Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 100  
Back povratak na rezultate
2020, br. 81-82, str. 19-27
Varijabilnost morfometrijskih svojstava žira sladuna (Quercus frainetto Ten.)
aInstitut za šumarstvo, Beograd
bPE "Šume-Goč", Vrnjačka Banja
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Institut za šumarstvo, Beograd) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200027)

Sažetak
U radu su prikazani rezultati morfometrijske analize semena hrasta sladuna poreklom iz GJ "Lipovica". Seme je sakupljeno sa 50 stabala ravnomerno raspoređenih po površini gazdinske jedinice, a na uzorku od 50 žireva po stablu izmereni su dužina, širina i masa žira. Na osnovu izmerenih vrednosti dužine i širine izračunati su zapremina i indeks oblika žira. Prosečne vrednosti morfometrijskih svojstava, dobijene u istraživanjima, ukazuju na visoku varijabilnost između proučavanih genotipova. To je potvđeno i analizom varijanse, gde su utvrđene statistički značajne razlike između uzorkovanih materinskih stabala za sva posmatrana morfometrijska svojstva. Dobijeni rezultati predstavljaju dobru polaznu osnovu za buduća istraživanja u oplemenjivanju vrste i mogu poslužiti za unapređenje masovne proizvodnje kvalitetnog repromaterijala sladuna u Srbiji.
Reference
Bogdan, S. (2009) Genetika s oplemenjivanjem drveća i grmlja - interna skripta / Genetics with tree and shrub breeding: Internal script. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1-207
Carabeo, M., Simeone, M.C., Cherubini, M., Mattia, C., Chiocchini, F., Bertini, L., Caruso, C., La, M.T., Villani, F., Mattioni, C. (2017) Estimating the genetic diversity and structure of Quercus trojana Webb populations in Italy by SSRs: Implications for management and conservation. Canadian Journal of Forest Research, 47(3): 331-339
Gapare, W.J. (2014) Merging applied gene conservation activities with advanced generation breeding initiatives: A case study of Pinus radiata D. Don. New Forests, 45(3): 311-331
Geburek, T., Konrad, H. (2008) Why the conservation of forest genetic resources has not worked. Conservation Biology, 22(2): 267-274
Horvat, L., Glavac, V., Ellemberg, H. (1974) Vegetation suedosteuropas: Geobot. Stuttgart: G. Fischer, Selecta 4
Ivanković, M., Popović, M., Bogdan, S. (2011) Varijabilnost morfometrijskih svojstava žireva i visina sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz sjemenskih sastojina u Hrvatskoj / Acorn morphometric traits and seedling heights variation of pedunculate oak (Quercus robur L.) from the seed stan. Šumarski list, Posebni broj: (46-58)
Lučić, A., Isajev, V., Rakonjac, L., Živadinović, V. (2011) Varijabilnost morfometrijskih svojstava šišarica belog bora (Pinus sylvestris L.) u Srbiji. Šumarstvo, vol. 63, br. 1-2, str. 83-94
Nonić, M., Popović, V., Kerkez, I., Šijačić-Nikolić, M. (2013) Varijabilnost morfometrijskih karakteristika semena različitih test stabala divlje trešnje (Prunus avium L.) sa područja Beograda. Šumarstvo, vol. 65, br. 1-2, str. 113-124
Popović, V., Lučić, A., Rakonjac, Lj., Kerkez, J.I. (2020) Varijabilnost morfometrijskih svojstava žira i jednogodišnjih sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na nivou semenske sastojine RS-2-2-qro-11-828 / Variability of morphometric characteristics of pedunculate oak (Quercus robur L.) acorn and one-y. Šumarstvo, 1-2, 1-11
Popović, V., Šijačić-Nikolić, M., Rakonjac, L., Jokanović, D. (2012) Varijabilnost morfometrijskih svojstava šišarica test stabala taksodijuma (Taxodium distichum L. Rich.) u semenskoj sastojini kod Bačke palanke. Sustainable Forestry: Collection, br. 65-66, str. 15-26
Popović, V., Šijačić-Nikolić, M. (2015) Analiza kvaliteta i morfometrijskih karakteristika semena bukve (Fagus moesiaca/Domin, Maly/Czeczott.) u Srbiji. Šumarstvo, vol. 67, br. 1-2, str. 109-119
Prokupić, M. (2020) Varijabilnost hrasta sladuna (Quercus frainetto Ten.) na području istočne Hrvatske prema morfološkim obilježjima listova. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, diplomski rad
Reed, D.H., Frankham, R. (2003) Correlation between fitness and genetic diversity. Conservation Biology, 17(1): 230-237
Souto, C., Mathiasen, P., Acosta, M. (2015) Identifying genetic hotspots by mapping molecular diversity of widespread trees: When commonness matters. J. Hered, 106: 537-545
Stajić, S., Rakonjac, L., Čokeša, V. (2008) Phytocenological characteristics of Hungarian oak and Turkey oak with hornbeam forest (Carpino betuli-Quercetum farnetto-cerris) in the area of Bogovađa. Sustainable Forestry: Collection, br. 57-58, str. 104-114
Šijačić-Nikolić, M., Ivetić, V., Knežević, R., Milovanović, J. (2007) Analiza svojstava semena i klijavaca različitih provenijencija brdske bukve / Analysis of seed and seedling traits of different provenances of beech. 16(1): 15-27
Šijačić-Nikolić, M., Milovanović, J., Knežević, R. (2010) Variability of cone morphometrical traits and seed quality parameters of Norway spruce sample genotypes from Kopaonik mauntain. u: First Serbia Forestry Congress -Future with Forests, 11-13 November, Congress Abstracts, Belgrade: Faculty of Forestry, 157
Tomić, Z., Rakonjac, Lj. (2013) Šumske fitocenoze Srbije / Forest phytocoenoses of Serbia. Beograd: Institut za šumarstvo Beograd
Tucović, A. (1975) Praktikum iz genetike sa oplemenjivanjem biljaka / Genetics with plant breeding practicum. Beograd: Građevinska knjiga, 1-233
Tucović, A., Stilinović, S. (1982) Stanje i problemi u proizvodnji genetski kvalitetnog semena u SR Srbiji iz semenskih plantaža / Status and problems in the production of genetically high quality seed in the Socialist Republic of Serbia from seed orchards. Glasnik Šumarskog fakulteta, 58: 3-21
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/SustFor2081019P
objavljen u SCIndeksu: 21.07.2021.