Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2006, vol. 48, br. 5, str. 805-826
Ugrožavanje lične sigurnosti policijskih službenika
MUP Republike Srbije, Beograd
Ključne reči: policijski službenik; ugrožavanje lične sigurnosti; bezbednost; policijski poslovi; sredstva prinude; ometanje i krivično-pravna zaštita
Sažetak
Osnovna intencija ovog rada, je da se što konkretnije definiše policijska funkcija, determinišu osnovni oblici ugrožavanja lične sigurnosti policijskih službenika koji se ispoljavaju kroz različite u praksi, pojavne načine i vidove ugrožavanja sa konkretnim primerima i statističkim pokazateljima. Takođe, ovo je i pokušaj da se ukaže na mesto, ulogu, značaj i mehanizme krivično-pravne zaštite policijskih službenika.
Reference
*** (2000) Teroristički akti albanskih terorističkih grupa na Kosovu i Metohiji - dokumenta i dokazi 1. januar 1998 - 10. jun 1999. godine. Beograd: Savezno Ministarstvo za inostrane poslove
*** (2005) Zakon o policiji. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 101 od 21. 11
*** (1995) Pravilnik o uslovima i načinu upotrebe sredstava prinude. Službeni glasnik RS, br. 40
*** (2003) Uputstvo o policijskoj etici i načinu obavljanja poslova policije. Službeni glasnik RS, br. 41
*** (2003) Ugrožavanje bezbednosti policijskih službenika - uzroci, oblici i mere zaštite. Policijska akademija
Bošković, M. (2003) Neki aspekti ugrožavanja policijskih službenika i uticaj policijskog školstva na njihovu zaštitu. Policijska akademija
Bošković, M.V. (1998) Organizovani kriminalitet. Beograd: Policijska akademija
Halilović, H. (2003) Prikriveni istražitelj - pravno-kriminalistički pristup. Sarajevo: Fakultet kriminalističkih nauka
Hašimbegović, T. (2002) Krivično pravna zaštita policijskih službenika. Beograd
Klinarić, M. (2003) Uticaj policijske obuke na bezbednost policajaca i građana prilikom primene ovlašćenja. Policijska akademija, istraživački projekat
Milosavljević, B. (1997) Nauka o policiji. Beograd: Policijska akademija
Milosavljević, B. (2004) Ljudska prava i policija - standardi ljudskih prava za policiju. Beograd: Centar za antiratnu akciju
Milošević, M., i dr. (1998) Opšta pitanja ugroženosti i zaštite policijskih službenika. Bezbednost, 2
Milošević, M., i dr. (1998) Krivično-pravna, prekršajno-pravna i druga zaštita policajaca. Beograd: Policijska akademija, studija
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.05.2008.