Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 4 od 8  
Back povratak na rezultate
Demokratija i diktatura u savremenom javnom diskursu
Niš

e-adresakristovic@filfak.ni.ac.rs
Sažetak
Jedan od ključnih aspekata ideološke konstrukcije društvene stvarnosti jeste oblikovanje i upotreba javnog diskursa u skladu sa interesima i preferencama vladajućih klasa. Uputno je reći da savremeno doba karakteriše, između ostalog, snažan uticaj medijske sfere društvene prakse koja, uz pomoć informacionog napretka itekako utiče na formiranje javnog diskursa. Glorifikovanje, odnosno demonizacija određenih pojmova (u ovom slučaju oblika političke vlasti) proizilaze iz te i takve konstrukcije i određenih, uglavnom partikularnih interesa, mada se u manjem broju slučajeva može raditi o interesima čitavog društva. U ovom radu autor diskutuje o značenjima pojmova 'demokratija' i 'diktatura' i njihovoj upotrebi u svakodnevnom govoru, to jest o situaciji u kojoj su ova dva pojma dijametralno suprotna.
Reference
Artige, L. (2004) On dictatorship, economic development and stability. www.biblioteca.universia.net/autor/Artige%20Lionel.html
Barington, M. (2000) Društveni koreni diktature i demokratije (Social Origins of Dictatorship and Democracy). Beograd: Filip Višnjić
Bobbio, N. (1995) Država, vladavina, društvo - za opštu teoriju politike. Podgorica: CID
Fridrich, C., Brzezinski, Z. (1956) Totalitarian dictatorship and autocracy. Cambridge, MA, itd: Harvard University Press
Goati, V.A. (1990) Savremene političke partije - komparativna analiza. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Held, D. (1997) Demokratija i globalni poredak: Democracy and the Global Order. Beograd: Filip Višnjić
Kovačević, Đ.M. (1980) Političke elite. Beograd: Mladost
Kuljić, T.Đ. (1983) Teorije o totalitarizmu. Beograd: Istraživačko-izdavački centar SSO Srbije
Kuljić, T.Đ. (1994) Oblici lične vlasti. Beograd: Institut za političke studije
Lukić, R. (1995) Istorija političkih i pravnih teorija. Beograd: BIGZ, Sabrana dela, Deveti tom
Neuman, F. (1974) Demokratska i autoritarna država (The Democratic and the Authoritarian State). Zagreb: Naprijed
Olson, M. (1993) Dictatorship, democracy and development. American Political Review, vol. 87, br. 3, str. 567-576
Sartori, Đ. (2001) Demokratija - šta je to?. Podgorica: CID
Sharp, G. (2002-2003) From dictatorship to democracy: A conceptual framework for liberation. www.aeinstein.org/organizations/org/FDTF.pdf
Vajl, E. (1982) Politička filozofija. Beograd: Nolit
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 07.09.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka