Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 8 od 45  
Back povratak na rezultate
2016, vol. 6, br. 11, str. 119-130
Jezička politika i kulturni modeli jezičke standardizacije
nema

e-adresaaleksandra.suvira@yahoo.com
Ključne reči: jezik; jezička politika; jezičko planiranje; politika; javne politike; kulturni modeli jezičke standardizacije
Sažetak
Autor nastoji prikazati neke opšte karakteristike jezičke politike, koja, kao izrazito kompleksna i hibridna, ali ipak priznata lingvistička disciplina, može da se izučava jedino sa stalnom sviješću o dodiru jezika sa njegovim okruženjem. To znači da se jezik mora posmatrati zajedno sa političkim, društvenim i kulturnim kontekstom u kojem egzistira. Ta veza je u ovom radu analizirana kroz dijahroni pregled razvoja jezičke politike na evropskom tlu. Posebna pažnja je posvećena rasvjetljavanju dilema koje prate ovu disciplinu.
Reference
*** (2010) Priručnik za razvoj javnih politika za državne službenike u BiH. Sarajevo: SPPD
Baotić, J. (2012) Približavanje jeziku ili približavanje jezika. Sarajevo
Bugarski, R.D. (2005) Jezik i kultura. Beograd: Biblioteka XX vek
Bugarski, R. (1986) Pogled na jezičku politiku i jezičko planiranje u Jugoslaviji. Kulturni radnik, Zagreb, br. 1, str. 76, XXXIX
Filipović, J. (2007) Ideološki aspekti politike i planiranja nastave jezika. u: Vučo J. [ur.] Savremene tendencije u nastavi jezika i književnosti, Beograd, str. 376
Geeraerts, D. (2003) Cultural models of linguistic standardization. u: Dirven René, Frank Roslyn, Pütz Martin [ur.] Cognitive Models in Language and Thought: Ideology, Metaphors and Meanings, Berlin, 25-68
Glušica, R. (2009) Jezička politika u Crnoj Gori. Riječ, nova serija, br. 1
Hadži, P.V., ur. (2013) Jezik između lingvistike i politike. Beograd
Hejvud, E. (2004) Politika. Beograd: Clio
Ivić, P., Klajn, I., Pešikan, M., Brborić, B. (2007) Srpski jezički priručnik. Beograd: Beogradska knjiga
Radovanović, M. (1997) Spisi iz kontekstualne lingvistike. Sremski Karlovci-Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića
Ricento, T. (2000) Historical and theoretical perspectives in language policy and planning. Journal of Sociolinguistics, 4(2): 196-213
Stojkanović, A. (2015) Sociolingvistička analiza jezičke politike u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini. Beograd, dok. dis
Šipka, M. (2006) Jezik i politika. Beograd: Beogradska knjiga
Škiljan, D. (1986) Prolegomena našoj jezičkoj politici. Kulturni radnik, Vol. XXXIX No. 1
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.7251/POL1611119S
objavljen u SCIndeksu: 04.03.2017.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Gl Adv komore Vojvodine (2005)
Ontološka struktura ustava
Kubinjec Janko

Gl Adv komore Vojvodine (2009)
Manifestacija suštine prava u institutu šefa države
Kubinjec Janko

Kultura (2010)
Teorijski pristupi religijskoj toleranciji
Vasić Slobodan

prikaži sve [41]