Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11

Sadržaj

članak: 6 od 11  
Back povratak na rezultate
2009, vol. 52, br. 1, str. 91-107
Polimer-betonski kompoziti na bazi recikliranog agregata
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka

e-adresaradonv@uns.ns.ac.yu, miram@uns.ns.ac.yu, lookic@uns.ns.ac.yu, vesnam@uns.ns.ac.yu
Projekat:
Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije, br. 16004: Istraživanje savremenih betonskih kompozita na bazi domaćih sirovina, sa posebnim osvrtom na mogućnosti primene betona sa recikliranim agregatom u betonskim konstrukcijama

Ključne reči: beton; polimeri; agregat od recikliranog betona; svojstva betona
Sažetak
Jedan od načina dobijanja materijala visokih mehaničkih karakteristika, sa zadovoljavajućom trajnošću i sa visokim estetskim vrednostima je modifikacija betona pomoću polimera. U radu su objašnjeni osnovni pojmovi u polimernoj tehnologiji i principi modifikacije betona polimerima. Takođe je prikazan deo rezultata sopstvenog eksperimentalnog istraživanja betona modifikovanih polimerima, kao i rezultati istraživanja drugih autora. Najveći efekti polimerne modifikacije su povećanje čvrstoće betona na zatezanje, duktilnosti, athezije između armature i betona, i poboljšanje svojstava kojima se obezbeđuje povećana trajnost armiranobetonskih konstrukcija. Navedene su mogućnosti za primenu polimer-betonskih kompozita, koje su proverene u praksi razvijenih zemalja. Koncept održivog razvoja, koji pored socioloških i ekonomskih aspekata, obuhvata uštedu energije, zaštitu okoline i očuvanje neobnovljivih prirodnih resursa, predstavlja strateško opredeljenje mnogih privrednih grana, među kojima se poseban doprinos očekuje od građevinarstva. Nedostatak prirodnog agregata u urbanim sredinama i sve veće rastojanje između nalazišta kvalitetnog prirodnog agregata i gradilišta prisilili su graditelje na razmatranje mogućnosti zamene prirodnog agregata recikliranim materijalima. Sa druge strane, u urbanim sredinama se često javlja velika količina starog betona čije uklanjanje i deponovanje predstavlja ekološki problem. U radu su ukratko opisani, najbitnija svojstva, kao i mogućnosti primene betona sa agregatom od recikliranog betona. Poslednjih godina započeta su istraživanja betona i maltera u kojima se kombinuje mogućnost modifikacije strukture betona primenom polimera i upotreba agregata od recikliranog betona. Iako se radi o malom broju eksperimenata, prvi rezultati ukazuju da se primenom polimera mogu 'popraviti' pojedina svojstva betona sa agregatima od recikliranog betona, čime se otvaraju šire mogućnosti za primenu ovih vrsta betona u svakodnevnoj građevinskoj praksi.
Reference
Akihama, S., Morita, H., Watanabe, S., Chida, W. (1973) Improvement of mechanical properties of concrete through the addition of polymer latex. u: Polymers in concrete, ACI, SP-40
American Concrete Institute - ACI Committee (1981) Applications of polymer concrete. SP-69, pp. 21-30
American Concrete Institute - ACI Committee (1986) Guide for use of polymers in concrete. Detroit, MI: American Concrete Institute, 548
Byung-Wan, J., Seung-Kook, P., Jong-Chil, P. (2008) Mechanical properties of polymer concrete made with recycled PET and recycled concrete aggregates. Construction and Building Materials, 22(12): 2281
Corinaldesi, V., Moriconi, G. (2001) Admixtures on performance and economics of recycled aggregate concrete. Publication SP 199-50, str. 869-884
Eui-Hwan, H., Ko, Y.S., Jeon, J. (2007) Effect of polymer cement modifiers on mechanical and physical properties of polymer-modified mortar using recycled waste concrete fine aggregate. Journal of industrial and engineering chemistry, 13 (3) pp. 387-394
Folić, R.J., Radonjanin, V.S. (1998) Experimental research on polymer modified concrete. ACI materials journal, 95(4): 463-469
Hansen, T. (1992) Recycling of demolished concrete and masonry. London: RILEM
Hansen, T.C. (1986) Recycled aggregate and recycled aggregate concrete, Second State-of-the-art Report developments 1945-1985. Materials and structures, vol. 111, RILEM
Hwang, E., Hwang, T. (2007) Comparison of physical properties of PAE polymer-modified mortars from recycled waste artificial marble and waste concrete fine aggregates. Journal of industrial and engineering chemistry, 13 (4), str. 585-591
