2017) Osnovi policijske taktike. Beograd: Kriminalističko-policijska akademija
Milosevic, M., Milosevic, M. (2013) Specijal Physical Education: Textbook on the Management of the Construction of the Physical Integrity and Capacity of Police Officers. Belgrade: CEDIP
Milošević, B.M., Milošević, M.M. (2013) Specijalno fizičko obrazovanje - naučne osnove. Belgrade: CEDIP
Milošević, B.M., Jovanović, S., Arlov, D., Blagojević, M., Dopsaj, M. (1996) The Methodology of Assessing the Adoption of Motoric Programs in Special Physical Education. u: International Congress on Sport Psychology, 297-303
Milošević, M., Mudrić, R., Jovanović, S., Amanović, Đ., Dopsaj, M. (2005) Konstituisanje sistema za upravljanje trenutnim i kumulativnim edukativnim i trenažnim efektima (upravljanje u SFO). Beograd
Milošević, M., Milošević, M. (2014) Specijal Physical Education: Textbook on Management the Development of the Physical Integrity and Capacity in Police Officers. Germany: LAMBERT Academic Publishing
Milošević, M. (1985) Određivanje strukture motoričkih svojstava milicionara. Beograd: Viša škola unutrašnjih poslova
Milošević, M., Gavrilović, P., Ivančević, V. (1988) Modeliranje i upravljanje sistemom samoodbrane. Beograd: Naučna knjiga
Milošević, M., Zulić, M., Božić, S. (1989) Specijalno fizičko obrazovanje. Beograd: VŠUP
Milošević, M., Zulić, M., Božić, S. (1991) Specijalno fizičko obrazovanje. Beograd: VŠUP
Milošević, M., Mudrić, R., Kešetović, Ž., Banović, B. (2006) Položaj i razvoj policijskog školstva Srbije. Beograd: VŠUP
Milošević, M., Nemec, P., Nemec, V., Milošević, M. (2018) The Impact of 4-Week Aerobic Training on the Aerobic Status of Top-Level Judokas. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 16(1): 201-210
Orr, R., Kukić, F., Marins, E., Lim, Ch., Dawes, J., Lockie, R. (2019) The Impact of Load Carriage on Lower-Body Power in SWAT Police. Proceeding book of: International scientific conference Archibald Reiss Days. u: Academy of Criminalistic and Police Studies, Belgrade, 750-757
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/bezbednost2201108A
primljen: 22.06.2021.
revidiran: 07.12.2021.
prihvaćen: 01.04.2022.
objavljen u SCIndeksu: 03.06.2022.