Knežević-Vuksanović, N. (1976) Sintetička smola u građevinskim materijalima i konstrukcijama. Sarajevo: Institut za materijale i konstrukcije Građevinskog fakulteta; Građevinski fakultet
Laliberte, J. (1984) Application of polymer concrete in Canada. u: Polymers in concrete, Fourth International Congress
Limbachiya, M.C., Koulouris, A., Roberts, J.J., Fried, A.N. (2004) Performance of recycled aggregate concrete. u: International Symposium on Environment - Conscious Materials and Systems for Sustainabale Development, str. 127-136
Liu, H., Deng, A., Chu, J. (2008) Some studies on recycled aggregate concrete with and without polymer. u: International Conference for Disaster Mitigation and Rehabilitation (2nd), Nanjing, China, Proceedings, str. 1019-1025
Malešev, M., Radonjanin, V., Dimča, M. (2006) Research of possibility of application of recycled concrete as aggregate for new concrete, I. u: International Scientific Meeting 'INDIS 2006 - Planning, design, construction and renewal in the construction industry' (IV), November, Novi Sad, Proceeding, pt. 1, str. 495-504
Malešev, M., Radonjanin, V., Dimča, M. (2006) Research of possibility of application of recycled concrete as aggregate for new concrete, I. u: International Scientific Meeting 'INDIS 2006 - Planning, design, construction and renewal in the construction industry' (IV), November, Novi Sad, Proceeding, str. 505-515
Muravljov, M., Denić, N., Jevtić, D., Kovačević, T. (1995) Polimerima modifikovani malteri i betoni - teorija, tehnologija, primena. u: str. 121-211
Ohama, Y., Kan, S. (1982) Efects of specimen size on strength and drying shrinkage of polymer modified concretes. Inter. Journal of Cement Composites and Lightweight Concrete
Ohama, Y. (1984) Recent research and development of concrete-polymer composites in Japan. u: Polymers in concrete, Fourth International Congres
Ohama, Y. (1973) Study on properties and mix proportions of polymer modified mortars for buildings. Tokyo: Building Research Institute, Report No-65
Poon, C.S., Kou, S.C., Lam, L. (2002) Use of recycled aggregates in molded concrete bricks and blocks. Construction and Building Materials, 16(5): 281
Radonjanin, V.S., Folić, R.J., Muravljov, M. (1996) Eksperimentalno istraživanje nekih karakteristika betona modifikovanih polimerima. u: Mehanika, Materijali i Konstrukcije, Naučni skup, Zbornik radova, Beograd: Srpska Akademija Nauka i Umetnosti, Knjiga 2, str. 335-343
Radonjanin, V.S. (1993) Prilog istraživanju osnovnih karakteristika betona modifikovanih polimerom sa aspekta njihove primene u armiranobetonskim konstrukcijama. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka, Magistarska teza
Ramachandran, V.S. (1984) Concrete admixtures handbook. Park Ridge, NJ: Noyes Publications
Ravindrarajah, R.S., Tam, C.T. (1988) Methods of improving the quality of recycled aggregate concrete. u: Demolition and Reuse of Concrete and Masonry: Reuse of Demolition Waste, London: Chapman and Hall, str. 575-584
Riley, V.R., Razl, I. (1974) Polymer additives for cement composites: A review. Composites
Ryu, J.S. (2003) An experimental study on the effect of recycled aggregate on concrete properties. Magazine of Concrete Research, 54 (1), pp. 7-12
Sridharan, A., Nagaraj, T.S., Chandrakaran, S. (1990) Dynamic response of latex modified concrete machine foundation. Magazine of Concrete Research, 42
Tam, V.W.Y., Gaob, X. F., Tam, C.M. (2005) Microstructural analysis of recycled aggregate concrete produced from two-stage mixing approach. Cement and Concrete Research, 35(6): 1195
Tavakoli, M., Soroushian, P. (1996) Strengths of recycled aggregate concrete made using field-demolished concrete as aggregate. ACI Materials Journal, 93 (2), 182-190
Tomosawa, F., Noguchi, T. (2000) New technology for the recycling of concrete-Japanese experience. u: Concrete Technology for a Sustainable Development in the 21st century, London: E & FN Spon, 274-287
Wagner, H.B. (1960) Methylcellulose in water-retentive hydraulic cements. Industrial and Engineering Chemistry
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 27.04.2009.

Povezani članci

Materijali i konstrukcije (2004)
Unapređenje prionljivosti između betona i armature polimernom modifikacijom betona
Folić Radomir J., i dr.

Zaštita materijala (2013)
Polimerni betoni
Petrović Miloš

Materijali i konstrukcije (2000)
Neka svojstva betona sa recikliranom opekom kao agregatom
Janković Ksenija

prikaži sve [11]